"Mükemmel Olmaya Çalışmaktansa Kıvamında Kendimiz Olmak" Üzerine