Meditasyon, kişinin kendi farkındalığının farkına vararak özünü tanımaya başlamasıdır. Uyanışa yolculuktur. İnsanın, Ruhsal gelişiminde kullanabileceği bu yöntem, iki bin yılı aşkın bir süredir bütün kültürlerde varlığını sürdürmektedir.

Meditasyon kelimesi, derin düşünme ve konsantrasyondan, Zikir ve ibadet etmeye kadar zihnin bir çok değişik kullanımını tarif eder. Latince bir sözcük olan ve ‘iyileştirmek ‘ anlamına gelen ‘mederi‘ ile aynı köktendir. Bu nedenle, meditasyonu hem duygusal hem zihinsel hem de fiziksel şifa olarak kabul etmek mümkündür.

Meditasyon, kişinin akıl ve mantık yoluyla sırrına ulaşamadığı evrensel gerçeklere derin bir sezgi ve farklı bir algılama biçimiyle ulaşmasını sağlayan en doğal ve en etkin yollardan birisidir. Ruhsal gelişmede sezgisel bilginin rolü çok önemlidir. Meditasyon sürecinde zihne ilham dolar, sezgisel bilgi akmaya başlar. Böylece kişi üstün bir bilinç haline ulaşarak Öz Benliğiyle ilişki kurabilir.

Meditasyon odaklanmayla ilgilidir. Tek bir şey üzerinde odaklanarak zihin yeterince sessizleştirilip, meditatif bir hale geçilir. Ruhumuz üzerinde odaklanma seçilirse, İçsel Benlik ile derin bir bağlantıya girilerek O’nu içimizde tezahür ettirebiliriz. Ruhumuzun etkisinin ortaya çıkmasını sağlarız.

Meditasyonla ve ruhumuzun farkında olma niyetiyle yukarı doğru bir kanal açarız. Ruhumuzun enerjisi ve ilhamı o kanaldan bize akar. Ruhumuz sevgi, sağlık, rahatlık ve bolluk yaratmaya yönelik bir niyete sahiptir. Meditasyon yoluyla, enerjimizi Ruhumuzun enerjisine uyumladığımızda, O’nun etkisi altına gireriz. Böylece yaşamımızda uyum yaratabiliriz. İçsel Rehberlik almak ve bilinçli bağlantı kurmak için yukarı doğru uzandığımızda, Ruhumuz bizimle çalışma fırsatı bulduğu için sevgiyle karşılık verir. Bizler ruhumuzdan ayrı varlıklar değiliz. Tüm varlığımızın küçük birer parçalarıyız. Fiziksel olmayanın fiziksele doğru olan uzantılarıyız.

Meditasyon yaparken belli bir niyetimizin olması önemlidir. Büyük Benliğimizle, Ruhumuzla birleşmeye niyet ettiğimizde, Ruhumuzu fiziksel olan ve olmayan tüm yaşamlarımızın deneyimlerini ve bunlardan çok daha fazlasını içeren ebedi parçamızı çağırmış oluruz. Ruhumuzun engin bilincine eriştiğimizde evrensel zihne ve yaşamın kaynağına erişmiş oluruz. Bu kaynakla her gün bağlantı kurarak, daha mutluluk ve doyum verici bir yaşam yaratırız.

Bedeni ve zihni sakinleştirmek sorularımızı bekleyen yanıtlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Zihnimizi odaklamak için eğitmemiz gerekir. Derin meditasyon sırasında zihin, beden ve Ruh arasında büyük bir uyum oluşur.

Meditasyon, İçsel Benliğimiz ile bağlantı kurmanın güçlü ve verimli bir yoludur. İçsel dünyamızla tanıştığımızda, Dışsal dünyamızda değişecektir. İşte o zaman hayallerimizle, arzularımızla daha yakın bir bağ kurarak, bir amaç duygusuna sahip oluruz. Meditasyon Ruhsal gelişimimizi hızlandırarak, Ruhumuzla temasa geçmemizi sağlar. İç Gücümüzle iletişim kurduğumuzda günlük bedensel ve zihinsel çalışmalarımızı insanlarla olan ilişkilerimizi ve genel olarak da hayatımızı besler ve zenginleştiririz. Meditasyon düzenli yapıldığında, yaşamın gerilimleri ve stresleriyle baş etmede kişiyi daha güçlü kılarak hayata karşı yeni bir bakış ve tutum geliştirmesini sağlar.

Odaklanma pratiği yapmanın başka bir yolu da yaratmak istediğimiz şey üzerinde odaklanmaktır. Yaratıcı İmgeleme daha derin meditasyona hazırlık için mükemmel bir yoldur. Yaşantımızda sahip olmak istediğimiz bir şeyi seçebilir ve oturup o düşünce üzerine en az on beş dakika odaklanabiliriz. Bu bilinçli şekilde hayal kurmadır.Rahat bir pozisyona geçerek bilinçli hayalimizin konusunu seçeriz.Bunlar Sağlık, parasal bolluk veya yeni bir iş ile ilgili konular olabilir. Sonra senaryoyu canlandırırız. Bunu yaparken, içimizdeki heyecan hissinin yükselmesine izin veririz. Hayalimizin nasıl değiştiğini görürüz. Bu tür bir imgeleme sadece, zihni tek bir konu üzerinde odaklanacak şekilde eğitmek için değil, yaşantımızda yeni yaratımları başlatmak için de güçlü bir yöntemdir.

Meditasyonun bir çok türleri vardır. Bize en uygun gelen zamanı ve yöntemi seçebiliriz. Bazı kişiler meditasyonu fiziksel dünyadan kaçmak için kullanmayı çekici bulabilirler. Bu işlemi geçici olarak yapmak daha yararlı olabilir. Ancak, meditasyonun asıl amacı Ruhumuzun dünya katında tam olarak mevcut olabilmesi için O’nunla olan bağımızı güçlendirmektir. Bunun için günde sabah ve akşam iki kez yirmi dakika ayırmamız yeterli olacaktır. Böylece içsel dünyamızla, daha büyük parçamızla güçlü bir bağ kurarak Bütüne yönelmiş oluruz. Varlığımızın özünde saklı olan bilgelik ışığına doğru yol alarak, Ruhsal gelişim Sürecimizi tamamlamaya çalışırız.

Konuk Yazar