Zaman zaman hepimiz, olumlu veya olumsuz bir duygunun baskısı altında kalarak eyleme geçmiş, ama kısa bir süre sonra bu eylemden pişman olmuşuzdur. Çünkü bizi bu eylemi yaptırmaya zorlayan duygu, ortadan kalkmıştır ve şimdi, o eylem oldukça anlamsız hatta yanlış gözükmektedir. Bizim için, ama bazen daha…