Kapatmak için ESC tuşuna basın

Ley Hatları

“Dünya ölü bir beden değildir…” Ortaçağ’da yaşamış bir simyacı olan Basilius Valentinus’un Yerküre’nin kendi başına canlı bir…

Bağnazlık

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi’nde “Bağnazlık” maddesinin açıklaması şöyle: ”l- Başka düşünceleri yadsıyarak tek bir düşünceye körü…