Gelin diyelim şevk ile
Lâ ilâhe illa’llah
Aşk ile sıdk u zevk ile
Lâ ilâhe illa’llah

Cehennemden âzâd eder
Dost yoluna irşâd eder
Gamgîn gönüller şâd eder
Lâ ilâhe illa’llah

Cennet onunla açılır
Mü’minlere nûr saçılır
Dost illerine göçülür
Lâ ilâhe illa’llah

Açılalım güller ile
Ötelim bülbüller ile
Diyelim pâk diller ile
Lâ ilâhe illa’llah

Kanı bir kalbi uyanık
Kanı bir ciğeri yanık
Doğru yol isteyen âşık
Lâ ilâhe illa’llah

Derdlilerin dermânıdır
Hakk’ın bize ihsânıdır
Tesbîhlerin sultânıdır
Lâ ilâhe illa’llah

İster isen hayr-ı ezkâr
Durma hemân tevhîde var
Hüdâyî’ye yol soran yâr
Lâ ilâhe illa’llah

Aziz Mahmud Hüdayi