İnsan acılarla yol aldı ve arzularıyla yön buldu.
En temel ve köklü acı kendine yabancılaşmak, kendinden uzaklaşmak oldu.

Kendini gerçekleştirmek üzere çıktığı bu kutlu yaşam yolculuğundaki en büyük başarısı taklittir insanoğlunun. Taklidin getirdiği ezber ve mekanik davranışlar, otomatik ifadeler, sıradanlaşmış tekrarlar ile insan, aşırılık ve noksanlık kutuplarında savruldu, gittikçe kendi öz doğasından uzaklaştı ve kendine yabancılaşmış olmanın derin acısına hapsoldu.

Bu acı dayanılmaz hale geldiğinde ise derin bir arzu doğdu. Ve bir şeyin hakikatine ermek, künhüne vâkıf olmak, nihayetine erişmek için tahkik etmeye başladı.

İşte o vakit gözler gördü, kulaklar işitti ve hiçbir şey sır olarak kalmadı.

Hakikat, tahkikin rahminden doğdu.

Yaşam bir lütuftur; tabii nasıl değerlendireceğini bilene…

SATH Bilinç Okulu