Karanlığını tehdit olarak kullanan zihinlere karşı izlediğin ikiyüzlü politikayı terk etmedikçe, basiret nuruna varamazsın.

– Fatma Meryem Suna –

Kaynak: Instagram @sathmahalgulistan

SATH Bilinç Okulu