Etiket: spiritüalizm

ruhsallıK

Ruhsal Tekâmül, Ruhun ve Bedenin Uyumu İle Olur 

Sonsuzluğun bir parçası olan evrenin oluşumu ile ilgili birçok teori ortaya atılmış ve hep maddesel oluşumlardan söz edilmiştir. Büyük patlama, gazlar gibi. Evrenin oluşumu, belli oranda gazlardan, belli patlamalardan olduğu gibi, çeşitli soyutluklardan da oluşmuştur. Ruhsallık. Yani iki kutup yanyana bulunmaktadır. Evrende çeşitli boyutlar vardır…

ruhsallıK

Kendini Bilme Yolunda, Kendini Görme Biçimleri 

Eğer bir insan kendini geliştirmek ve tekâmül etmek istiyorsa yapacağı en önemli şey “kendini bilme “ çalışmasıdır. Asırlardır bir çok öğretide, dinlerde bu konu devamlı olarak işlenmiş, insanlara “Kendini bil”, “Kendini bilen, Rabbini bilir” denmiştir. Dolayısiyle kendini bilme çalışması, aynı zamanda insanın özüne doğru yaptığı…

ruhsallıK

İndigolar, Kristaller, Pırlantalar 

İndigolar, mavi enerjilerinden dolayı bu ismi alırlar çivit mavisi olarak tanımlanan enerjilerinden dolayı bunlar bana göre çok kişisel, öznel bir karakter taşırlar. Subjektiftirler yani düşsel bir alemde yaşarlar ancak bu düşlerini gerçekleştirecek güç ve enerjiyede sahiplerdir. Aslında kitaplarda da dediği gibi yeniyi kurabilmek için var…

ruhsallıK

Yeni Çağ İnsanı Nasıl Yaşar? 

Yeniçağ insanı ya da çok genel anlatımıyla, kendi aydınlanmasına önem veren ve çevresinde, ülkesinde, dünyada, hatta evrende aydınlanma ile ilgili olan bitene gözünü açan insan acaba nasıl yaşar?… Neyi ne kadar ister ya da ne kadar istemez?… Budist ye da İsevi rahipler gibi yalnız başına…

ruhsallıK

En Güzele… 

Bu benim realitem, bu benim inancım, bu benim gerçeğim ve bu benim hayatımı yönlendiren niyet. Ben herşeyin en güzeline layık olduğumu bilen, sonsuz sevilen ve sonsuz seven çok değerli bir ruhum ve biliyorum ki hayatımın her anında evren, bana bu temel düşünceme gore yanıt veriyor….

şifacılıK

Aile Sergisi 

Ailemizden miras aldığımız etkiler ille de fiziksel değildir. Ruhsal ve zihinsel yapımız ve potansiyelimiz de bu genlerle şekillenir. Enerjetik olan ruhsal ve zihinsel bedenlerimizde kalıtım yoluyla getirdiğimiz pek çok olumlu ve olumlu olmayan özellik vardır. “Aile Sergisi” adı verilen yöntem, hem psikolojik hem de enerjetik bir…

Send this to a friend