Etiket: din

Sufizm Yazıları

Sufi Zen’ciler 

‘Zen ile Sufîliği nasıl olup da aynı terazide tartabildiğimize’ dair o kadar çok soru soruldu ki, artık münferit cevaplar yeterli olmamaya başladı. Tarihsel gerçekliklerin ışığında topluca yanıtlayalım istedik. Yaşamı ve olayları değerlendirirken her zaman olduğu gibi bugün de en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi özgür…

Sufizm Yazıları

Vahdet-i Vücud 

Vahdet-i Vücûd, esasında kökleri çok eskilere giden, varlığın ya da varoluşun birliği anlayışıdır. En eski Tao düşüncesinde, bütün şamanik inançlarda, doğa dinlerinin hemen tamamında, kimi zaman farklı biçimlerde de olsa izlerine rastlanan bu inancın İslam’a girişi ancak Muhyiddin-i Arabî’den, yazılı metinlerde yer alması ise Sadreddin…

ruhsallıK

Bilmek mi, İnanmak mı? 

İnananla bilen arasındaki temel fark  ‘bilinemeyen’e karşı tutumlarında belirginleşir. Bilen kişi bilinemeyeni  ‘araştırır’, inanan ise onu kendisine dayatıldığı biçimde kayıtsız şartsız kabul eder. Üstelik bilinemeyenin bilinebilir olup olmamasıyla da ilgili değildir; çünkü bir kez zihinsel bakımdan biat etmiştir. Kimi dinseller ise bir yandan, bilinemeyenin her…

mistiK

Budizm ve Ateistlik 

Kesin olan, zihnin hareketinin bilinenden bilinene doğru olduğudur. Teologlar her ne kadar  ‘iman’  fikrini haklı çıkartarak kalkıp bir de yüceltmek ve  ‘bilmeden inanmanın faziletlerini’  savunabilmek için aksini söylemiş olsalar da, zihin gerçekte bilinmeyene ulaşamaz. Çünkü gerçekte bilmediği bir şeyi düşünemez, bu imkânsızdır; düşünebileceğini söylemekse ancak…

mistiK

‘Hicaz’ın Sufileri Neredeler? 

İslam sufîleri ve mistikleri hakkında önümüze konulan yazıların ve kaynakların hemen hepsinde maalesef ciddi ve kasıtlı yapılmış yanlışlıklar, önemli mantık hatâları ve tarihsel gerçekleri gizleme çabaları vardır. Örneğin Hicaz sufîlerinin kökeni İslam’dan çok eskiye dayanır. Yün elbiseler giydikleri, yoksul oldukları doğrudur. Ancak İslam’ın Medine’ye gelmesinden…

mistiK

Mani ve Maniheizm 

“İnsanlar içlerindeki gerçeği benim ağzımdan duydular ve benimsediler. İnsan sadece kendi sesini dinler.” Mani Manicilik 3. yüzyılın son yarısında mani tarafından kurulmuş bir dindir. 216 yılında dünyaya gelip 277 yılında idam edilen Mani, Pers İmparatorluğunun egemenliği altındaki döneminde, öğretilerini başarılı olarak halk arasında yayabilmiştir. Mani…

ruhsallıK

Ya Tanrı Sadece Kafamızın İçindeyse? – Bölüm 2 

Geçen yaz bir sabah, araştırmamın ortalarında, eski bir meslektaş ve arkadaş ofisimin kapısında belirdi. “Babamın ciddi bir sorunu var,”  dedi. “Kendisinde değil.” Geçtiğimiz yıllarda arkadaşımın babasıyla vakit geçirmiş olduğumdan Parkinson hastalığıyla 20 yıldır verdiği savaşın farkındaydım. Hastalık, zamanla bu başarılı avukatın ve ondan önce atletin…

ruhsallıK

Dua Etmek İstiyorum, Ama Utanıyorum 

“Dua etmek istiyorum ama günahlarımı hatırlayınca Tanrı’dan utanıp dua edemiyorum. Ne yapmalıyım?” O gün gazetede sorulan bu soru için “ne kadar ortak bir anlayışı yansıtıyor” diye düşünürken cevabı okuyunca soru soran kişinin, günah hanesine bir yenisinin daha eklendiğini gördüm. Cevab aynen şöyleydi: “İnsanın kendini günahkar…

ruhsallıK

Birinci Boyut İnsanı 

İnsanın tekâmülünde, yani gelişim süreci veya aydınlanma aşamalarında yedi boyuttan sözedilir. Tasavvuftaki  ‘insanın yedi boyutu’nu dilerseniz kadim Doğu bilgeliğinin yedi aşamalı tekâmülüne uygun düşen  ‘yedi çakralı aydınlanma’  geleneğiyle kıyaslayabilirsiniz. Henüz birinci boyutu aşamamış insan, toplumdaki yeri ne olursa olsun gelişmemişliğinin izlerini taşır. Tasavvuftaki adı  ‘Nefs-i…

ruhsallıK

Tekrar Gelir miyiz? 

Uzun zamandır aklımda “Reenkarnasyon”u yazmak ama açıkçası kolay bir konu da değil öyle bir çırpıda anlatılabilecek; çünkü her şeyden önce biraz karışık bir mesele. Doğu öğretileri açısından ele alırsanız, ruhların önce taş ve hayvan olmak üzere dünyaya gelip gittikleri ve farklı hayatlar yaşayarak sürekli ruhsal…

mistiK

Cennet Tasviri 

“Cennet” denilince aklımıza neler gelir? Bu kavrama dair referansımız nedir? Daha minicik iken tanışırız bu kavramla, ölen büyüklerimizin gittiği yer olarak çıkar karşımıza. Sonra büyüdükçe farklı bilgiler de ediniriz hakkında… Nereden mi? Tabii ki Semavi Dinlerin kitap ve ulemalarından. O zaman biz de oradan başlayalım…

mistiK

Vahiy Ne Kadar Vahiy? 

Akıl sözcüğünün kökenini biliyor musunuz? Ses uyumlarına uysa da Türkçe değil, Arapça kökenli bir sözcük. Develerin çiftleşme dönemindeki azgınlıklarını, ya da kervandan birden koşup ayrılmalarını önlemek için, ön ve arka ayaklar arasında çapraz bağlanan ve devenin yürümesine izin verecek kadar bol, ancak koşmasına, ya da…

mistiK

Mısır Uygarlığı 

Günümüz bilim dünyasının, nasıl olup da ortaya çıktığını açıklayamadığı Mısır uygarlığı ile ilgili olarak Ernest Renan şu saptamayı yapar; “Mısır, gençliğini hiç yaşamamıştır. Daha başlangıçta, olgun ve yaşlıdır. Uygarlığın çocukluk dönemi hiç olmamıştır.”(1) Mısır’da dil, Firavun Menes (MÖ. 5 bin) zamanından çok önce mükemmelliğe ulaşmış…

ruhsallıK

Reenkarnasyon, Karma ve Dinsel İnanç 

Adamcağız yazısına şöyle başlıyor: “Bugün size reenkarnasyon konusundaki dinî ve ilmî hakikatleri izah edeceğim…” Bu satırlar öylesine okunup geçilebilir de ama bakınız, bu zata göre hakikat önce  “dinî”  olacak, böyle birşey olabilir mi? Sonra da ilmî… Yani ilmî olmayan hakikatler de mi var? Ya da…

Oruç Üzerine
mistiK

Oruç Üzerine 

Aslında hiç de aklımda yoktu böyle bir yazı ama bu mübarek ramazan ayının ilk gününde ve ilk iftar soframdayken duyduğum bir cümle kıvılcımı çaktı… Çalışmakta olduğum şirketin hemen yakınında, güzel ev yemekleri yapılan küçük restoran Irmak’ın pozitif ve güler yüzlü sahibesi Sevgili Selma Hanım dedi…

Bahar Şenllikleri
mistiK

Bahar Şenllikleri 

Aya Yorgi (St. George), Hızır, Bel ve Tanrıça   Baharın gelişi ve yaz başlangıcına kadar olan süre içerisinde günümüzde de devam eden pek çok özel gün ve şenlik vardır. Bu günlere ait uygulamalar pek çok yerde olduğu gibi Anadolu’da da sürdürülmekte ve kültürün bir parçası…

Hıdırellez
mistiK

Hıdırellez 

Baharın gelişi her kültürde önemli bir yer tutmuş, Kuzey Yarımküre kültürlerinde coğrafyaya bağlı olarak çeşitli tarihlerde kutlanmıştır. Her kültürde farklı isimler alan bahar kutlamaları sonuçta, insanlığın ilk döneminde kışın soğuğundan, karanlığından ve yiyecek sıkıntısından kurtulmasının da kutlanmasıdır aynı zamanda. Aynı şekilde de havaların ısınması, günlerin…

Sen Hangi Dine Mensupsun Gardaş?
kritiK

Sen Hangi Dine Mensupsun Gardaş? 

Kızlarım doğduğunda nüfus dairesine gittim. Yıllardan 2001… Biz, hastanede prematüre ikizlerimizle ölüm kalım savaşı veriyoruz o aralar. Nüfus cüzdanı çıkmalı ki, oradan da SSK defterlerini çıkartabilelim.Bir de böyle ikilemler var. Yahu, daha bu çocuklar iki ayakları ile kalkıp da, ilaç falan yazdıramazlar ki falan diye…

Kutsal Kase Efsanesi
mistiK

Kutsal Kase Efsanesi 

derKi’nin geçen sayısında Sn. Nusret Kaya’nın Kutsal Kâse’den çokça söz etmesi üzerine bu sayıda, Kutsal Kâse (Saint Graal/Holy Grail) efsanelerine yakından bakalım istedik. Bakalım bu efsaneler tarih içinde nasıl varolmuşlar.   Kutsal Kap efsaneleri Orta Çağ’da Avrupa’da on ikinci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Yalnız elimize ulaşmamış…