Hayy ismi, her şeye hayat ve can veren demektir. Hayranlık ve hayret, iyi ve güzel şeyler karşısında insanın yaşadığı şaşkınlık halidir. Hayr’et eden ve hayr’anlık duyan, her şeydeki hayr’ı görebilendir. İnsanı tutsak eden, dehşet dolu düşünce, duygu ve rastlantılardan korunmanın yolu, bilinci Hayret ve Hayranlık, kısaca ‘Hayır’ idrakine taşımaktır. Ancak o zaman her anın içinde saklı olan kusursuzluğu, iyiliği ve güzelliği görebilme becerisine sahip oluruz. Ve bu en yüksek aydınlanmadır.

SATH Bilinç Okulu