“Kendini varoluşun iyilik ve güzellikleri, hakikati idrak ve rahmeti müşahedesi ile meşgul edemeyeni, başkaları zan ve cehaleti ile işgal eder. ” Fatma Meryem Suna

Meşguliyet, zihnin ihtiyaç duyduğu bir oluş halidir. İnsan olmanın bir parçası, özelliğidir. Zihnin meşguliyet gereksinimini, hayatımızın sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkisine, hikayelerimizdeki örüntülere, varoluşun gözlem ve farkındalığına, tüm bunlar üzerinde tefekküre yönlendirdiğimizde başkalarının işgalinden korunuruz.

Vaktimiz kıymetlidir ve düşündüğümüzden daha kırılgandır.

Zanlardan, boş ve anlamsız diyaloglardan, saplantılı inanç ve koşullanmalardan, samimiyetsiz ilişkilerle israf olmuş anlardan,  birbirinin gözüne sokulmaya çalışılan narsist kimliklerden korunmak, onların işgal ettiği SEN’i özgürlüğüne kavuşturmak için kendini ne ile meşgul tutacağını anlamak, ayırt etmek ve bunun için gayret etmek zorundasın.

SATH Bilinç Okulu