İlâhi yâri gıl bana
Ki senden başka yârim yok
Ne yüz ile gelem sana
Günahtan gayrı kârım yok

Ne dervişem feragatte
Ne tâcı tahtı devlette
Hemen kaldım mezellette
Elimden bir tutanım yok

Yine bir menzile erdim
Nedâmet bahrına daldım
Hayâlî aşka aldandım
Sabâ gibi kararım yok

Gönül yâdetti Sübhân’ı
Gözüm yaşı ciğer kanı
Bu yola koymuşum cânı
Elimde ihtiyârım yok

Benem âsî yüzü kâre
Meğer Üftâde bîçâre
Tutuşmuşum ki nâre
Yanımca bir yanarım yok

Üftade

derKi Sufi