Etiket: antroposofi

mistiK

Okültizm ve Teozofi 

“Yolun kendisi olmadan yolu takip edemezsin.” H.P. Blavatsky Okültizm, geçmiş çağlarda doğa, insan ve evren ilişkileri aktarıla gelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır. Latince’de “gizlemek, saklamak” anlamına gelen “occulere” sözcüğünden gelen, “gizli, saklı” anlamındaki “occultus” sözcüğünden türetilmiş olup, “gizli ve saklı…

Zamanın ve Yaşamın Değeri
mistiK

Zamanın ve Yaşamın Değeri 

Antroposofik bilgeliğin incelediği konulardan biri de, ‘zamanın’ insanlık için ne anlama geldiği, sonsuzlukla nasıl bağdaştığı ve zaman-evren ilişkisidir. İnsanın, dünya ve insan evriminin akışına bilinçli katkılarda bulunabilmesi için bu kavramların ve bağlantıların bilincini geliştirmesi gerekir. Her insanın uzaktan veya yakından ölüm olgusu ile mutlaka bir…

Antroposofi: İnsan Olmanın Bilgeliği
mistiK

Antroposofi: İnsan Olmanın Bilgeliği 

Geçen yüzyılda Avrupa’da, tinsel konularla yakından ilgili olanlar, yıllarca Rudolf Steiner adlı olağanüstü bir insanın tinsel anlamda çok yönlü faaliyetlerine tanık oldular. Bu insanların R. Steiner ile yıllar sürecek karşılaşmalarının ve birlikteliklerinin sonucunda zamanımıza çok değerli ve derin bir ‘bilgelik’ ulaştı. Steiner’in aslında tüm insanlığa…

Yaratılmış Bir Varlık Olarak İnsan
mistiK

Yaratılmış Bir Varlık Olarak İnsan 

Giderek güçlenen materyalizmin etkisi altında olup, onu alternatifsiz bir yaşam biçimi olarak benimsemiş olan insanlığın zamanla unuttuğu en önemli gerçeklerden biri kendinin ‘özellikle yaratılmış’ tinsel bir varlık olduğudur. Modern zamanların insanı, ‘özellikle insan olarak yaratıldığı’ gibi kıymetli bilgiye bilinçli bir şekilde sahip değildir. (Örneğin insanın, primatlardan/maymunlardan evrilerek zamanla…

Kuran'da Reenkarnasyon
mistiK

Kuran’da Reenkarnasyon 

Reenkarnasyon, bir insanın öldükten sonra tekrar dünyaya gelmesi, yani ritmik bir döngü içinde ölmesi ve öldükten bir süre sonra fiziksel dünyada başka (yeni) bir bedende tekrar dirilmesi olayı şeklinde açıklanabilir. Reenkarnasyon diye bir olgunun var olup olmadığı, buna inananlar ve inanmayanlar tarafından halen tartışılmaktadır. Kur-an’ı…

mistiK

Antroposofi: İnsanla ‘Gerçek’ Arasındaki Köprü 

Avrupa’da kullanılan en son teknolojilerin artık yaşadığımız ülkeye de geldiğini, en modern ve randımanlı üretim kapasitesi olan fabrikaların açıldığını, sanayide hamleler yapıldığını ve bunların bizleri ‘daha ileri götürecek’ gelişmeler olduğunu sık sık duymaktayız. Ayrıca, söz konusu gelişmelere dair bu haberler, ülke insanı için gurur vesilesi…

mistiK

Darwin Teorisinin Düşündürdükleri 

1859’da, İngiltere’de yayımlanan “On The Origin Of Species” – By Means Of Natural Selection (Türlerin Kökeni) adlı bir kitabın tüm baskısı çıkar çıkmaz hemen tükenmişti. Bu kitabın yazarı, öne sürdüğü görüşleriyle o zamanlarda ve daha sonraları bilim ve din çevrelerini derinden etkileyen Charles Darwin idi….

mistiK

Şeriatın Okült Anlamı 

Şeriatın ne anlama geldiğine dair herkesin mutlaka bir fikri vardır ancak insanın bu kavrama karşı tarafsız bir tutum benimsemesi pek olası değildir. Bundan dolayı, bu konuda sadece fikir sahibi olmanın yanı sıra şeriat kavramının çağrıştırdığı anlama sempati veya antipati duyulması da kaçınılmazdır.   Bu kelimeyle…

mistiK

İnsanın Kozmik Sorumluluğu 

Yaşamın gün geçtikçe insanın üzerine daha çok yüklendiği ve daha hızlı bir koşuşturma temposu talep ettiği zamanımızda, ‘yapılmazsa olmaz işler’ kategorisine koymak zorunda olduğumuz dünya işleriyle başa çıkabilmek için bazen haftanın yedi gününün yetmediği söylenebilir. Yaşamın akışı bu doğrultuda devam ederse, haftanın günleri yediden sekiz…

mistiK

İsa Mesihin Tekrar Gelişinin Tinsel Anlamı 

Mesih İsa’nın dünyaya ‘tekrar gelip gelmeyeceği’ (İkinci Gelişi) konusu yüzyıllardır insanlığı meşgul eden bir soru. Aslında bu kadar uzun bir süredir meşgul etmiş olması da çok doğaldır çünkü Hz.İsa ve etrafında gelişmiş olan olaylar olağanüstü bir gizemle kuşatılmıştır. Bu gizemin ayrıntılı açıklaması ve gerçek ‘anlamı’insanlık…

mistiK

İnanç Özgürlüğünün Kozmik Anlamı 

Yazının alternatif başlığı ‘insanın dini ve tinsel inançlarına saygının gerekliliği de olabilirdi. Ancak tinsel inanca saygı, inanç özgürlüğü kavramının içinde yer alan bir konudur. İnanç özgürlüğünün anlamının kozmik bağlantıları anlaşılabildiği zaman insanın dini ve tinsel inançlarına saygının neden çok gerekli olduğu da belirginleşir. Yoksa, inanç özgürlüğünün önemi derinlemesine…

mistiK

Global Gordion Düğümü, Kısas ve Bilinç 

Dünyadaki insan nüfusunun takriben 7 milyar kişi kadar olduğunun belirlendiği son zamanlarda insanla bağlantılı çok önemli ve önceliği olan başka bir durumun da ortaya çıkartılması gerekir. Gerçekçi bir irdelemeyle belirginleşecek bu kritik durumun yadsınamayacak bir realite olduğunu anlamamız ve bu tablonun nedenlerini araştırarak ciddi bir çözüm arayışına girmemiz…