Pozitif, ya da negatif yoktur.
Doğru, ya da yanlış olmadığı gibi, hepsi seçimlerdir.
Evren yargılamaz.

Pozitif ya da olumlu, sizi güçlendiren, seçeneklerinizi arttıran, özgürleşmeyi ve yeni deneyimleri teşvik eden şeylerdir.

Negatif ya da olumsuz ise, tam tersi, sizi zayıflatan, seçeneklerinizi daraltan, esir eden ve yeni deneyimler konusunda endişelendiren şeyler.

Bu çerçeveden bakarsak, aslında çok sevdiğinizi düşündüğünüz bir alışkanlık, kişi, mekân, düşünce kalıbı ya da herhangi başka bir bağ, çok negatif olabilir.
Yani, mesela bütün bağımlılıklar gibi, sevmenize rağmen, sizi zayıflatıyor, ve değişim ve dönüşümünüzü engelliyordur.

Ya da, sizi germesine rağmen, sevmediğinizi düşündüğünüz bir bağ, aslında pozitif etkiler yaratıyor olabilir.
Mesela, bardağı doldurduğunda, artık özgürleşmekten başka seçeneğiniz olmadığını gösteren o son damla, önceki damlalar zincirinin son halkasıdır.

Pozitif enerji, ya da negatif enerji dersek, evet bunlar yukarıdaki tanımlar çerçevesinde varlar.
Yani birisi, bir mekân, bir obje, beş duyunuza hitap eden herhangi bir uyarı, size iyi ya da kötü gelebilir.
Nedenini açıklayamazsınız, ama öyledir, negatifse kaçar, pozitifse bağlanır, hatta ihtiyaç duyarsınız.
Ama bu etki kalıcı olmayabilir, ve elbete istisnalar vardır, fakat zaten, büyük ihtimalle kalıcı da değildir.
O anda sizi güçlendiren, teşvik eden bir uyarı, daha sonra zayıflatıp, sınırlayabilir, ya da sonra, negatif sandığınız bir şeyi istemeye de başlayabilirsiniz.

Bu perspektif, her şey için geçerli.
Dünyevi ve uhrevi için de, görünen ya da görünmeyen rehberler için de, öğretiler ve enerjiler için de aynı.
Hiçbir şey, salt pozitif olmadığı gibi, salt negatif de değil.
Siz de öyle değilsiniz.

Bu yüzden, yadırgamayın, yargılamayın ve reddetmeyin diyorum.
Pozitif ve negatif tanımlamaları, yüzeysel anlamlarıyla anlamsızlar.
Bizi zayıflatan, seçeneklerimizi daraltıp, deneyimlerimizi engelleyen her şey, negatif.
Bizi güçlendiren, seçeneklerimizi arttırıp, deneyimleri teşvik eden her şey, pozitif.

Doğru tanımlarla, ve özgürleşmek için, yeni deneyimler için, hep pozitifte buluşalım…

Ali Korkut Keskiner