Bir diğerinin varlığının senin için gerekli olduğunu bil; ışığı bilmek için karanlığa muhtaç olduğun gibi kendini bilmek için de bir diğerine muhtaçsın.

Bunun farkına vardığında ve bir diğerini Öz’üne açılan bir geçit olarak gördüğünde, her şeyle ve herkesle kurduğun ilişki sadece aşk olur.

Aşk tüm ilişkilerin gerçek doğasıdır.

****

Varoluş birbiriyle her an kusursuz bir ilişki içerisindedir; aşk, o ilişkiye, yaşamın ilahi planına dahil olabilmektir. Destekleyen, onaran, iyileştiren, hizmet odaklı ilişkilere açılabilmek, zihnin koyduğu her duvarı itinayla yıkarak, delip geçerek kalbin sınırlarını daha da genişletmekle mümkündür.

****

Tantra der ki;
Aydınlanma ‘doğaüstü’ değildir, aksine doğanın ta kendisidir.
O, uzaktaki bir yıldızda değildir, aksine tam şu anda olduğun yerdedir.
O bir heyecan, bir meydan okuma değildir ve o, kazanılacak bir zafer de değildir.
Aydınlanma, doğal olarak kendin olabilme becerisidir.

Bu bilinç ile Tantra, kadim pratiklerle insanın kendini eril ve dişil olmak üzere iki kuvvet üzerinden bilmesinin ve öz doğasına kavuşmasının yolunu sunar. Tantra sayesinde insan, doğal kuvveti olan evrensel enerjinin cinsel yönü ve doğası hakkında bilinçlenir ve kendini var eden bu kuvvetleri yücelterek içindeki ululuğa taşınır.

SATH Bilinç Okulu