Bu sutranın tercümesinden, okunmasından ve anlaşılmasından doğacak olan erdemi aileme, atalarıma, öğretmenlerime ve öğrencilerime adıyorum. Bu sutrayı okuyan herkes, bu sutrayı duyan herkes ve tüm varoluş boyutlarında yaşayan, acı çeken varlıkların tümü emniyette olsun, tehlikelerden korunsun ve korkularından arınsın.

Hepinize saygı, sevgi ve dostlukla

Bir defasında Kutsanmış Kişi (Budha) Jeta Korusu’nda, Savatthi’deki Anathapindika manastırında konaklamıştı. O sırada bir deva (tanrısal varlık), gecenin ilerleyen saatlerinde tüm Jeta Korusu’nu ışıkla doldurarak Kutsanmış Kişi’ye yaklaştı. Yanına yaklaştığında Kutsanmış Kişi’nin önünde saygı ile eğildi ve doğrulduktan sonra O’nun yanında ayakta durdu. Ardından şu sözleri söyledi:

Tanrılar ve insanlar

Emniyette olabilmek için

Korunmak üzerine derin derin düşünürler.

O sebeple, söyleyin bana lütfen nedir en yüksek korunma?

(Budha:)

Aptalı kendine yoldaş yapma,

Bilgeyi kendine yoldaş yap,

Saygı duyulması gerekene saygı göster:

Bu en yüksek korunmadır.

Medeni topraklarda yaşamak,

Geçmişte hayır işlemiş olmak,

Kendini doğru yola yönlendirmek:

Bu en yüksek korunmadır.

Engin bilgi ve beceri,

İyi geliştirilmiş bir disiplin,

İyi kullanılan sözler:

Bu en yüksek korunmadır.

Ana babayı desteklemek,

Eşinin ve çocuklarının geçimini temin etmek,

İşinde sebaatkar olmak:

Bu en yüksek korunmadır.

Cömertçe vermek, doğru düşünce ve davranışlarla yaşamak,

Akrabaları desteklemek,

Saf eylemlerde bulunmak:

Bu en yüksek korunmadır.

Kötülükten uzak durmak,

Sarhoşluktan korunmak,

Zihnin hallerine uyanık olmak:

Bu en yüksek korunmadır.

Saygı, insancıllık,

Halinden memnun olmak, minnet ve şükür,

Fırsat yakaladıkça öğretiyi dinlemek:

Bu en yüksek korunmadır.

Sabırlı ve uyumlu olmak,

Tefekküre dalanlara yakınlaşmak,

Fırsat buldukça öğreti üzerinde konuşmak:

Bu en yüksek korunmadır.

Sebaat ve kararlılık, arzularına hakim olmak,

Soylu Gerçekleri görebilmek,

Cehaletin bağlarından nasıl kurtulacağını fark etmek:

Bu en yüksek korunmadır.

Dünyanın acısı ya da cazibesi kendisine dokunduğunda

Sarsılmayan, kederlenmeyen, 

bulanmayan ve sağlam kalan bir zihin geliştirmek:

Bu en yüksek korunmadır.

Bu şekilde hareket eden insanlar

Asla yenilgiye uğramaz

Her zaman güven ve bereketle yaşarlar:

Bu onların en yüksek korunmasıdır.