Seks Ne Pozitiftir, Ne de Negatif

Cinselliğin hayrette bırakan kuvveti ve insan aklında karmaşa yaratma gücü muazzamdır. Hakikaten de, cinsellik gücünün insan beyninde ve bedeninde uyandırdığı şehvetin yoğunluğu hemen her zaman kişide bir güvensizlik hissi yaratır. Hangi biçimde olursa olsun, güvensizliğin varlığı, genellikle korkutucudur. Birçok kişi, inanılmaz şehvet duygusu karşısında denge yitimi deneyimlemekte ve bu gibi durumlarda deneyimlenen muazzam güvensizlik bireyin bir kaçış yolu bulmayı istemesine neden olmaktadır.  

 

Genel olarak, cinselliğin bu inanılmaz gücüne ilişkin olarak ortaya iki şekil çıkar. Biri seksin pozitif olduğu durumdur –İyi, Sıhhatli ve Doğal. Diğeri seksin negatif olduğu durumdur –Kötü, Pis ve Şeytani. Bunların her ikisi de, cinsel arzunun inanılmaz gücünün kişide yarattığı güvensizlikten kaçış şekilleridir. Değindiğim kaçış şekli sabit bir durumu gösterir. Ve işte bu sabit durum, bireyin cinsel gücün uyanışının daima gerektirdiği ve kaçınılmaz bir şekilde yüzleşmesi gereken insanlığını, göz ardı etmesini sağlar. 

Cinsel güç kendi içinde ve kendisinde, ne pozitiftir ne de negatiftir. Fakat varlığının bireyde ürettiği muazzam güvensizlik ve güvensizlikten kaçma arzusu, hemen herkesin, doğasında nötr olan bu gücü ya pozitif ya da negatif olarak algılamasına neden olur. Cinsel güç, yaratılış gücünün kendisinin kişisel olmayan ifadesidir. Yaratılışın kişisel olmayan gücü bireyi önemsemez. Onun bireyle ilişkisi daima nötrdür ve sadece nötr olabilirdi, çünkü cinsel güç kördür, yaratıcı enerjinin bilinçliliği ve bireyselliği yoktur. Sadece bireyin onun inanılmaz yoğunluğundan kaçma arzusu, gerçekte hiç var olmayan bu kutuplaşma hayalini yaratır.


Seks Nötr’dür
 

Bir insanın hem pozitif cinsel deneyimi olması hem de cinsel gücün nötr doğasını direkt algılama kabiliyetini koruması mümkün müdür? Bir insanın hem negatif cinsel deneyimi olması hem de cinsel gücün nötr doğasını direkt algılama kabiliyetini koruması mümkün müdür? Birey ancak, kendi gerçek doğasının nötr ve kişisel olmadığını sürekli gösteren cinsel güç ile ilişkisini korumaya devam ettiği zaman, kendisini paralize eden karmaşayı ve bu alanda açıklık olmadığı zaman ortaya çıkarak adeta kaçınılmaz olan acı çekme durumunu önleyebilir. 

 

İnanılmaz şehvetin varlığında ortaya çıkan karmaşa fırtınasında sağ kalabilmek ve gerekli netliğe ulaşmak için ödenmesi gereken bedel çok yüksektir. Bu bedel, cinsel deneyimi gerçek olgusundan farklı görme hevesine kapılmadan, yoğun güvensizlik deneyimine katlanmayı göze alma niyetidir.

 

Anında, bu iki kutuplaşmanın duygusal ve psikolojik sığınağına kaçmadan, bir insanın içinde yükselen bu muazzam cinsel gücü deneyimlemesi çok nadir bir durumdur. Mesela, cinsel gücün gerçek doğasının daima pozitif  – İyi, Sıhhatli ve Doğal- olduğu sonucuna varmak, bireyi derhal cinsel gücün varlığının kişiliği üzerinde yarattığı müthiş yükten kurtarır. Aynı şekilde, diğer uç karar, cinsel gücün daima negatif olduğu – Kötü, pis ve Şeytani- eşit şekilde
bireyi, her anda var olan yaratıcı gücün  gerçek doğası ile yüzyüze gelerek kabullenmekten kurtarır. Bu çok önemlidir. Neden? Çünkü içgüdülerin en kudretlisi olan bu güç ile olan ilişkimiz eğer herhangi bir zaman korkusuz bir tutarlılığı yansıtacak ise, ki bu tutarlılık insanlığımızın tüm meyvelerini toplayabilmemizin gereğidir, o zaman kişinin cinsel gücün gerçek doğasını hakikaten görebilmesi tam bir zorunluluktur.
  
Cinsel Deneyim Çokboyutludur

Cinsel gücü net bir şekilde görebilmek için, onun gerçek veya içsel nötr doğasını sürekli doğru algılayabilmek gerekir. Fakat, daha da önemlisi, cinsel gücü sadece pozitif veya negatif kutuplardan görmek, insan deneyiminin cinsel duygularının çokboyutlu doğasını hiç bir zaman tam olarak kucaklamaz ve kucaklayamaz, örneğin; fiziksel, psikolojik, duygusal ve hatta ruhsal olanı. Cinsel içgüdünün insani deneyimi asla statik değildir, bilakis daimi bir değişimdedir. Ve insanın cinsellik deneyimi çokboyutlu ve sürekli değişim halinde olduğundan –bu gerçek doğru algılanmadıkca, bireyin cinsellik deneyimine bakış açısı onun bizzat kendi insani deneyimlerinin tüm yönlerini doğru bir şekilde kucaklamasına imkan vermeyecektir.
 

Not: Makalenin yayınlandığı derKi’nin kardeş dergisi “What is Enlighment?”ı incelemek için www.wie.org adresine tıklayabilirsiniz.

Konuk Yazar