Etiket: felsefe tarihi

mistiK

Bir Doz Wittgenstein 

Dost sohbetlerinde sıkça yinelerdik: “Tanrı durup dururken zihin açıklığı vermez, sizin de çabalamanız gerekir” diye. Özellikle aramıza yeni katılanlar  “Peki ama, derlerdi, Ne yapalım?”, “Önce beden sağlığı” derdik; “Bunun için de sigarayı bırakın, spor yapın, yoğun çalışma dönemlerinde aşırıya kaçmadan bitkisel esaslı destekleyiciler kullanın…vb, sonra…

Spinoza'nın Tanrı'sı
mistiK

Spinoza’nın Tanrı’sı 

Descartes, felsefesine “zihin”den başlarken, Spinoza ise “Tanrı” ile ilgilenir daha düşüncesinin en başlarında. Ancak o, Tanrıtanımaz olduğu gerekçesiyle mensup olduğu Yahudi toplumundan dışlanmıştır. Ancak kimileri içinse Spinoza, bırakın tanrıtanımazlığı, “Tanrı zehirlenmesine uğramış adam” ya da, “Tanrı sarhoşu”dur; yani gereğinden fazla Tanrı teneffüs etmiş birisidir. Kimi…

ilişKiler

Sav’cı 

SAVCI: Merhaba SEVEN’ler; Muhakeme salonumuza hoş geldiniz, bugün sanık “Aşk”ın sorgulanmasına tanık olacaksınız ve jüri üyeleri de sizlersiniz ! Suçu: Yüzyıllardır insanlara çeşitli şekillerde, akıl almaz acılar çektirmek,Cezası: Yeniden harmanlanıp , içindeki acının azaltılıp, mutluluğun üç doz daha arttırılması. Baştan söyleyeyim; bu duruşma biraz uzun…

mistiK

…Ve Sokrates 

Yaşamının önemli anlarında, içinde bir ses duyduğunu ve bu sesin kendisine ne yapması konusunda bilgi verdiğini söyler Sokrat, ve bu ses için “benim Daimon’um” der…Kendisinin hiçbir şey bilmediğini, kendisinde yalnızca “başkalarının bildiklerini bilinç’e çıkarma yeteneği” olduğunu söyleyecek kadar alçakgönüllü olan Sokrat, yine de kendinden önceki…

mistiK

Saçmanın Ustası: Albert Camus 

“Ruhum ölümsüz hayatı isteme, var olanını tüket!” Ona göre evren saçma, uyumsuz, us dışı ve bilinemezdir. İnsan ne yaparsa yapsın, anlamsız bir dünyada umarsız, başarısız, terkedilmiş, tek başına, zavallı bir “yabancı”dan başka bir şey değildir. Bu yabancılık içinde her şey temelsiz, sağlamlıktan yoksun ve rast…

mistiK

Felsefeye Damgasını Vuranlar: Immanuel Kant 

Kant felsefesine “Kant Kritismi” denir. Buradaki “kritik” sözcüğü “duyarlı, zor durum, her an tersine dönebilir” değil, “inceleme, gözden geçirme ve eleştirme” anlamına gelmektedir. Kant felsefesinin bu adı alması, onun felsefesinin bu nitelikle anılması, hiç de rastlantısal değildir; çünkü gerçekten de bir inceleme ve eleştiriye dayanmaktadır….

mistiK

Felsefeye Damgasını Vuranlar: Bergson 

Bergson felsefe yapmağa başladığında Avrupa’da Kant rölâtivizmi etkiliydi. Kant, numenon dediği, “varlığın öte yüzü”nün usça kavranamayacağını söylüyordu. Us, kategoriler yüzünden, duyulur dünyanın genel-geçer ve güvenilir bilgisini oluşturmayı becerebiliyordu ama o bilgiler de nesnelerin gerçekliğine değil, görünüş ve ilişkilerine ilişkin bilgilerdi. Üstelik, göreli olmayı da aşamıyorlardı….

mistiK

Felsefe Tarihi: İlkçağ Felsefesi 

“Yunan Felsefesinin Doğuşu” başlıklı yazımızda, felsefenin Yunanistan’ da doğuşunu ve Hellenistik felsefeye kadar olan süreci anlatmıştık. Şimdi ise biraz daha ilerliyoruz ve Hellenistik felsefeden Ortaçağ’a kadar bu enteresan bilimde ne gibi ilerlemeler kaydedilmiş ona bir göz atıyoruz. Doğa filozofları diyebileceğimiz, Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Herakleitos, Parmenides,…

mistiK

Felsefeye Damgasını Vuranlar: Thales 

Felsefeyi başlatma suçunu (!) birine yüklememiz gerekirse, Thales’ i seçebiliriz. Thales, “bilge” denen ilk kişiydi. Milet limanında yaşayan Thales, politikacı, geometrici, astronom ve filozoftu. M.Ö. 585′ teki güneş tutulmasını önceden haber verdiğine inanılır. Yunanistan’ın “7 Dahi Adam” listesini hazırlayan tüm yazarlar onun ismine yer vermişlerdir….

mistiK

Yunan Felsefesinin Doğuşu 

Eski bir Hint dini olan “Brahma” dininin kuralları “Veda” denilen kitaplarda toplanmıştır. Vedalar, farklı zamanlarda yazılmış çeşitli eserlerden oluşan bir çeşit ansiklopedidir.Her ne kadar dini bir kitap olsa da, bu din kitabının eski bölümlerinde “Tanrılar ve insanlar henüz yokken acaba bu evrende ne vardı?” sorusu…