Sen sana ne sanırsan

Ayruğa da onu san

Dört kitabın manası

Budur, eğer var ise

 

İlahi bir aşk ver bana

Kandalığım bilmeyim

Kaybedeyüm ben benü

İsteyiben bulmayım

 

Al gider benden benliği

Doldur içime şenliği

Dirilikte öldür beni

Varıp orda ölmeyim

 

Sen sana ne sanırsan

Ayruga da onu san

Dört kitabın manası

Budur eğer var ise

 

Bülbül olup öteyim

Dost bağında yatayım

Gül oluben açayım

Ayruk dahi solmayım

 

Aşktır derdin dermanı

Aşk yoluna koydum canı

Karagözüm aydur bunu

Bir dem aşksız olmayım

Hacivatım aydur bunu

Bir dem aşksız olmayım

 

Sen sana ne sanırsan

Ayruga da onu san

Dört kitabın manası

Budur eğer var ise


Yunus Emre

 

derKi Sufi