Etiket: sufizm

Tasavvuf'ta Evrensel Barış
Sufizm Yazıları

Tasavvuf’ta Evrensel Barış 

“Öldüğümde beni hoşça anacaksın, Niçin ölü severiz de diriye düşmanız. Mademki ölümden sonra barış yapacaksın, Niçin ömür boyu senin üzüntünle sıkıntı içindeyiz. Şimdi öldüğümü kabul et, barış yap, anlaş. Çünkü biz barışta ölüler gibiyiz.” (Mevlânâ) — “Biz bizi koyalım, Onlar biz olalım … Bir isen…

Yunus Emre Hümanizmi
Sufizm Yazıları

Yunus Emre Hümanizmi 

Elbette Yunus Emre, bütün çağların en büyük hümanistlerinden birisidir. Antik Çağ hümanist düşüncesiyle konuya kısaca bakacak olursak; Antik Çağ’ın hümanistleri insanı her şeyin ölçüsü yapmışlar, onu mikrokosmos olarak görmüşler, bütün insanları doğadan soydaş ve akraba kabul etmişler, erdemli yaşamayı yüceltmişler ve nihayet insanın Tanrı’ya gönül…

bektaşiler ve bektaşilik
Sufizm Yazıları

Bektaşiler ve Bektaşilik 

Hacı Bektaşi Veli’nin doğduğu tarih konusunda iki farklı iddia mevcuttur. Bir iddiaya göre Veli, 1210 yılında Horasan’da doğdu. Burada, Yesevi tarikatına katılan ve “Baba”lığa kadar yükselen Veli, 1240 yılında diğer Yesevi Babaları ve İsmaili Daileri ile birlikte, Anadolu’ya geldi. Daha önce Anadolu’ya gelmiş olan Baba…

hallac-ı mansur / en el hak
Sufizm Yazıları

Hallac-ı Mansur / En El Hak 

Tasavvuf tarihinin en çok anılan isimlerinden birisidir.İsmi Hüseyin bin Mansûr, künyesi Ebü’l-Mugis’tir. 858 (H.244) yılında İran’ın Beyzâ şehrinde doğduğu rivâyet edilmektedir. 919 (H.306) yılında ise idâm olunarak şehîd edildi. Hüseyin bin Mansûr’un büyük babası Mahamma adında bir zerdüştîdir. Buna, ana tarafından hazret-i Ebû Eyyûb’un neslinden…

Ömer hayyam
Sufizm Yazıları

Ömer Hayyam 

Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok, Kızıl dudaklar, mis kokulu şarap yok, Sabahlar,akşamlar, sevinçler, tasalar yok, Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok…. Ömer Hayyam imzasını taşıyan bu mısralar, ardındakini aramaya götürüyor bizi… Dile geldiği şartları merak ediyoruz. Ve Ebul Feth Ömer…

yunus emre
Sufizm Yazıları

Yunus Emre 

Sufizm XIII. yüzyıl… Anadolu’da  çöküntü  devri… Savaşlar, işgâller, ayaklanmalar, yağmalar, ağır vergiler, can ve mal kaygısı, kıtlık, kargaşa… Öte yandan, Moğol akınlarıyla batıya göçen mâneviyat erlerinin can veren nefesi… Kanla sulanan topraklarda Tasavvuf tohumlarının yeşermeye başlaması… Yoksulluk ve huzursuzluğun insanları arayışa götürdüğü bu dönemde, birliğe…

mevlana celaleddin rumi
Sufizm Yazıları

Mevlana Celaleddin Rumi 

Mevlana 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna’nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında “Bilginlerin Sultânı” ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled’tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun’dur. Sultânü’I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı…