Eski yazılardan kolaj bir 8 Mart yazısı. #kadınıngücü sakin güçtür, kudrettir.

“Sizden dışa doğru ve yaptığınız her eylem maskülen. 
Uygarlığımız hep erkek sembolleri üzerine kurulu. 
İnsanın Ortadoğu dinleri ve Roma uygarlığından miras aldığı en büyük trajedisi, Tanrı’ya sadece erkek olarak öykünmek. Bugünkü Amerika bunun en net örneği.

Dikilitaşlardan bu yana, gökdelenler, minare ve kuleler, hatta büyük cipler de dahil. 
Fallik semboller, ve erkek güdülerini sembolize ediyorlar. 
Bunu dengelemek için kadın bilgeliğinin mabedi Aya Sofya’dan sonra Türk camilerinde de kubbeler yapılmış, yuvarlak ve rahim gibi. 
Köşesiz ve esnek olmadan, içimizdeki sakin ve feminen gücü hissetmeden, hazmetmeyi ve affetmeyi öğrenmeden Tanrı’ya yaklaşamayız.

Erkek perspektifindeki kuvvet insani, her şeyi değiştirme potansiyeline sahip olan kadınsı “sakin güç”, yani kudret, ilahi…”

“Güç bir uyuşturucu.
Ruhumuz dirense de, zihnimiz bağımlıdır.
Hep dozu arttırmak isteriz.

Ama uygarlığımızdaki bütün güç tanımları maskülen, yani eril.
Ekonomik-finansal, siyasi, askeri, ya da fiziksel kas gücü gibi, erkek kavramlar.
Maskülen güç dünyevidir, feminen güç evrensel.
Erkekler doğayı değiştirmek ister, kadınlar doğayla uyumlu yaşar.

Oysa gerçek güç, feminen, yani dişildir.
Gerçek güç, sakin güçtür.
Her şeyi, durdurabilir, başlatabilir, ya da değiştirebilir.
Bütün potansiyellerin doğurganlığına sahiptir.
Korur, kapsar, ve kavrar.
Asla ofansif olmaz, ama defansta çok güçlüdür.

Evrenin yasaları, hep yumuşak güçten yanadır, çünkü uzun vadede yumuşaklık sertliği hep yener.
Sakin gücü olmayan, kendisiyle kavgasında yıpranır.”


“Omnipotent, İbrahimi dinlerin Tanrı’sının sıfatlarından biridir.
Gücü her şeye yeten ve Kadir-i Mutlak anlamındadır.

“Hayır ve şerrin aynı kaynaktan gelmesi” ve “kendisini yok edebilecek kadar da güçlü mü?” noktasına kadar sorgulanmıştır.
İbrahimi dinlerin güçten anladığı erkek gücüdür.

Oysa her şeyi yaratan Tanrı kinetik değil, potansiyel gücün kaynağıdır.
Kinetik güç erkek gücü gibi sınırlıdır, kuvvettir, süresi ve iktidarı kısa sürer.

Ama potansiyel güç, kadın gücü gibi sınırsız şekilde, kendini ve her şeyi yeniden üretme kapasitesidir, doğurganlıktır, kudrettir.
Omnipotans, sakin güçtür.
Aptal erkekler gibi, kendini ispata ihtiyaç duymaz.
Sakin güçte buluşalım.”


“Kadın hem rahim, hem rahmandır.
Esnek ve elastiktir.
Bu yüzden ilahidir.

Doğurganlıkla Ulu Yaratan’a en yakın, doğurabilmekle en kutsaldır.
Evren’in yasalarını yaşamadan bilir, ve herkese de öğretir.

İçinde her şeyi başlatabilen, durdurabilen, değiştirebilen, her potansiyele sahip, sakin güç vardır.
Ve o sakin güç, bizi de, her şeyi de değiştirebilir. 
Ve değiştirecek de.

8 Mart kadının bütün potansiyellere sahip sakin gücünün, hepimizi ve her şeyi değiştireceği gün olsun.
Kutlu olsun.

Bütün kadınlara saygılarım ve sevgilerimle, kutluyorum.”

Ali Korkut Keskiner