İnsan Zihni Tam Anlamıyla Şekil Alabilen Bir Özden Oluşur