İnsanlık tarihinin Âdem ve eşi Havva ile başladığı sanılır hep. Bir Yahudi efsanesine göre ise, Tanrı Havva’dan önce Lilith’i yaratmıştı. Ancak, Lilith Âdem’e itaat etmediği ve onu terk ettiği için lanetlenmiş, bir şeytana dönüşmüştü. İnsanlığın öyküsü Âdem ve Havva ile başlıyor, öyle mi? Eski bir…