İki insanın birlikteliği ruhsal bir okuldur. Bunun farkında olan eşlerin önünde bir tür okul müfredatı belirir : Birlikte gelişmek, bunun için birbirine destek olmak ve eşinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışmak… Bu okulda erkek ve kadın kimliklerinin temsil ettiği farklılıklar, eşitlik, zıtlık ve tamamlayıcılıklar öğrenilir. Yerleşik model ise bunun tam tersine, yerinde saymaya, gelişmemeye, değişmemeye yol açar. Kültür, coğrafya ve inançlarımız ne olursa olsun, aşağıdaki kıyaslama ruhsal evrim yolunda kemâle ilerleyen insanların bir araya gelerek oluşturdukları arkadaşlık, akrabalık, aile ve toplum yapısını da özetlemekte. 

Hepimiz karşı cinsle mükemmel bir ilişki içinde olmayı arzulamışızdır. Bazılarımız bunu ilk defasında başarmış, bazılarımız birden fazla başarısız denemeden sonra aradığını bulmuş, kimimiz de hâlâ aramaktadır. Bu konuda endişeye gerek yoktur. Eskilerin dediği gibi “Her birimizin bir ruh eşi (öteki yarısı) vardır”. Er ya da geç, siz ve sevdiğiniz sevginin en ince derecelerini deneyimlemek üzere bir araya geleceksiniz. Bunun ne zaman olacağı sizin GERÇEĞİ ne kadar çabuk anlayacağınıza bağlıdır. “Normal” ya da “Geleneksel” çift yapısındaki tipik hataları tanımak hayati önem taşır. Bu yapıdaki çift daha başından itibaren başarısızlığa mahkumdur. Hatalarımızın farkına varmakla en yüksek idealler üzerine kurulu mükemmel birlikteliği oluşturabiliriz. Aşağıda Geleneksel ve Ruhsal ilişki tiplerinin bir karşılaştırmasını bulacaksınız. Bu metni bireysel olarak okumak, ilişkinizdeki yerinizi, ikili ilişkinizi ve eşinizi daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Amacımız size güzel bir rüya gördürmek, bir kaç dakikalığına hoş vakit geçirtmek ya da ulaşılmaz bir ütopya sunmak değil. Belki de ruhsal yoldaşınız olacak kişi zaten hayatınızdadır. Ancak uyandırılmayı bekliyordur. Geleneksel Çift ve Spiritüel Çift aslında iki zıt yapı da değildir. Biri başlangıç noktası, diğeri ise hedef olarak algılandığında her ilişkiyi ileri götürmek mümkündür. Bunun şartı tarafların böylesi bir ilerlemeyi kendisi ve eşi adına arzulamasıdır. Kıyaslamada Geleneksel İlişki modeli siyah, Spiritüel İlişki modeli ise renkli paragraflarla sunulmuştur.

Geleneksel Model
Çifti neyin motive ettiği belirsizdir. Genellikle daha önceden başkalarının tanımladığı bir modele uyulur. Üyelerin kendi değerlerine uyan öz modellerini geliştirmelerine izin verilmez. Güvenlik ve istikrar üyelerin değişim ve dönüşümlerine tercih edilir. Bu nedenle kişisel gelişim çok yavaştır. İki taraf da birbirinin imajına uymaya çalışır ve sevgililer özgür hareket edemezler. İçlerinden geldiği gibi ve dürüst davranamazlar.

Spiritüel / Ruhsal Model
Bu ilişki net bir şekilde ruhsal bir amaçla kurulmuş olup ilişkinin temellerinde ortak hedefler vardır. Karşılıklı özgürlüklerin farkında oluş ve bunlara saygı vardır. Sevgililer kimliklerini, arzularını ve amaçlarını açık ve dürüst bir şekilde ifade ederler. Ötekinin değişim ve dönüşümü kabul edilir ve kıskançlık yoktur. Bu nedenledir ki kişisel gelişim çok hızlıdır.

Şüphe
Kapalı model kendine ve karşıdakine güveni en aza indirger. Bağlanır ve bağımlı hissedersiniz. Ötekini kendinizin üstünde değerli sayarsınız.

Güven
Açık model sevgililerin kendi bağımsızlıklarının farkında olmalarını sağlar. Ötekini değiştirmeye çalışmazsınız. Bunun yerine, onu olduğu gibi kabul eder ve varlığınızla ona yardım edersiniz.

Rekabet
“Orası benim yerim!”. Bir güç mücadelesi başlar : Emirleri kim vermektedir? Otorite kimdedir? Bu bir roller çatışmasıdır. Herkesin kendi çıkarı önce gelir. Ego yönetici koltuğundadır.

Anlayış
Her bir sevgili aynı “rütbeye” ve aynı sorumluluklara sahiptir. Her biri diğerinin “arazisine” ve birlikte ya da yalnız olma arzusuna saygılıdır. Roller esnektir : diğerinin ilerlemesine yardım etmek için oradasınızdır.

Bağımlılık
Roller belirlenmiştir. Farklı bakış açınızı diğerine dayatmak istersiniz. Ayrı, yalnız ve tatminsiz hissedersiniz. Terkedilme korkusu vardır.

Bağımsızlık – Otonom oluş
Her sevgili kendine yeterlidir ve diğerine bağımlı değildir. Aşk onlara güvenlik sağlar. Her biri diğerinin ruhsal gelişimine açıktır. Ruhsal gelişme “araçları” hakkında apaçık fikir sahibiyizdir : ruhsal çalışma ihtiyacı, boş vakit ayırma, seyahat ve başka ihtiyaçlar. Bu durum spontanlık ve uyuma götürür.

Şart ve Kurallar
Bağımlılık şartlara başlı alışverişlere, pazarlıklara yol açar. İlişkiyi kurallar, kontratlar ve mecburi itaat duygusu yönetir. Bu tip birlikteliğin temeli ticaret modeli üzerine kuruludur : bir şey verirsen karşılığında bir şey alırsın. Davranış ve tutumlar önceden hesaplanılır. Manipülasyona açık durumlar ortaya çıkar.

Özgürlük
Otonom oluş, kendine yeterli olma, hoşgörü ve teslimiyeti kolaylaştırır. Hükmetme ve sahiplenme yoktur. Sevgililer bir çift olarak bilinçli gelişme macerasının tadını keşfederler. Mutluluk, karşılıklı güven ve uyum vardır.

Sıkıntı
Sevgililer artık birlikte zaman geçirmekten hoşlanmadıkları içindir ki kurallar oluştururlar. Yaratıcılığı yokeden bir rutin içine girerler. Her biri ötekini mutsuzluğunun kaynağı olarak görür ve bu nedenle her biri kendini savunmak zorundadır.

Yaratıcılık
İki sevgili arasında sürekli bir “oyun” hali ve hoş bir atmoster vardır. Spontanlık, ilham ve eğlenme gözle görünür haldedir. Yeni sevgi yolları keşfedilir. Birlikte gerçekten iyi ve mutlu hissedersiniz.

Güvensizlik hissi
Bir şeyin eksik olduğunu hisseder ama ne olduğunu tam olarak bilemezsiniz. Korku, belirsizlik ve suçluluk hisleri vardır. Diğerine yaklaşmaya çekinir ya da sizi sinirlendiren ve üzen hareketlerinden ötürü sitem edersiniz. Bir aile kurma arzusu, bir denge arayışı ve sorununuza çözüm bulma umudu bulunabilir.

Güven
Derin sevgi denge ve istikrar duygusuna götürür. Aile kurma arzusu doğarsa, bunun nedeni diğerini kaybetme korkusu değil, daha yüksek bir amaca hizmet içindir. Sevgililerin ruhsal kaynaşması daha üst bir güven duygusu doğurur.

Çift olarak başarısızlık hissi
Olayların akışına karşı bir yetersizlik hissi vardır. Her bir eş diğerini olduğundan daha değersiz görür. Dengesizleştirici kin duyguları birikebilir. Umutsuzluk ve çaresizlik hissi başgösterir. Çiftinize uyumu geri getirmenin yolunu bulamazsınız.

Mükemmel Aşk
Kendinden vazgeçme ve hayranlık hisleri vardır. Karşılıklı kendini adama sevgililerdeki ilahi özü uyandırır ve bir iyi oluş hali yaratır. Aşk ve sevgi için varsınızdır. Sevginiz kozmik olmuştur. Tanrının sizi birbiriniz aracılığıyla sevdiğini hissedersiniz.

Ayrılık
Tek yol ayrılık ve boşanmadır. Umutsuzluğu ve yalnızlığı deneyimlersiniz. Bu bir dönüşüm, kendine yetme ve özgürlüğü keşif fırsatı olabilir.

Birlik
İlişki bir tür ruhsal evlilik ya da birlik kurma fısratıdır. Çift ilkel (primary) aşkı, aşkın ilk ve en temel evresini keşfeder : erkek ve kadından ibaret iki arketip üzerinden sever. Bu sevgi çifti birliğe, tanrısallığa ve kutsanmışlığa ulaştırır. Her ilişkinin ideal haline ulaşırlar : BİRLİĞİN keşfine ya da başka bir deyişle EN YÜKSEK GERÇEĞE.

(Bu yazının hazırlanmasında şu sayfadaki yazı temel kaynak olarak kullanılmıştır : http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?item=1716&lang=EN)