İnsan için görme aracı yalnızca bedendeki gözleri değildir.
Olayları, sebep ve sonuçları, tüm bunlar arasındaki örüntüsel ilişkiyi görme gücü ile birlikte metafizik evrenin yasa ve işleyişini de görebilen gözlere sahiptir insan.
Ve Dünya; Rü’yet adı verilen bu üst düzey görme özelliğinin bir insanda açığa çıktığı ve görüş yeteneğinin test edildiği bir deneyim sahasıdır.
Ruh bedenden ayrıldığında, görme gücü de onunla birlikte gider.
SATH Bilinç Okulu