Doğmadan önce bu hayatımızı etkileyecek ruhlarla kontratlar yapıyoruz.

Bluğdan sonra, bu kontratlara devam edip etmeme konusunda seçim hakkımız var.

Bluğ yerine, seçim hakkı için en doğru zamanın, yerküreden en uzak hale geldiğimiz boy uzama döneminin sonu olduğunu kabul edenler de var.

Akıl baliğ olduğumuz, yani aklımızın bluğa erdiği dönem, mesela hukuken 18 yaş olsa da, ezoterik olarak 33 yaş daha önemli.

Kendimizi hazır hissettiğimiz bireysel noktadan sonra, dünyaya gelmeden önce yaptığımız anlaşmaları iptal edebiliriz.

“Sen benim hayatımı şöyle zorlaştır, ben de seninkini böyle zorlaştırayım” anlaşmalarından kurtulabiliriz.

Tek taraflı kontrat iptallerinde, affetme meditasyonu gibi gözyaşlı yumuşakları, bilgisi 1987’den sonra verilen karmik bağ kesme gibi ılımlıları, ya da çok daha sert bazı metotlar var. 

Eğer ailenizden biriyse, aile dizimlemesi de iyi.

Ama en kesin metot helalleşmedir.

İki tarafın da, yarım kalan çemberi tamamlamama kararı varsa, net ve kolay bir metottur ve yüzde yüz çalışır.

Mümkünse yüz yüze, değilse, telefonda ya da internette, ama aynı anda ve eksiksiz olarak şu cümleyi karşılıklı söyleyin ve karşınızdan da dinleyin:

“Bütün potansiyelleri bilerek, sana olan bütün haklarımı helal ediyorum.”

Elbette aynı anda olamaz, önce biriniz, sonra diğeriniz söyleyecek. 

Ama araya başka bir söz girmeyecek.

Gönüllü ya da gönülsüz, iki taraf da aynı cümleyi söylerse, kontrat iptal olur, ve iki ruh da birbirinden özgürleşir.

Doğru olan deneyimdir, ve çemberi deneyerek kapatmak daha iyi.

Ama helalleşmek de çok iyi….

Ali Korkut Keskiner