19.
Ondokuz, başarmanın, fark yaratmanın, iz bırakmanın imzasıdır.
Çünkü Ondokuz, Biz olmanın, ortak bir kuvvetle hareket etmenin, birlik, beraberlik ,uyum, ahenk içinde kocaman bir ruhun devasa bir takım olarak kendini ifade ettiği gizemli bir formüldür.
1 (Bir) Vahdeti, Tekliği;
9 (Dokuz) Kesreti, Çokluğu ifade eder.
Vahdet ve Kesret tam vaktinde, kusursuz zamanlama ve ortak katılım ile bir araya geldiğinde, bu kavuşum hafızalara iz bırakacak bir deneyim olarak taşınır.
Gerçek başarı, Bir’in davetine verilen Dokuz’un yanıtıdır.
Biz Olmak. Bir Olmak.
Her biri, bir olan ve bir araya geldiğinde çok olan ve birleşerek daha büyük BİR olan, tüm diğer birlerin tam ve eksiksiz katılım gösterdiği oranda genişler ve ölümsüz olur.

SATH Bilinç Okulu