Har içinde biten gonca güle minnet eylemem

Arabi Farisi bilmem dile minnet eylemem

Sırat-ı müstakim üzre gözetirim rahimi

Zalimin  talim ettiği yola minnet eylemem

 

Bir acayip derde düştüm herkes gider karına

Bugün buldum bugün yerim Hak  kerimdir yarına

Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın  varına

Rızkımı veren Huda’dır kula minnet eylemem

 

Ol Nesimi can  Nesimi ol gani mihman iken

Yarın şefaatlarım Ahmed-i Muhtar iken

Cümlenin rızkını veren ol gani serdar iken

Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem

Kul Nesimi

 

 

derKi Sufi