“Bir vatanının maliki olmanın yolu, o topraklarda yaşanmış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanımak, sahip olmaktan geçer.” Mustafa Kemal Atatürk.

Bu sebeple seyahat bir ilimdir. Deneyimleyerek öğrenmek, keşfetmek, varoluşun zamandan bağımsız doğasına farklı mekanlarda tanık olmak en önemli gelişim aracıdır.
Aydınlanma ve bilgelik, mekan ve zaman ne olursa olsun tam ve mutlak bir mevcudiyetle orada bulunma, ihtiyaçları duyumsama ve varlığından en etkili çözümlerin açığa çıkmasına izin verme halidir.

Aydınlanmış bir insan;
Varoluşun tam, bütün ve eksiksiz olduğundan şüphesiz,
Sonsuz potansiyel ve olasılıklar alanına doğru genişleyen,
Evrensel yasalarla uyumlu,
Varoluşun ortaklığındaki doğal harekete katılmış biridir.

Olası krizlerle başa çıkabilecek cesaret ve yüreklilikle donatılmış,
Kişisel varlık iddiasından ve ispat etme ihtiyacından özgürleşmiş,
Kaosun yaşamın doğal bir parçası olduğunu kabullenip, kriz yönetiminde ustalaşmış
Esneklik kabiliyeti yüksek,
Kendine hem sevgili, hem dost olabilmiş,
En derin içsel varlığıyla barışık,
Akıcı ve doğal bir iletişimde
Sezgileri güçlenmiş,
Derin görüş gücüne sahip olması sebebiyle yaşama ait her parçanın en derin ihtiyaçlarını görebilen ve o ihtiyaçlara vaktinde yanıt verebilen,
Hizmet ile kutsanmış kişidir.

SATH Bilinç Okulu