Yazar: A. Kerim Soley

kritiK

Sorgulamaktan Korkanın Tutsak Olması Kaçınılmazdır… 

“En yüce gerçek işte budur!” denilerek size ‘dayatılmış’ şeylerin; cezalandırılma korkusuyla harmanlanarak ‘inandırılmış’ olduğunuz dogmaların; tamamen gözlem ve deney dışı bütün söylentiler ve onları oluşturan söylencelerin zihninize hâkim olmaları; bütün inançsal ilke ve esaslarınızın ‘sorgulanamaz’ kabul edilmeleri; dahası, onların zamanla sizin tutum ve davranışlarınızı belirlemesi……

kritiK

Hepimiz Birer “Mutant”ız… 

Neden kabul edilmek istenmediğini anlamak zor olsa da hepimiz bir tür ‘mutasyon’ geçirmekteyiz. Bunda ne çekinilecek ne de utanılacak bir taraf var. Aksini savunmak Taş Devri’ndeki ilkel atalarımız ya da avcılık-toplayıcılıkla geçinen daha yakınlardaki köleci ve feodal büyüklerimiz gibi kalarak, o günlerden bugüne ‘gelişememiş’ olduğumuzu…

kritiK

Dinciler Mevlana’yı (Neden) Sevmezler? 

Dincilerin Mevlânâ’yı, özellikle de Şems’ten sonraki Mevlânâ’yı sevmemelerinin pek çok nedeni vardır. Birkaçını sayarsak; . “Kim olursan ol, yine de gel!” söylemi, . Kadınlara değer vermesi; aşramında (dergâhında) cinsiyet ayrımını ve ‘kaç-göç’ü ortadan kaldırması, . “Kadından üstün olduklarını sananlar cahillerdir”…; ve “Seven erkek, kadına eşittir”…

incelediK

Sizin Evreniniz Hangisi? 

Paralel evrenler kuramı, çağdaş kuantum düşüncesinin insan zihnine bir armağanıdır. Öncelikle onu alışılmışın dışında çalıştırmakta, daha sonra da insan aklının, zihninin, zekâsının, kısaca düşüncesinin sınırlarını zorlayarak yepyeni çözümlemelere ulaşmasını, ardından da olasılıklarla uğraşmasını sağlamaktadır. Paralel evren, görülebilir gözlemlenebilir fiziksel evrenin ötesinde bir başka boyutta başka…

Sufizm Yazıları

Bir ‘Varoluş’ Felsefesi olarak Sufizm 

İnsanın ve içinde yer aldığı evrenin yaradılış amacını araştıran Sufîlik, temelinde mistisizm olan, varoluşun nedenselliğini irdeleyen; bunun için de sürekli olgunlaşıp aydınlanması gerektiğini öngören bir yaşam felsefesidir. Sufizmin etimolojisine ilişkin öngörüler herkesin çekirdek inancına göre farklı biçimlerde olabilir. Gerçekte o ‘dinler ve inançlar ötesi’ bir…

ruhsallıK

‘Fani Dünya’nın Mevcut Düzeni 

Neden kabul edilmek istenmediğini anlamak zor olsa da hepimiz bir tür  ‘mutasyon’  geçirmekteyiz. Bunda ne çekinilecek ne de utanılacak bir taraf var. Aksini savunmak Taş Devri’ndeki ilkel atalarımız ya da avcılık-toplayıcılıkla geçinen daha yakınlardaki köleci ve feodal büyüklerimiz gibi kalarak,  o günlerden bugüne  ‘gelişememiş’  olduğumuzu…

ruhsallıK

İbadet – Dua – Aşk – Şükür 

Sadece acı çekerken veya sıkıntılı ya da gerilimli iken, hiç değişmeyen bir görev gibi ve hep bir şeylerin beklentisiyle yalvarıp yakarmanın ve bir bakıma yaranma çabasının adı ‘ibadet’tir. Varoluşa şükranlarımızı sunma ise ‘dua’dır. Sözcük ve terimler konusunda en güvenilir kaynak olması gerekirken, sürekli kavram kargaşaları…

ruhsallıK

‘Sakıncalı’ Sözde Mistik Önermeler 

Kimi sitelerde, yayınlarda, kendini düşünür ya da spiritüel sananların yazılarında şöyle ifadelerle karşılaşabiliyoruz: . “Hayata meydan oku!” . “Yaşamdan hesap sor!” . “Acı çekmek olgunlaştırır!” . “Arayış içinde olma!” . “Eylemsizlik iyidir!” . “Akıntıya kapıl, yeterlidir!” . “Yaşamı kabullen!” . “Hayattan haz almaya çalışmak ıstıraba…

kritiK

Kavramlar, Anlamlar, Yanılgılar 

Sözcükler düşüncenin sembolleridir. Yani bir anlamda onlarla düşünür, onları kullanarak kendimizi ifade eder ve başkalarıyla iletişiriz. Sorun onlardan çok, bizim onlara kendi anlayışımıza göre ‘yüklediğimiz’ ve o nedenle de yanlış anlamalara neden olacak kadar bozulmuş, herkese farklı şeyler düşündürebilecek yetersiz-çarpık anlamlandırmalardadır. Hal böyle olunca da,…

mistiK

Bir Doz Wittgenstein 

Dost sohbetlerinde sıkça yinelerdik: “Tanrı durup dururken zihin açıklığı vermez, sizin de çabalamanız gerekir” diye. Özellikle aramıza yeni katılanlar  “Peki ama, derlerdi, Ne yapalım?”, “Önce beden sağlığı” derdik; “Bunun için de sigarayı bırakın, spor yapın, yoğun çalışma dönemlerinde aşırıya kaçmadan bitkisel esaslı destekleyiciler kullanın…vb, sonra…

ruhsallıK

Kuantal Holizm ve Tinsellik 

Bakmasını bilirsek, gerçekte ‘bilim’den yola çıkarak ‘mistisizm’in doğru anlaşılma sürecine katkı sağlayabilecek o kadar çok ipucu elde edilebilir ki… Doğada ya da bir başka deyişle görünür-algılanabilir fiziksel evrende her parçacığın anti-parçacığı vardır. Bunlara zıt veya karşıt parçacıklar da denir. Doğanın diyalektiği böyledir. Herşeyi vareden, anlaşılabilir…

şifacılıK

Ajna Çakra (Üçüncü Göz) 

Çakralar, bedenimizde sürekli akıp duran enerjilerin en fazla yoğunlaştığı ve onları taşıyan farklı kanalların birbirleriyle buluştuğu merkezlerdir. Bu konudaki genel bilgilere pek çok farklı kaynaktan ulaşabilirsiniz. O nedenle bu yazımızda, o çok değerli altıncı çakramızın genel nitelikleri yanında, başka kaynaklarda yeterince yer verilmediğini düşündüğümüz özellikleri…

ruhsallıK

Budizm’de Kadın 

Budizmde, semavi dinlerin aksine teoride kadın–erkek eşitsizliği yoktur. Eskiden de, bugün de Budist tapınaklarında kadınlarla erkekler bir arada ibadet edebilmekte; manastırlarda erkeklerle birlikte kadın din görevlileri de yetiştirilmektedir. Bir başka husus da Budist inanca göre Sakyamuni Budha’nın önceki doğumlarının tümünde erkek olmadığı savıdır. Hattâ kadın…

ruhsallıK

Gurdjieff’ten Esinler 

Bu yazımızda, yıllardır izlediğimiz ‘Dördüncü Yol Düşüncesi’nden ve onun mimarı George Ivanovich Gurdjieff’ten edinebildiklerimizi, anlayabildiğimiz kadarıyla sunmaya çalışacağız. Bu konulara kısmen de olsa, ilk kez derKi’de yayımlanmış olan ‘İnsanın Dört Boyutu’ başlıklı yazımızda değinmiştik. O yazının oldukça ilgi görmüş olması, bize istenç ve tekâmül konusundaki…

ilişKiler

Neden İletişemiyoruz? 

Nedense birbirimizle bir türlü gerektiği gibi iletişim kuramıyor, doğru ilişkide zorlanıyor ve iletişemediğimiz için de yeteri kadar anlaşamıyoruz. Bu durum hem bütün toplum kesimlerinde hem de ailelerde, meslek örgütlerinde, siyasal ve toplumsal kurumlarda böyle. Oysa ki iletişimsizlik ayrışma, bölünme ve çatışmaların nedenidir; doğru iletişim ise…

kritiK

Muhteşem Yüzyıl 

Cumhuriyetimizin temelleri dinamitlenirken, bütün temel kurumları ardı ardına zayıflatılıp birbirine düşürülürken, Teğmen Kubilay’ı şehit edenlerin yakınları ile, bölücü terörden nemalananların durup dururken ‘Osmanlıcılığa’ soyunmaları tesadüf değildir. Bu zevat nasıl ‘Türk’ sözünü bölücülük nedeni olarak görüyorsa, Osmanlı padişahları da aynı biçimde ‘Türk’ sözcüğünü kullanmaktan özenle kaçınmışlar,…

ruhsallıK

Dünya Annemiz Uyarıyor! 

Güneş sistemi, Samanyolu’nun içinde, onun merkezine ve galaktik yörüngesine bağımlı olarak, yani onunla birlikte topluca bir yöne doğru akış hâlindedir. Sadece bu sistemin dahi milyarlarca yılda ne kadar yol almış olduğunu düşünebilir misiniz?Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesi dairesele yakın elipstir. Yani dünyanın hareketi, Güneş odaklı düşünüldüğünde,…

ruhsallıK

Sözde Mistik – Özde Mistik 

Her birimizdeki her doku, her hücre ve onu oluşturan her atom ve onların parçacıkları aslında yokolmuş (evrene karışmış) bir yıldızdan gelen geri-dönüşümlerdir. Yokolduğu varsayılan hiçbir şey gerçekte yok olmaz; sürekli değişir, gelişir ve dönüşür. Hepimiz, henüz oluşumunu ve gelişimini tamamlayamamış olan yeniden ve yeniden yaratımlarız….

Sufizm Yazıları

Sufi Zen’ciler 

‘Zen ile Sufîliği nasıl olup da aynı terazide tartabildiğimize’ dair o kadar çok soru soruldu ki, artık münferit cevaplar yeterli olmamaya başladı. Tarihsel gerçekliklerin ışığında topluca yanıtlayalım istedik. Yaşamı ve olayları değerlendirirken her zaman olduğu gibi bugün de en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi özgür…

Sufizm Yazıları

Vahdet-i Vücud 

Vahdet-i Vücûd, esasında kökleri çok eskilere giden, varlığın ya da varoluşun birliği anlayışıdır. En eski Tao düşüncesinde, bütün şamanik inançlarda, doğa dinlerinin hemen tamamında, kimi zaman farklı biçimlerde de olsa izlerine rastlanan bu inancın İslam’a girişi ancak Muhyiddin-i Arabî’den, yazılı metinlerde yer alması ise Sadreddin…