Günümüz dünyasında en yüksek enflasyon, özgürlük alanında yaşanmaktadır. Bunun sebebi özgürlüğün en değerli varlık olmasından kaynaklanmaktadır. Ekonomide yaşanan Büyük Buhranlar günümüzde sık sık kitlelerin bilincinde yaşanmaktadır. 11 Eylül gibi, ISIS gibi, en son yaşanan Fransa olayları gibi olayların her biri birer kitlesel kriz olayıdır ve tek amaç özgürlüğü devalüe etmek, değerini düşürmektir. Tıpkı büyük ekonomik krizlerin sözde sebeplere sahip olsalar da aslında bankalar ve büyük sermaye sahipleri ve onların kontrolündeki hükümetler tarafından kurgulanması, başlatılması ve yönetilmesi gibi, bilinç krizleri de aynı güçler tarafından kurgulanmakta ve yönetilmektedirler. Bir olay için zemin hazırlamak, tetiği çekme ihtiyacınızı ortadan kaldırır. Siz koşulları hazır hale getirin, tetiği sizin için çekecek birileri çıkacaktır. Kitleleri ve olayları yönetmek ve yönlendirmek sanıldığından çok daha kolaydır.

Nasıl ki ekonomik krizler belli bir para birimini bir anda değersizleştirerek, bizler ciddi bir ticari hata yapmasak da elimizdeki parayı buharlaştırarak bizi iflas ettirir ve yoksullaştırırsa bilinç krizleri de aynı şeyi yapar. Bilinç krizi özgürlük-güvenlik paritesi üzerinde çalışır. Güvenliğin karşısında güçlü bir özgürlük algısını sevmez ve paranoyayı kullanarak özgürlüğün güvenlik karşısındaki değerini azaltır. Her bilinç buhranı sonunda paranoyaya kapılan kitleler biraz daha fazla özgürlük verip karşılığında güvenliğe yatırım yaparlar. Özgürlük, korkutulmuş kitleler tarafından kendi elleriyle, zorlanmadan (!) verilen bir değerdir. Özgürlüğü, kendi elimizle, isteyerek, adeta yalvararak vermek, karşılında sözde güvenlik satın almak ve bu sayede zihinsel ve fiziksel özgürlüğümüzü her geçen gün daha da değersizleştirip güvenlikle takas etmek; işte oyunun adı bu.

O nedenle doğru anlamalı ve doğru adımlar atmalıyız. Özgürlüğe yeniden hak ettiği değeri nasıl kazandıracağımızı keşfetmeliyiz. Olaylara yaklaşımımızı ve bakış açımızı değiştirmeli ve varolan gerçeği DOĞRU bir şekilde eleştirmeliyiz. Bu bize atılacak doğru adımları bulmamızda yardımcı olabilir.