1) Her sabah uyandığında ve her akşam uykuya dalmadan evvel, içindeki yaşam pınarı, karşına çıkan bütün iyi şeyler ve sana her geçen gün biraz daha büyüme iklimi sağladığı için Yaradana şükürlerini yolla. Ardında kalmış günün üstünde düşün ve daha iyi bir insan olmaya çalışmak için cesaret ve kuvvet iste. Başkalarına (herkese) faydalı olacak yönlerini ara bul.

2) Saygı duy. Saygı “karşındakine incelikle ve hürmetle yaklaşmak, onun iyiliğini düşünmek ve ona karşı nazik davranmak” anlamına gelir. Karşındakine saygı göstermek hayatın en temel yasalarından biridir.

a. En minik bebekten başlayıp en yaşlı büyüğüne kadar herkese saygılı davran.

b. Büyükler, ebeveynler, öğretmenler ve toplum önderlerinin hepsi senden özel bir saygıyı hakederler.

c. Hiçbir insan senin yüzünden kendini aşağı, değersiz hissetmesin. Kalp kırmaktan, zehirli yılanın ısırmasından sakındığın gibi sakın.

d. Başkalarının eşyalarına, özellikle kutsal olanlarına, eğer izin vermiyorlarsa dokunmaktan uzak dur.

e. Her insanın özel hayatına sonsuz saygı göster, kimseyi sessiz bir anında veya kişisel mekanında rahatsız etme.

f. Birbiriyle konuşan iki insanın arasından geçme.

g. Konuşan insanların sohbetini kesme.

h. Cümlelerini, özellikle büyüklerinin ve misafirlerinin huzurlarında yumuşak bir ton ile kur.

i. Büyüklerin bulunduğu toplantılarda (emin değilsen senden ne beklendiğini sormak dışında) sana söz verilmeden konuşmaktan sakın.

j. Başkalarının hakkında, orada olsunlar veya olmasınlar, asla menfi konuşma.

k. Dünyayı ve sana sunduğu herşeyi kutsal say ve onu annen gibi değerli gör. Toprak dünyasına, bitki dünyasına ve hayvan dünyasına saygı duy. Onu kirletme, kötülüklerden koru.

l. Başkalarının görüş ve inançlarına derin bir hoşgörü besle.

m. Hiçbir değeri olmadığını düşünsen bile, başkalarının söylediklerini saygı ile dinle. Kalbinle dinle.

n. Meclisteki büyüklerinin sözlerine saygı göster. Meclise bir fikir sunduktan sonra o sadece senin fikrin değil herkesin malı haline gelir. Saygı, başkalarının fikirlerini içtenlikle dinlemeni ve sırf senin fikrin üstün gelsin diye inat etmemeyi öğütler. Başkalarının önerileri gerçek ve iyiyse, senin sunduklarından farklı bile olsalar, onları desteklemelisin. Fikirlerin çatışması Kutsal Gerçeğin kıvılcımını tetikler.

3) Meclis birlik içinde kararını verdiğinde, saygı; kararın arkasından gizlice konuşmamayı öğütler. Meclis bir hata yaptıysa, bu zamanla kendini herkese belli edecektir zaten.

4) Koşullar ne olursa olsun hep dürüst ol.

5) Misafirlerine daima incelikle ve saygı ile davran. En güzel yemeklerinden, en kalın örtülerinden, evinin en güzel köşelerinden ve en nazik hizmetlerinden sun.

6) Birimizin acısı hepimizin acısıdır. Birimizin şerefi hepimizin şerefidir.

7) Yabancıları sevgi dolu bir kalp ile karşıla ve onları büyük insan ailesinin bir şerefli üyesi olarak ağırla.

8) Her ırk ve kabile, geniş bir ovadaki değişik renkteki çiçekler gibidir. Güzel olmayanı yoktur. Yaradanın çocuklarına saygıyı esirgeme.

9) Başkalarına hizmet, ailene, kabilene ve dünyaya yardım etmek, insan yaradılışının en güzel yönlerinden birkaçıdır. Kendini kendi meselelerinde doldurup en önemli konuşmalarını yapmayı unutma. Kutsal Mutluluğun anahtarı sevgi ile yapılan hizmetten geçer.

10) Orta yolda yürü. Merkez enerjini muhafaza et. Keskin uçlarda yürümek seni yorar.

11) Seni iyiliğe götüren veya kötülüğe götüren yolları ayırt etmeyi bil.

12) Kalbinden gelen rehberliğe kulak ver ve takip et. İlahi işaretler sana birçok biçimde;  dualarında, rüyalarında, sessizliğinde, büyüklerinin ve arkadaşlarının sözlerinde gelecektir.

http://www.sapphyr.net/natam/nacodeethics.htm adresindeki metni çeviren: Kerim Urallı

Konuk Yazar