Her zamanki gibi…

Bir tarih yazdık millet olarak ve yazmaya da devam ediyoruz.

Türk halkının uykudan uyanışı, dirilişi muhteşem oldu. Özellikle Ankara ve İstanbul mitingleri ve yurt çapında yakılan diğer ateşler sanılanın aksine oldukça ses getirdi. Her ne kadar görmemezlikten de gelseler, olayı saptırmaya da çalışsalar yapılan mitingler tıpanın şişeye oturması gibi yerine tam oturmuş, rahatsız olması gerekenleri de rahatsız etmiştir.

Yapılan başkaldırı, Atatürk ilkelerini hiçe sayanlaradır.

Yapılan başkaldırı, laikliği yok etmeye çalışanlaradır.

Yapılan başkaldırı, tam bağımsız, Türk Cumhuriyeti adınadır.

Yapılan başkaldırı, emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşıdır.

Demokrasiyi bilmeyenlere demokrasi öğretilmiş, onun aslını yok sayarak sadece araç olarak kullanmaya kalkanlara nasıl kullanılacağı gösterilmiş, naylon ve plastik demokratlara gereken ısı tabandan verilerek, eritilmeleri ve gerçek yüzlerinin ortaya çıkması sağlanmıştır.

Hala abuk sabuk saptırmalarla yol almaya çalışan, demokrasiyi ve özgürlüğü kendi amaçları uğrunda bir araç olarak kullanan bu naylon ve plastik demokratların artık hareket kabiliyetleri iyice azalmış ve dönek diye tabir edilen, zamana uygun yaşamayı ve sadece parayı ve lüks yaşamı kendine ilke edinmiş olanlar da dönüşlerini hızla yapmaya başlamışlardır. Ama bu pervane diye tabir edilen kişilerin hepsi gelecekte sadece cehennemde birer vantilatör olarak görevlerine devam edebileceklerdir.

Bütün bu olanlara duyarsız kalan, milletinin yanında olmayan ve halk tarafından kimler olduğu çok iyi bilinen medya ise yaptığı yanlışlığın bedelini ödemeye başlamış ve ödemeye devam da edecektir.

Yabancı gazeteler, yabancı yazarlar, dünyadaki diğer halklar bile Türklerin, özellikle gençlerimiz ve kadınlaımızın bu dirilişleri, onların onurlu duruş ve cesaretlerinin farkına bir kez daha varmış, varmak zorunda kalmışlardır.

Geçen gün e-postadan aldığım bir derlemeyi bu yazımın içinde yayımlamak ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Emperyalist basında çıkan bu yorumlar bizim için büyük bir anlam taşımaktadır.

“Ne mutlu Türküm diyene”

(Aşağıdaki görüşler, 29-30 Nisan tarihleri arasında, CBS, USA Today, NY Times, ALJAZZERA, The Independent’ın internet sitelerinde yer alan izleyici görüşlerinden derlenmiştir.)

“If we could just get the Iraqi people to follow the same passion as Turkey, we would be out of there as fast as we could load the planes and ships.”

Eğer Iraklılarda, Türklerdeki gibi bir heyecan olsaydı, uçaklarımızı ve gemilerimizi hemen çekmemiz gerekirdi.

“Go Turks! Standing up to the “towel head” regime is impressive and necessary for that reason. Stay modern, and stay in touch with civil liberties! I’m proud of Turkey… they are not chickens!!”

Türkler devam edin. Havlu kafalı rejime karşı duruşunuz hem gerekli hem de etkileyecii ve ilham verici. Modern ve medeni dünyaya olan bağınız konusunda ısrarcı olun. Türkiye ile gurur duymak gerek. Onlar korkak değiller..!!”

“I can only dream of the day when huge numbers of secular Americans demonstrate against the radical Christianists that continue to rule their “god”forsaken country.”

Türklerin aksine, Amerika’da milyonlarca insan devletimizi ele geçiren radikal hristaynlar (Bush) aleyhine bir protesto gösterisi düzenleyebileceklerini sadece hayal edebilirim.

 

“Admire the Turks. Contrary, we had friends in the military stationed in England who say that the “born again” movement within the military ranks right now is “suffocating” them, even though they are devout Christians. Although it isn’t written, military wives are “expected” to be a part of this and if not, the implied threat is that their husbands will suffer the consequences. We have to be inspired by Turks. This just isn’t right, and seems to be exactly what we are supposed to be fighting against like Turks.”

“Türklere saygı duyuyorum. Orada olanların aksine, İngiltere’de orduda görevli arkadaşlarımın “Yeniden doğuş (“evenjalist”)” hareketine inanmanın rütbe belirlemesinde etkin olduğunu ve bunaltıcı bir baskı olduğunu biliyorum. Bu kural yazılı olmasa da, ordu mensuplarının “hanımlarından” da aynı yönde davranışlar bekleniyor, aksi takdirde, kocaları için hiç de iyi şeyler olmayacağını biliyorlar. Türklerden ilham almalıyız. İngilterede olanlar tek kelimeyle çok yanlış şeyler. Türkler gibi biz de bu baskıcı politikalara karşı çıkmalıyız.”

“Very promising for Turkey. Too bad other countries like US and UK don’t denounce organized religion in favor of secular leadership. It is better not to forget that the single largest institutional cause of death and torture in human history is organized religion, beginning with christianity.”

Türkiye’de olanlar çok ümit verici. Laik devlet yönetimini, organize dinci eğilimlere tercih etmeyen ABD ve İngiltere gibi ülkelerin bu vaziyetlerini açığa çıkarmamaları çok kötü. İnsanlık tarihinde, organize ve kurumsal cinayet ve işkencelerin Hristiyanlığın başlangıcı ile birlikte oluştuğunu unutmamak gerek.

“Man, I wish we would return to having a “secular” military and government again too.

Religious fanatics are killing our personal freedoms here in America and negatively effecting our military decisions abroad IMO. It’s time to get religion out of government & the military and back to being a personal family matter once again in America”

Bizim de laik bir ordu ve devlet yapısına yeninden geri dönmemizi ne kadar çok isterdim. Dinci radikaller, burada Amerika’da kişisel özgürlüklerimizi ve denizaşırı askeri hareketlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Artık dini hükümetin içinden çıkartmanın zamanı gelmedi mi?

“I am a Catholic, but that doesn’t mean that I want a return to the days of Ceasaro-papism.

Likewise, 99% of Turks are Muslim. A secular constitution does not mean that religion is not an important facit of social life. Yet they stand alone in the Moslem world with their support of religious freedom. Isn’t it perfect? I think history will prove the wisdom of Turks decision.”

Ben bir katoliğim. Ama bu Sezar-papa rejimine geri dönmek istediğim anlamına gelmez. %99’u Müslüman olan Türklerin sahip olduğu Laik bir anayasa, dinin sosyal yapı içinde önemini yok varsaymaz. Müslüman dünyada, dini özgürlüklerin önünde bir engel yaratmayarak tek başlarına durabiliyorlar. Bu mükemmel değil mi? Tarih, Türklerin bu kararlığının ne kadar akıllıca olduğunu bir gün kanıtlayacaktır.

“Turkey’s struggle is EXACTLY why we fight in IRAQ…they are simply farther down this path…I believe citizens of the US must struggle the same in our homeland….”

Türkiye’nin mücadelesi, tam olarak Irak’ta uğruna mücadele etmemiz gereken şeydir. Aynı şekilde aynı mücadeleyi Amerikalılar kendi ülkerinde de göstermeliler.

“Good to hear that secular Turks are braver than secular Americans.”

Laik Türklerin, Laik Amerikalılardan daha cesur olmalarını duymaktan memnun oldum.

 

“This shows that people can take care of their own country. Turkey doesn’t need American tanks rolling down their streets to take charge, and throw out militant Islamics. Neither does Iraq. Let the people control their own country”

Bu, toplumların kendi kaderlerine sahi çıkabileceklerini göstermiştir.

Türklerin laik ve özgür toplum taleplerini yerine getirmekve radikal dincileri kovmak için Amerikan tanklarına ihtiyacı yok. Bırakın insanlar kendi ülkelerinin geleceğine kendileri karar versinler.

“I think the secular Turks are heroic and commendable… of the same spirit as our fore fathers…”

Bir zamanlar ülkemizi kuran atalarımız gibi, Laik Türkler hem kahraman hem de övülmeye değer.

“Other Middle Eastern people had better wake up and fight back against Muslims wishing to enslave them.” And Americans had better wake up also!”

Diğer Ortadoğu ülkelerindeki Müslümanlarda, Türklerden örnek almaları ve ayağa kalkıp savaşmalı. Bu Amerikalılar için de geçerli.

“We are inspired by thousands of woman walking for secular and free society. I wish we could have the same courage and enthusiasm in Algeria.”

Binlerce kadının özgür toplum ve laiklik için yürüyüşü bize ilham verdi. Keşke Cezayir’de de sizin gibi cesur ve mücadeleci olabilseydik.

“But if secular marchers demonstrated against the people trying to impose a religious government in the United States, they’d be hated by most of the media.”

Laikler Amerikalılar dinci hükümetin istifasını istemek için protesto eyleminde bulunsalardı, Amerikan basını onlardan nefret ederdi.

“Good for these Turks! It’s nice to see reasonable people in the Middle East — at least they’re braver than our own American liberals”

Türkler ne iyi bir şey yapmış. Ortadoğu da akıllı ve makul insanlar olduğunu bilmek ne kadar güzel. En azından, Amerikalı liberallerden daha cesur oldukları kesin.

“Good job, Turks!”

Türkler iyi iş yaptı.

………………………

Evet iyi iş yaptık ve bir kere daha tarihe geçtik, adımızı demokrasi sayfasına altın harflerle unutulmayacakların arasına yazdırdık.

Tüm Kemalistleri, gerçek antiemperyalistleri, Atatürk ilkelerine sahip çıkarak, bayrağını kapıp meydanları uçsuz bucaksız dolduranları, ODTU’lü bir hocamızın deyimiyle bize meydanlardaki bu “Al devrim” i yaşatanları gönülden tebrik ediyorum.

Tekrar ve her zaman…

“Ne mutlu Türküm diyene…”