Etiket: din

ruhsallıK

Sözüm Zinadan İçeri 

  Ülkemiz yeni bir krizin eşiğine gelmek üzereydi. Neyse ki Bay Sağduyu imdada yetişti ve kriz önlendi. Yani düşünsenize kimin bacak arasında kim geziniyor dışında derdimiz kalmamıştı. Biz de bu dertten ulusumuzu mahrum etmeyelim deyip, çeşitli magazin programları icat etmiştik. Neredeyse her gece başka bir…

Dinler Savaşı
politiK

Dinler Savaşı 

Geçen sayıda yanıbaşımızda olan olaylarla “gizli” örgütler arasında ilişkiler olabileceğini ve bu dönemde bir çok şeyin açığa çıkabileceğini söylemiştik. Aslında yazıya gelebilecek en önemli eleştiri, bu olayların dinle değil çıkarla alakalı olacağı ve burada din savaşı görüntüsünü boşuna aranmaması gerektiği idi. Sağolun böyle bir eleştiri…

mistiK

Satanizm ve Satanistler 

Satanizm tam unutuluyor, modası geçiyor derken yine bir haber gündemi işgal etti ve kedi kesen bir kızın görüntüleri, satanizmin gündeme gelmesine neden oldu. Gençler arasındaki yaygınlığı biraz abartılsa da Satanizm, gündemi sürekli işgal etmeye devam edecek gibi görülüyor. Üzerine çok şey yazılmış olsa da, satanizme…

incelediK

Bilim ve Din Karşı Karşıya 

Bilim ve Din Arasındaki Kavganın Temelleri Bilim ve din toplum yaşamının iki önemli olgusudur. Din, insanlığın düşünce tarihinin bilinen geçmişi boyunca insan yaşamını önemli şekilde etkilemiş ve şekillendirmiştir. Bilim ise Antik Yunan’da başlamıştır. Bilim tarihçilerince ilk bilim adamı olarak Archiemedes (M.Ö. 287-212) kabul edilir. Din…

tarihteKi

‘Kutsal’ Tarih 

Cem Şen’le 34. sayımızda yaptığımız “Ölümsüzler Çağı” görüşmesinin gördüğü ilgi ve gelen yorumlar, bu konuya devam etmemiz gerektirdiğini düşündürdü bize. Bununla birlikte konuşmamıza sevgili Burak Eldem’i de dahil edip, konuyu daha da farklı perspektiflerle açmak ve hatta uzanacaksa nerelere kadar uzanabileceğini görmek istedik. Bu satırları…

kritiK

Beyin Çatlatan Sorular 

Bazen aklıma garip bir soru gelip takılıveriyor. Kendime sorduğum; yaşama, evrene, yaradılışa ait bu sorulara aklım, mantığım, inancım elverdiğince yanıtlar bulmaya çalışıyorum. Yine de çoğu yanıtsız kalıyor.  Gelin bu gün o soruları sizinle de paylaşayım, belki sizde benden daha çok yanıt vardır… Herkesin kendince inancı…

ruhsallıK

Varoluş, Tanrısallık ve Dindarlık 

Akıl ile îman, bilim ile din çeliştiğinde hangisini tercih edeceğimiz gelişmişlik ve aydınlanmamızın ölçütüdür. Belli bir dinin mensubu olmayı dindarlık sananlara verdiğim pek çok örnekten bazıları şunlardır: 1. Siz şimdi eğer Varanasi’den Ganj nehrine girerseniz günahlarınızın affolacağına; öldükten sonra bedeninizin yakılıp küllerinizin Ganj’a serpilmesiyle de…

incelediK

Evrimci Yaratılış 

Maymuna Çevrilen Teori: Evrim! Darwin’in 1859 yılında ‘Türlerin Kökeni’ kitabını yayınlayıp ‘Canlıların Biyolojik Evrimi’ teorisini ortaya atmasıyla bilim ve din sahalarının en uzun soluklu ve bir türlü sonuçlanmayacakmış gibi görünen bir tartışması da başlamış oldu. Bilimsel bağlamındaki tartışmalardan çok, materyalistler ile dindarlar arasındaki ezeli rekabette…

Ehliyet, Ruhsat?
kritiK

İnsan Olmak Yeterli 

Ben dinimizde ve diğer dinlerde de hiçbir kuralın tanrının en değerli varlığı olan insanın yaşam koşullarını kötüleştirmek, kişilerin bilgi beceri ve yeteneklerini köreltmek, adil olmayan bir düzeni savunmak amacına hizmet etmek için konulduğunu kabul etmiyorum. Yine dinimizde bu kuralların en değerli varlık insanı mutsuz kılacak,…

mistiK

Akhenaton’la Ezber Bozmak 

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Hz. Muhammeden abdühu ve resulühu” dediğimde İslam dininin ilk şartını yerine getirmiş oluyorum. Kelime-i Şehadet söylenmeden, hiç kimsenin İslam dinine girmiş sayılmadığını, ondan diğer vecibelerin beklenemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Anlamını da hepimiz biliyoruz. Ama tekrarlamakta fayda var. “Şehadet…

ruhsallıK

Spiritüel ama Dindar Değil 

Hindistan’ın kutsal Ganj’ının Rishikesh’ten geçtiği yerde duruyorum ve nehrin safir parıltısı beni büyülüyor. Pek çok fasetalı yüzeyinden canlı bir parlaklık akarak havayı,kıyıdaki beyaz kayaları ve hatta onlara yukarıdan bakarken ayaklarımı dönüştüyor. Çevreme bakmak için arkamı dönüyorum ve aynı ışıltılı parıltının her şeyden yansıdığını görüyorum: kıyıdaki…

Yerli Malı Scientology
kritiK

Yerli Malı Scientology 

Bir Scientology Tarikatımız eksikti, geçenlerde coğrafyamızda arz-ı endam eylediler o da tamam oldu. Hollywood’dan ithaldır kendileri. Medyada çıkan haberlere bakınca, Scientology Tarikatının özellikle Milletvekillerini hedef alacağı söyleniyor, doğaldır. Tarikatın paraya olan ilgisini düşününce kulağa oldukça mantıklı geliyor. Yurtdışında da bürokratlar, film yıldızları gibi ünlü ve…

mistiK

İsa Mesihin Tekrar Gelişinin Tinsel Anlamı 

Mesih İsa’nın dünyaya ‘tekrar gelip gelmeyeceği’ (İkinci Gelişi) konusu yüzyıllardır insanlığı meşgul eden bir soru. Aslında bu kadar uzun bir süredir meşgul etmiş olması da çok doğaldır çünkü Hz.İsa ve etrafında gelişmiş olan olaylar olağanüstü bir gizemle kuşatılmıştır. Bu gizemin ayrıntılı açıklaması ve gerçek ‘anlamı’insanlık…

Tanrıça Kültünden, Burjuva Kulübüne
politiK

Ayrı Dünyalar 

Ortalığı birbirine katan, aklıselimin yerin dibine gömülmesi sonucunu yaratan ve dün Libya’da on, bugün de Nijerya’da 16 kişinin ölümüne yol açan gösterilerle gürültüsü hâlâ süren, şu malum karikatürlerin yayımlanma hikâyesini ve sonrasında gelişen siyasi ve diplomatik manevraların ayrıntılarını biliyor musunuz? Bizim basında bu konuyu derinlemesine…

Dindarlar ve Dindar Gibiler
kritiK

Dindarlar ve Dindar Gibiler 

Dünyadaki din savaşlarını ve inançları yüzünden birbirine kin ve nefretle bakanları gördükçe insanın akıl denilen aracını ne kadar az kullandığını düşünüyorum. Din ya da inanç sistemi (Dinle beraber tarikatlar, kanal öğretileri gibi öğretiler); insanın, herşeyin yaratıcı gücü olduğu düşünülen tanrıya ulaşmak için izlediği yoldur. Bu…

mistiK

Dinler ve Kıyamet 

“Kıyamet kelimesi “kıyam etmek” yani “ayağa kalkış” manasını taşımaktadır. Bunu mükemmelliğe ulaşma olarakta algılayabiliriz.DİNLER NE DİYOR ?“Ey Muhammed, sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar, de ki: ‘ Onu ancak Rabbim bilir, onun vaktini O’ndan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin, ağırlığını kaldıramayacağı o…