Şimdi böyle bir başlık atınca, herkesin aklına hemen bir takım olumsuz düşünce kalıpları geldi, biliyorum. Oysa konumuz bugün, bizi bir işi yapmaktan, bir hedefe ulaşmaktan alıkoyan endişe ve korkular değil, aksine güdülüyor gibi gözüken arzular, hırslar. Bilirsiniz, çok meşhur bir mantık yürütme vardır: “insan her…