Yazar: Gülüm Omay

Bendeki Gülten'e
GünlüK

Bendeki Gülten’e 

Dilediğimce özleyemedim seni…   Ve sana söyleyemediğim o kadar çok sözüm kaldı ki…   Hayalkırıklıklarını minnacık omuzlarında taşıdığını gördüğümü, gülümserken insanın içini ısıttığını, kor halindeki ruhuna bir türlü dokunamadığımı, susarken nasıl konuştuğunu derinlerde, fark ettiğimi. Erteledim sürekli.   Kayıtsız görüntüme sitem ederdin. Olmadık bahanelerle geçiştirirdik…

Gülüm Omay'la Reiki Üzerine
şifacılıK

Orman 

Savaş yıllarıydı. Ormanda Nazilerden kaçan bir genç kadın soluk soluğa bir ağacın altına çöktü. Yorgun ve uykusuz olduğu çok belirgindi. Saklanmak zorundaydı. Yoksa onu da bulurlardı ve götürecekleri yer belliydi. Üzerinde kalın kumaştan yapılmış bol bir pantolon ayağında kaba kalın botlar vardı. Elindeki kaba kumaştan…

İki Küçük Çocuk
öyKü

İki Küçük Çocuk 

İki küçük çocuk vardı bir zamanlar. Ayrı yerlerde büyümüş. Ayrı yerlerde oynamış, ayrı arkadaşlıklar kurmuşlardı hep. Bir gün bir okulda aynı sınıfa düştüler. Bir burs kazanmışlardı ikisi de …   İşte hikaye böyle başladı.   11-12 yaşlarının gelişme heyecanı ve yeni uyanan duyguları vardı. İyi…

şifacılıK

Bir Geçmiş Yaşam Hikayesi 

(Bu hikaye bir Işık Köprüsü çalışması esnasında ortaya çıkmış bir geçmiş yaşam öyküsüdür.)   Elinde kendi bağlarından üretilmiş kırmızı şarapla oturuyordu adam. İçinde öfke, kızgınlık, aşk vardı. Şöminede yanan ateşe baktı. Ne kadar çok seviyordu karısını.   Başını kaldırdı şöminenin üstündeki aile yadigarı yağlıboya tabloya…

ruhsallıK

Sadece İnsanım, Yetmez mi? 

“Biz ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.” Atatürk İnsan, gerek ruhsal gerek sosyal gelişimi içinde yaşam boyu bir yığın soruya cevap aramak zorunda kalıyor. Cevaplanan sorular ise cevaplanamayanların yanında çok az kalıyor. Her birey farklıdır. Ve bireyler arasındaki fiziksel, zihinsel ve…

Işık Köprüsü Adres Sormaz
şifacılıK

Işık Köprüsü Adres Sormaz 

Işık köprüsü çalışması, karmik bilgilerin depolandığı bilgi havuzundan gereken veriyi alarak bu yaşamdaki tezahüründe meydana gelen olumsuzlukları temizlemek için yapılan bir uygulamadır. Reiki sembolleri ile gerçekleştirilen çalışma, klasik sistem de var olan bir uygulama değildir. Yani Reiki’nin öğretilen 3 aşamalı eğitimlerinin dışında tutulmuştur. Tibet kökenli…

mistiK

İnisiyasyon: Ruhsal Açılım mı, Ruhsal Saçılım mı? 

Sözlük anlamı olarak baktığımızda inisiyasyon, Latince kökenlidir. Spiritüel açılımı, “bireyin, spiritüel gelişimi için, spiritüel etkiyi alıp aktarabilen bir üstadın kontrolü altında, bir disiplin içinde, sınavlara ve uygulamalara dayalı tarzda, düzenli eğitimi” olarak açıklanabilir. İnisiyasyon, bir tekamül yoludur ve çağlar boyunca bu yolla yetişen ve etrafını…

ruhsallıK

Fast Farkındalık 

Son yıllarda tüm batı ülkelerinde, Hindistan ve Uzakdoğu’dan gelen guru taklitleriyle dolmuş durumda. Bu şahıslar genellikle, derin bilgilerle dolu olan Uzakdoğu’nun gerçek öğretilerini içselleştirememiş kimselerdir. Kökenleri doğuya dayanan bu insanlar, kendi ülkelerinde önemli biri olamayacaklarını anlayınca; mistisizmin kök salmadığı Batı ülkelerine giderek, önemsiz mistik gösterilerle…

ruhsallıK

Olmak mı? Gibi olmak mı? 

İnsanoğlu çok genel anlamıyla dış ve iç olarak iki benlikten meydana gelir. İç benlik ona fırsat verilip fark edilmeye başlandığında zamanla ortaya çıkabilir. Bize düşen onun varlığını fark etmemizdir. Ama kendimiz olarak kabul ettiğimiz ve dışarıya yansıttığımız benlik dünya yaşamının güncelleştirdiği haliyle bu fark ediş ve…

Sigarayı Hatırlama Yazısı
psikolojiK

Sigara Paketlerindeki Dehşet! 

Hitler bile ari ırk yaratmak adına, soykırımı daha açık yapmıştı. Bu kadar inceden hesaplı bir soykırım insan işi olamaz diye düşünüyorum açıkçası. Sigara paketlerinin üzerindeki ölümcül yazılardan bahsediyorum tabii! İlk üzeri yazılı paketleri gördüğümden beri düşünüyorum bu konuda. İnsanları bu kadar kötü şartlandıran komutlar, nasıl…

şifacılıK

Reiki Nedir? 

Reiki, şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir. kaynağı Tibet olduğu sanılan bir uygulamadır. Oldukça kolay, herkes tarafından öğrenilebilen bir tekniktir.Kanji Japonca’sı iki kelimeden oluşan Reiki: “Her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” anlamındadır (Rei: Her yerde varolan – Ki: Ruhsal yaşam enerjisi)….

mistiK

Templier Şövalyeleri 

Ortaçağ Avrupası’nda, yönetici sınıfın ahlak anlayışı Nibelungenlied efsanesi ile eski İzlanda sagalarındaki ahlak ilkelerine bağlı kalmıştı. Onuncu yüzyıla kadar, Jom-Viking’ler adı verilen bir pagan dinsel örgüt İskandinavya’da etkinlik göstermişti. Bu örgüt, çok sıkı bir disiplin altında yaşayabilen, cesaretleri kanıtlanmış müthiş savaşçılardan oluşuyordu. Savaş alanında can…

hallac-ı mansur / en el hak
Sufizm Yazıları

Hallac-ı Mansur / En El Hak 

Tasavvuf tarihinin en çok anılan isimlerinden birisidir.İsmi Hüseyin bin Mansûr, künyesi Ebü’l-Mugis’tir. 858 (H.244) yılında İran’ın Beyzâ şehrinde doğduğu rivâyet edilmektedir. 919 (H.306) yılında ise idâm olunarak şehîd edildi. Hüseyin bin Mansûr’un büyük babası Mahamma adında bir zerdüştîdir. Buna, ana tarafından hazret-i Ebû Eyyûb’un neslinden…

Ömer hayyam
Sufizm Yazıları

Ömer Hayyam 

Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok, Kızıl dudaklar, mis kokulu şarap yok, Sabahlar,akşamlar, sevinçler, tasalar yok, Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok…. Ömer Hayyam imzasını taşıyan bu mısralar, ardındakini aramaya götürüyor bizi… Dile geldiği şartları merak ediyoruz. Ve Ebul Feth Ömer…

yunus emre
Sufizm Yazıları

Yunus Emre 

Sufizm XIII. yüzyıl… Anadolu’da  çöküntü  devri… Savaşlar, işgâller, ayaklanmalar, yağmalar, ağır vergiler, can ve mal kaygısı, kıtlık, kargaşa… Öte yandan, Moğol akınlarıyla batıya göçen mâneviyat erlerinin can veren nefesi… Kanla sulanan topraklarda Tasavvuf tohumlarının yeşermeye başlaması… Yoksulluk ve huzursuzluğun insanları arayışa götürdüğü bu dönemde, birliğe…

mistiK

Mesnevi 

Mesnevi, klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Sözlük anlamıyla ” ikişer ikişerlik ” demektir. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyiti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım şekillerine Mesnevi adı verilmiştir. Her beytin aynı vezinde fakat ayrı ayrı kafiyeli olması nedeniyle Mesnevî’de büyük bir yazma…

mevlana celaleddin rumi
Sufizm Yazıları

Mevlana Celaleddin Rumi 

Mevlana 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna’nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında “Bilginlerin Sultânı” ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled’tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun’dur. Sultânü’I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı…

mistiK

Ezoterik Örgütlerde İnisiyasyon 

Ezoterik İnisiyasyon; bireyde, varlığın bir alt aşamasından bir üst aşamasına geçişi ruhsal olarak gerçekleştirmeye yönelik süreçtir. Burada amaç, bir takım simgesel eylemler ve fiziksel edimler aracılığıyla, bireye yeni bir yaşama “doğmak” üzere “öldüğü” duygusunu aşılamaktır. Bu nedenle, kimi ezoterik örgütlerde inisiyasyona, İkinci Doğuş da denilmektedir….

mistiK

Maji 

Maji oldukça hassas bir konudur. Onun kadar yanılgı ve yanlış tanımlamaya tabi olan çok az konu vardır. Bu yazımızda bu yanlışları kaldırıp hakkında doğru bilgiler vermeye çalışacağız. Her şeyden önce okurların maji konusunda ön yargıları varsa, bunları bir kenara atmalarını davet ediyoruz, en azından bu…

mistiK

Yolculuk ve İnisiyasyon 

ImageGezgin, filozof, tüccar, serüvenci, turist, ozan, hacı, öğrenci… kim olursa olsun, yola düşmeye karar verip de, yolculuğun ruhunda ve bedeninde bırakacağı silinmez izleri keşfetmeye karar verenler… ulaşmayı amaçladığınız uzakların birden fazla anlam boyutunda var olduğunu bilmelisiniz. Önce düşünüzde canlandırdığınız uzaklar vardır; sonra tarihsel ve kültürel…