Etiket: uzakdoğu öğretileri

ruhsallıK

Biz Aslında Gerçekten Var mıyız? 

Sonsuz: Sevgili Cem, gerek “The Wise” 3. sayısındaki “Olan Zaten Çoktan Oldu”, gerekse de 7. Sayısındaki “Bilgelik ve İllüzyon” konuşmalarımızda döndük dolandık hep aynı noktaya geldik. Bu sefer de bunun üzerinde duralım, ama mümkün olduğunca da “derin” dalalım istiyorum. Anlayan anlar, anlamayan zamanı gelince anlar;…

Sufizm Yazıları

Sufi Zen’ciler 

‘Zen ile Sufîliği nasıl olup da aynı terazide tartabildiğimize’ dair o kadar çok soru soruldu ki, artık münferit cevaplar yeterli olmamaya başladı. Tarihsel gerçekliklerin ışığında topluca yanıtlayalım istedik. Yaşamı ve olayları değerlendirirken her zaman olduğu gibi bugün de en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi özgür…

ruhsallıK

Tao’dan Esintiler 

Tao, basit anlamıyla  ‘yol’  (yaşam yolu)  demektir. Orijinali  ‘dav’  gibi okunur; japoncası  ‘do’dur. O yolda herşey doğaldır; öyle ki en üst aşamalarında hiçbir aşırılık veya yapaylık bulamayacağınız gibi ego, kızgınlık, keder, ıstırap… gibi kökeni zihin olan şeyler de yoktur. Özetle Tao, insanı erdeme ve bilgeliğe…

ruhsallıK

Hangi Meditasyon? 

‘Meditasyon’ sözcüğünün hiçbir Batı dilinde tam ve doğru bir karşılığı yoktur. Sürekli yanlış anlaşılması da aslı ‘dhyana’ olan meditasyonun Batı kültürlerinde bilinmemesi nedeniyledir. Bu kavramın semantik bakımdan yetersiz ve yanlış bir terimle karşılanmaya çalışılması ister istemez kavramsal kargaşalara neden olmuştur. Böylece, zamanla sözcüğün gerçek anlamı…

ruhsallıK

‘Zen’ Aforizmaları 

Bu yazımızda size insanlığın önemli bir kesimini doğrudan, diğer inanç sistemlerini ise dolaylı biçimlerde yüzyıllardır etkilemiş, bir bakıma budacılıkla taoculuğun ortak ürünü olan ‘Zen’den ve onun yüzyıllar içerisinden süzülerek, hattâ damıtılarak gelen muhtevasından; ayrıca bu felsefenin ilkelerini açıklayan önemli üstadların sözlerinden seçilmiş damlalar sunacağız. Zen’i…

ruhsallıK

Kitlesel Bencillik 

İnsan bencil midir? Sık sorulan bu soruyu öznel yargılarımızla yanıtlamadan, yani kestirip atmadan önce biraz irdelemek, gerçek anlamıyla irdeleyebilmek içinse konuya olabildiğince nesnel bakmak gerekiyor. Aslında hayatımızı hep ‘eksik yaşıyoruz’; bunun nedeni farklı ‘oluşumlar’ın, ‘boyutlar’ın, ‘nedenselliğin’, karşılıklı ‘bağlılığın’, ‘birbirine bağlı oluşum’un ve ‘tekâmül’ün yeterince farkına…

ruhsallıK

Reenkarnasyon, Karma ve Dinsel İnanç 

Adamcağız yazısına şöyle başlıyor: “Bugün size reenkarnasyon konusundaki dinî ve ilmî hakikatleri izah edeceğim…” Bu satırlar öylesine okunup geçilebilir de ama bakınız, bu zata göre hakikat önce  “dinî”  olacak, böyle birşey olabilir mi? Sonra da ilmî… Yani ilmî olmayan hakikatler de mi var? Ya da…

ilişKiler

Sevişmek: İki Bedenin BİR’liği 

Türk Dil Kurumu diyor ki:Sevişmek: 1- Birbirini sevmek. (“Öyle sevişiyorlardı ki bir gün birbirlerini gücendirdiklerini görmedim.”-Nazım Hikmet. 2- Cinsel ilişkide bulunmak. Aşk yapmak. Nazım Hikmet bu kelimenin çiftlerin tüm hayatına yayılması gereken boyutunu çok güzel özetlemiş olsa da, bence dahası da var… O sebeple bu…

ruhsallıK

Tao 

Belki de Bruce Lee’nin filmlerinin gişe rekorları kırması nedeniyle batı insanı gözünü Uzakdoğu’ya çok keskin bir biçimde çevirdi son yıllarda. O eşsiz dövüş ustasına öykünenlerin çoğu sadece dövüş öğrenmek istiyordu. Dövüşmek, kaba güçle yapılan bir şey olarak tanınıyordu. Amaç korkularıyla yaşayan insanların kendilerini “diğerlerinden” korurken…

Tao ve Cinsellik
ruhsallıK

Tao ve Cinsellik 

“Seks yaşamın bir parçasıdır. Yaşama güzellik ve zevk katan seks, kötüye kullanılamayacak kadar değerli birşeydir. Doğa seksi sanki suistimal edilmekten korumak için, böyle bir suistimale ceza olarak son derece kötü hastalıklara yol açan katı bir kontrol ve denge sistemi getirmiştir.” Binlerce yıl öncesinden gelen bu…

Taoculuk ve Türkler
incelediK

Taoculuk ve Türkler 

Bu yırtınçüda üstün tengri yaruk titir. ( Bu evrende üstteki gök parlaktır.) Altın yagız yir kararıg titir. ( Altta yağız yer karanlıktır.) Kün tengri yaruk titir, Ay tengri kararıg titir. ( Güneş tanrısı parlaktır, Ay tanrısı karanlıktır.) Oot yaruk titir, suv  kararıg titir. (Ateş parlaktır,…

tarihteKi

‘Kutsal’ Tarih 

Cem Şen’le 34. sayımızda yaptığımız “Ölümsüzler Çağı” görüşmesinin gördüğü ilgi ve gelen yorumlar, bu konuya devam etmemiz gerektirdiğini düşündürdü bize. Bununla birlikte konuşmamıza sevgili Burak Eldem’i de dahil edip, konuyu daha da farklı perspektiflerle açmak ve hatta uzanacaksa nerelere kadar uzanabileceğini görmek istedik. Bu satırları…

ruhsallıK

Ölümsüzlerin Çağı Yaklaşıyor 

Sonsuz:Bu sayımızda ilginç bir konuya girmek istiyorum. Sevgili Cem, romanın “Thumos”ta önce karşımıza çıktılar, sonra senin olan özel sohbetlerimizde anlattın onları. Daha sonra ben çeşitli kaynaklarda da benzer anlatılara rastladım… Konumuz, Ölümsüzler. Daha doğrusu, bir nevi X-Men’in Dünya’da varolan versiyonları. Bize bilimkurgu gibi gelen bazı…

ruhsallıK

Haydi Aydınlanalım! 

Sıradan insan, dışsal ve çevresel etkenlerle oluşturulmuş yeni yapısıyla, yani sahte benliği itibarıyle, başlangıçtaki doğal yapısının aksine bilerek ya da bilmeyerek şiddet yanlısı ve riyakâr olmuştur. Zaten belleğimiz mekanik, bilgimiz de noksan değil midir? Başka türlü toplum ve dinler insan üzerinde nasıl bu denli yıkıcı…

şifacılıK

Nefesle Doymak 

“Nefes huzursuz olduğunda zihin de huzursuzdur. Nefes sakinleştiğinde ise zihin sakinleşir ve uzun yaşamın kapıları aralanır. Bu nedenle bir insanın en önemli görevlerinden birisi nefesini denetlemeyi öğrenmesidir.” -Svatmarama, Hatha Yoga Pradipika Sanırım bazılarınız şaka yaptığımı ya da bir tür mecaz kullandığımı düşünüyorsunuz? Doymak için elbette…

ruhsallıK

İnsanın Dört Boyutu 

İnsan denen varlığı, organizmayı anlayabilmek ve anlatabilmek için ‘Dördüncü Yol’ ekolü, enerjiler tablosunu da gözönüne alarak oldukça farklı ve özgün bir tanımlama yapmıştır. Kendimi bir ölçüde yakın kabul ettiğim Dördüncü Yol Düşüncesi’nin açıklamalarını yorumlayarak sunmak istedim. Buna göre insanın dört özelliği ya da boyutu vardır:…

ruhsallıK

Karma ve Çekim Yasası 

Karma Kanunu’na az çok hepiniz; ya etrafınızdan ya bir kitaptan ya bir film veya albüm adından aşina olmuşsunuzdur. Karma denince aklınıza Budizm veyahut da ilgili Hint inançları gelmiş olabilir ama bu yazıda yer alacak Karma konusu, tarafımca,yozlaşmış olduklarını düşündüğüm inançlar üzerinden değil, Ruhçuluk ( Spritualizm)…

ruhsallıK

Zen’den Esintiler 

Bugün size “Zen”den sözetmek istiyorum. Hani bir vakitler hakkında doğru ya da yanlış pekçok kaynak bulunabilirken, şimdilerde o kadar kolay ulaşılamayan yaşam felsefesinden. Ama çok farklı ve belki de ilk kez karşılaşacağınız bir yorumla Satır aralarında kalmış gerçeklere ilgi duyanlar ya da duyacaklar olabilir… Kimilerine…

ruhsallıK

Tao ve Zen Üzerine… 

sonsuz: Sevgili Cem, bu sayımız için ben biraz senin uzmanlık alanlarından olan konulara girmek istiyorum. Özellikle de doğu öğretilerini çok iyi bildiğimizi sanıyoruz ama gerçekten biliyor muyuz emin değilim. Hemen başlıyorum. Bana kısaca Tao ve Zen nedir anlatabilir misin? cem sen: Tabi ki Hasan. Taoizm,…

ruhsallıK

Cem-i Muhabbet – Bölüm 2 

Geçen sayımızdaki sohbetimizde hastalıklar konusunda kalmışız. Ben kaldığımız yerden başlamak istiyorum. Çünkü kafama takılan bir nokta var tam netleşmemiş olan. Thumos’ta çözüm bulduğumuz hastalıkların dezavantajı olarak nüfüsun giderek artmasını söylüyorsun. Bu noktada hastalıklara çözüm bulmamak mı lazım? Gerçi etkili bir nüfus kontrolünün de altını çizmişsin,…