Etiket: mevlana


kritiK

Dinciler Mevlana’yı (Neden) Sevmezler? 

Dincilerin Mevlânâ’yı, özellikle de Şems’ten sonraki Mevlânâ’yı sevmemelerinin pek çok nedeni vardır. Birkaçını sayarsak; . “Kim olursan ol, yine de gel!” söylemi, . Kadınlara değer vermesi; aşramında (dergâhında) cinsiyet ayrımını ve ‘kaç-göç’ü ortadan kaldırması, . “Kadından üstün olduklarını sananlar cahillerdir”…; ve “Seven erkek, kadına eşittir”…

ruhsallıK

Ne Olursan Ol, Yine Gel… 

“Sadece iş için geldim, ancak gelmişken sana da uğramamak katiyen olmaz sevgili evrensel insan. İyi ki buradayım!” dedim kendi kendime konuşurken. Derken aniden içimden bir ses bana “gözlerini aç ve aşağıya bak” dedi. Uçakta derin bir iç çekişle uyandım. Bir an nerede olduğumu da unutmuş…

mistiK

Mevlana Olmak, Şems’imizi Bulmak 

“Sen Mevlana ol, Şems gelir seni bulur.”  “O, şiir güzelidir, musıkî güzelidir, Allah güzelidir, O güzeller güzelidir”. 20 asrın sıra dışı mutasavvıfı Kenan Rifaî, Mevlana Celaleddin Rumi’yi böyle tanımlıyor. Güzeller güzeli Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin adı anıldığı zaman akla ilk gelen  “Aşk” oluyor. Mevlana –…

mistiK

Mevlana’nın Sırrı: Sultan Veled 

“Mevlana’nın bir oğlu mu var. Bu kulağa çok tuhaf geliyor. Bunu hiç tahmin etmiyordum. O’nun çocuğu olmaması lazım gibi geliyor. Çünkü o Mevlana. O başka birisi…”. Türk Kadınlar Derneği Başkanı Cemalnur Sargut ve dostlarının Hz. Mevlana’nın oğlu ve Mevlevi yolunun fiili kurucusu Sultan Veled’in tanınması…

mistiK

Mevlana’nın Felsefesi 

Fikirleri yaşadığı çağı aşarak günümüze kadar ulaşan, dünya çapında tanınan mutasavvıflardan biridir Mevlana. Kişilerin gelişiminde içinde bulundukları toplumun yapısı ne kadar önemliyse; Mevlana’nın tasavvuf düşüncesinin hangi dini, sosyal ve kültürel ortamda geliştiğine; – Yaşadığı dönemin özellikleri, – Felsefesi, – Mevlevilik, – Mevlevilikte Sema, – Semahane…

ruhsallıK

Mevlana’yı Kavramak 

Stanford Üniversitesi hocalarından Robert Ornstein, “Bilincin Evrimi” (Evolution of  Consciousness) isimli bir kitap yazmış. Bu kitapta insan bilincinin  zaman içindeki evrimi ve düşünce biçimlerimizin orjinleri araştırılıyor. Ne ilginç ki, çeşitli kendini keşfetme  kitaplarını yalayıp yuttuğumuz; ama Mevlana’nın ne demeye çalıştığından habersiz yaşadığımız bir devirde, Mr….

mistiK

Mevlana’yı Anlamak 

Yakın geçmişte de bugün de kimi ciddi araştırmacılar ve bilim adamları tasavvufun, islamın katı skolastik inanç ve uygulamalarına tepki olarak ortaya çıktığını; bu arada onun hristiyanlıktan da, kadim Mısır, İran, Hint ve Çin felsefelerinden, hattâ şamanizmden bile etkilenmiş olduğunu öne sürmektedirler. Bu etkileri gizlemek amacıyla…

ana sayfa, mistiK

Anarşist Ruhlu Sufi: Şems-i Tebrizi 

Konya’yı ziyaret edenlerin bir numaralı ziyaretgâhı yeşil kubbesiyle Mevlânâ Celaleddin Hazretlerinin türbesidir. Her yıl bu ziyareti gerçekleştiren binlerce kişiden pek azı ise Mevlânâ’ya uğramadan önce daha küçük, kenarda kalmış ve gösterişsiz bir türbeye de uğramayı edepten sayarlar. Burası Mevlânâ’nın dostu, mürşidi, yoldaşı Şems-i Tebrizî’nin türbesidir….

Mutasavvıflar
mistiK

Mutasavvıflar 

Mutasavvıflar, bunların Türkler arasındaki temsilcileri ve Batıni doktrinin günümüz Türkleri arasındaki izleyicileri olan Aleviler ve Bektaşiler’e geçmeden önce, Orta Asya ile Anadolu’daki inanç sistemlerini irdelememiz gerekmektedir. İslamiyet’in yayılma yıllarında Anadolu’da ve Mezopotamya’da Batıni doktrinden kaynaklanan Saabilik inancı hüküm sürmekteydi (1). Anadolu’nun Bizans yönetimindeki topraklarında Hristiyanlık…

Tasavvuf'ta Evrensel Barış
mistiK

Tasavvuf’ta Evrensel Barış 

“Öldüğümde beni hoşça anacaksın, Niçin ölü severiz de diriye düşmanız. Mademki ölümden sonra barış yapacaksın, Niçin ömür boyu senin üzüntünle sıkıntı içindeyiz. Şimdi öldüğümü kabul et, barış yap, anlaş. Çünkü biz barışta ölüler gibiyiz.” (Mevlânâ) — “Biz bizi koyalım, Onlar biz olalım … Bir isen…

mistiK

Gönlüme İyi Geldi… 

Bana iyi gelen, beni sevindiren, düşündüren, yararlı gördüğüm her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İşte aşağıda bulacağınız yazı onlardan biri. Gönlüme iyi geldi. Ruhuma ışık kattı. Kişiliğime ve kalbime daha da cesaret verdi. İçimdeki müzik değişik namelerle tınlamaya başladı aşağıdaki satırları okurken. Beni bu kadar etkileyen…

mistiK

Mesnevi 

Mesnevi, klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Sözlük anlamıyla ” ikişer ikişerlik ” demektir. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyiti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım şekillerine Mesnevi adı verilmiştir. Her beytin aynı vezinde fakat ayrı ayrı kafiyeli olması nedeniyle Mesnevî’de büyük bir yazma…

mistiK

Mevlana Celaleddin Rumi 

Mevlana 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna’nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında “Bilginlerin Sultânı” ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled’tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun’dur. Sultânü’I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı…

Send this to a friend