Etiket: inisiyasyon

ruhsallıK

Ruhsallık, Erkeklik ve Olgun Erkek Üzerine… 

Ruhsallığın Toplumdaki Yeri Günümüzde erkeğin toplumdaki rolü ve sorumluluğu ile ilgili bazı fikirler gelişmeye başladı. Tarihsel bir açıdan bakıldığında ise erkeğin ve kadının yaşadığı sorunların beraber ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da ruhsallığın toplumsal hayatta oynadığı rolün zayıflaması ile alakalıdır. Ruhsallığın ve erkekliğin çok içiçe geçtiği…

mistiK

Mısır’ın Kayıp İnisiyasyonu 

Yaklaşık 10 yıl önce 03.03.2000 tarihinde gazetelerde çıkan bir haber bir çok kişiyi şaşırtmış olsa da, Mısır inisiyasyonu hakkında bilgi sahibi olanlar için hiç de şaşırtıcı değildi. Haberin baş tarafı şöyle idi : «Tanrı Osiris’in sembolik mezarı gün ışığına çıktı . SFENKS’in batısında, Mısırlılar’ın tanrıları…

mistiK

Masonlar ve Ezoterizm 

Ezoterik doktrin Masonlukta daha 1. derece olan Çırak derecesinde inisiyelere verilmeye başlanır. Locanın yöneticisi olan Üstadı Muhterem toplantıyı açarken, “Bir Mason arasıra günlük hayatın kaygılarından uzaklaşmalı ve düşünceye dalmalıdır. İşte o zaman düşüncelerimiz, Evrenin Ulu Mimarı dediğimiz Yüce Varlığa doğru yükselmeye başlar. Dileriz ki, o…

incelediK

Bilim ve Enerji Beden – Bölüm 2 

WLR: Birçok Reiki uygulayıcısı, enerjinin bedene kalp bölgesinden girip, kolları takip ederken ellerine ulaştığını hissediyorlar. Bize Reiki enerjilerinin nasıl oluştuğuna dair bilimsel temelli bir varsayım açıklayabilir misiniz?   JLO: Bu bilgiye bağlı olarak, olası bir varsayım, Reiki uygulayıcısının Reiki vermeye başlamasıyla, sevgi, şefkat ve diğer…

Antik Yunan Ezoterizmi
mistiK

Antik Yunan Ezoterizmi 

Günümüz uygarlığının temel iki beşiği olan Mısır ile Yunan uygarlıkları arasında, uzun bir süreç içerisinde büyük bir etkileşim meydana gelmiştir. Bu etkileşim daima tek taraflı, yeninin eskiden, öğrencinin öğretmenden alması gibi, Yunanistan’ın Mısır’dan etkilenmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Yunan uygarlığının kurucularından Örfe ile, uygarlık yolunda çok önemli…

Mısır ve Hermes Okulu
mistiK

Mısır ve Hermes Okulu 

Günümüz bilim dünyasının, nasıl olup da ortaya çıktığını açıklayamadığı Mısır uygarlığı, hem Mu, hem de Atlantis imparatorluklarının bu topraklar üzerinde kurdukları iki ayrı koloninin tufandan sonra, zaman içerisinde birleşmeleri ile meydana geldi. Her iki kolonide de başlangıçta tek Tanrılı din ve Ezoterik öğreti geçerliyken, Mu…

mistiK

İnisiyasyon: Ruhsal Açılım mı, Ruhsal Saçılım mı? 

Sözlük anlamı olarak baktığımızda inisiyasyon, Latince kökenlidir. Spiritüel açılımı, “bireyin, spiritüel gelişimi için, spiritüel etkiyi alıp aktarabilen bir üstadın kontrolü altında, bir disiplin içinde, sınavlara ve uygulamalara dayalı tarzda, düzenli eğitimi” olarak açıklanabilir. İnisiyasyon, bir tekamül yoludur ve çağlar boyunca bu yolla yetişen ve etrafını…

ruhsallıK

Yeni (!) Çağ 

İki sayıdır, gizli bir din savaşı hakkında düşündüklerimizi söylemeye çalıştık. İnançların aslında nasıl farklı siyasetleri yönlendirebildiğini gördük. Ancak asıl önemli konuya, “gizemcilik” ve siyaset ilişkisine tam değinemedik. Daha doğrusu etrafında dolaşıp kesin ifadeler kullanmadık. Bu sefer gizemcilik ve siyaset ilişkisine daha derin bir şekilde bakalım….

Ucundan Accıkın Ezoterik Tarihi
mistiK

Ucundan Accıkın Ezoterik Tarihi 

Uzun zamandır bir inisiyasyon tartışması sürüp gidiyor . Aslında inisiyasyon hakkında söylenecek çok söz var. Türkçe’deki erginlemenin batı dillerindeki karşılığı olan İnisiyasyon/Initiation sözcüğü Latince initiare = başlamak sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük ise yürümek , gitmek anlamına gelen ire fiili ve içerisine anlamını katan in takısı…

mistiK

Ezoterik Örgütlerde İnisiyasyon 

Ezoterik İnisiyasyon; bireyde, varlığın bir alt aşamasından bir üst aşamasına geçişi ruhsal olarak gerçekleştirmeye yönelik süreçtir. Burada amaç, bir takım simgesel eylemler ve fiziksel edimler aracılığıyla, bireye yeni bir yaşama “doğmak” üzere “öldüğü” duygusunu aşılamaktır. Bu nedenle, kimi ezoterik örgütlerde inisiyasyona, İkinci Doğuş da denilmektedir….

mistiK

Yolculuk ve İnisiyasyon 

ImageGezgin, filozof, tüccar, serüvenci, turist, ozan, hacı, öğrenci… kim olursa olsun, yola düşmeye karar verip de, yolculuğun ruhunda ve bedeninde bırakacağı silinmez izleri keşfetmeye karar verenler… ulaşmayı amaçladığınız uzakların birden fazla anlam boyutunda var olduğunu bilmelisiniz. Önce düşünüzde canlandırdığınız uzaklar vardır; sonra tarihsel ve kültürel…