Devreler yasası var mı? Var.
12 yıllık devreler en genel kabulü görür, Doğu astrolojisi de bu bilgiyi destekler.
Bazı öğretilere göre devreler 11, bazılarına göre 9, ve daha az sayıda bazılarına göre 7 yıllıktır.

Bir de büyük devreler bilgisi var.
Meşhur Maya devrelerinden, bazı hermetik ekollere kadar, ve hatta kadim Hint bilgisi filan, bir çok eski öğreti binlerce yıllık döngülerden de bahsederler.
Ama bu ölümlü hayatımda, benim bencil bakışım daha kısa vadeli.

Devreler hayatınızı bölümlere ayırırlar, ve tekrar eden periyotlarla, benzer deneyimleri yaşayacağınızı söylerler.
Nasıl ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede, adı matematik olan dersler okudunuz, ama her seferinde çok daha geniş bir perspektife ulaştınız, tekrar eden devrelerde de aynı şey olur.
Benzer ders ve sınavlardan, daha derin ve geniş sonuçlar çıkarmanız beklenir.

12 yılsa, 12, 24, 36, 48 ve 60, 11 yılsa, 11, 22, 33, 44, ve 55, 9 yılsa, 9, 18, 27, 36, 45 ve 54, 7 yılsa, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 ve 56, kavşak yaşlarıdır.
Sonrası da var, ama oradan sonra radikal değişiklikler zor gelir.

Hepsini çeşitli şekillerde anlamlandırabiliriz.
Bluğ ve biyolojik olarak çocuk doğurmak en büyük bir dönüşüm.
Veya bunu gerçekleştirme yaşı da öyle.
Veya torun ve emeklilik yaşı da öyle.

Benim en yakın olduğum devreler bilgisi 7’nin katı olan evreler.
Okula başlıyor, bluğa geçiyor, evden ayrılıyor, ebeveyn oluyor, çocuğu okula başlıyor, çocuğu bluğa giriyor, ve çocuğu evden ayrılıyor.
Her 7 yaş ve katında, her seferinde metamorfoz yaşıyor….

49’sun diye bencillik yapma diyenler de olabilir, ve haklılar.
Sen aslında 11’ciydin diyenler de haklı olabilir.
48, 44, ya da 45 yaşlarında da bu dönüşümler mümkün.
Ama bugün de böyle bakıyorum…

Kendimize ve her yeniden doğuşumuza, hep uzun vadeli, ama hep bugünden bakalım…

Ali Korkut Keskiner