“Gerçek nedir?” diye sordum, bu gerçeği ilk kez bu kadar kesin ve kararlı sorgulayışımdı. Gecenin karanlığında nehrin kenarında zihnimdeki tek düşünce ile başbaşaydım. Tepemdeki ağaç dallarının arasından belli belirsiz görünen dolunaya bakarak bir kez daha seslendim. “Gerçek nedir?” “Bana gerçeğini söyle.” “Orada olduğunu biliyorum, ışığını görüyorum ve yine de gerçeği bilmiyorum.” “Bana gerçeği göster!” “Gerçek olan nedir?” “Hakikati bilmek istiyorum!”
Uzunca bir süre yukarı bakmaktan tutulan boynumu esnetmek için umutsuzca başımı öne eğdim. İşte o an dolunayın sudaki kusursuz yansımasını gördüm.
Ve fark ettim ki;
Hakikati; ne gökteki, ne de sudaki ayın etrafında aramak doğru değildi.
Hakikat yukarıda görünen Ay’ın tam, bütün, eksiksiz ve kusursuzluğunu olduğu gibi yansıtan suyun berraklığındaydı.
SATH Bilinç Okulu