Etiket: yin yang

ruhsallıK

Aydınlığın Yolu 

Karanlığın kullandığı sayısız yol vardır, aydınlığın ise şefkat ve kucaklama… Fakat bu öyle bir güçtür ki şefkatla kucaklamayı başarabildiğiniz ve yüreğinizde yer verdiğiniz her şey size katılır. Siz bunu güçlenmek arzusuyla yapmasanız bile gittikçe güçlenirsiniz; güçlendikçe de kucaklarsınız; kucakladıkça daha da güçlenirsiniz, güçlendikçe daha da…

ruhsallıK

Acı Çemberleri 

Bölüm 1: Enerji Nedir? Var olan her şey, saf yaşamsal enerjinin farklı bir titreşim seviyesi nedeniyle form almış halinden başka bir şey değildir. Özellikle son yirmi yılda bu ve benzeri deyişleri ne kadar çok duyduk. Kimimiz kavradık söyleneni, kimimiz hala manasını çözmeye çalışıyoruz. Hele bir…

mistiK

Yin ve Yang 

“Kişi, aydınlık figürler imgeleyerek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanabilir. Ancak bahsi geçen ikinci yöntem tatsızdır ve bu nedenle tercih edilmez.” C. G. Jung Yin ve Yang Uzakdoğu felsefesinde evrendeki diyalektik kutupluluğu gösteren karşıt çifttir. Bir daire ve içlerinde karşıt kutbunu taşıyan siyah-beyaz ile sembolize edilir….

Yazılar

Venüs’ün Dönüşü 

Venüs enerjisinin tekrar dünyaya aktif bir şekilde geri dönüşünü deneyimliyoruz bir süredir. Tarihte ilk olarak Mısır’da görülen kadın tanrılar yani tanrıçalar verimliliğin, aşkın, güzelliğin, savaşçılığın ama aynı zaman da bilgeliğin de temsilcisiydiler. Tanrıçalarla tanrıların kavgaya tutuşması sonucu,  tanrıçalar yerlerini hatta tahtlarını erkek tanrılara bırakmak zorunda…

ruhsallıK

Ya Zıddı Olmazsa? 

Moderatörlüğünü yaptığım bir e-posta grubunda uzunca bir süredir hareket yok. Halbuki çok değil bundan 3 ay önce her gün gelen onlarca e-postadan şikayet eder hale gelmiştik nerdeyse. Ne oldu da böyle oldu? Yanıtı gayet net. Farklı görüşlerdeki kişilerin yazışmaları ortamı ısıtıyordu ve sürekli yazışmalar hareket…

mistiK

Oğuz Han Söylencesindeki Metafizik Öğreti – Bölüm 2 

Geçen yazıda Oğuz Han Söylencesi’nde bilinçli olarak kullanılmış ezoterik(1) ve okült (2) simgeleri incelemiş ve bunlar hakkında ki ilk yorumları yapmıştım. O yazıya başlarken aslında niyetim, Türeyiş ( Ergenekon) Söylencesi’ni, ezoterizmdeki “ demir” ve “kurt” simgeciliğinden yararlanarak, yorumlamaktı. Ancak “ Kurt” simgesinin, Oğuz Han Söylencesi’nde…

mistiK

Oğuz Han Söylencesindeki Metafizik Öğreti – Bölüm 1 

“… (Oğuz Han doğduğunda), yüzü gök, ağzı ateş kızılı, gözleri al, saçları ise kara idi!…” (1) Oğuz Han Söylencesi böyle başlıyor ve biz bu yazı dizimizde Türk Söylencelerindeki ( Mitoloji) simgeciliğe “Ezoterizm” üzerinden bir inceleme yapacağız. Ezoterizm’in Türkçe’deki karşılığı “batınilik ve içrek” sözcükleridir.   Ezoterizm,…

ruhsallıK

Chi – Zaman – Uzam 

…. Zaman değişimdir. Çin felsefesinde değişimin temel özelliği Chi olarak adlandırılır. Chi uzamda hareket eder. Zaman da uzamda yol alır. Chi döngüseldir. Değişimde döngüseldir. Döngüsel değişimler en çok mevsimlerde ve günün değişik evrelerinde görülür.Chi döngüsel yapısı yin-yang olarak adlandırılan ve birbirini izleyen iki evreden oluşur….