2018 yılı boyunca onca olasılık arasından yapılmış bilinçli ya da bilinçsiz seçimlerin tümüne kabul vermek, süreç ve sonuç ne olursa olsun bu seçimlere bağlı durum, olay ve bireyleri kapsayan deneyimlere razı olmak, adına “2018 yılı” dediğimiz zaman döngüsündeki ahitlere vefa göstermek önceliğimiz olmalıdır.

2019’da ise her şeyin başlangıcı olan, gittikçe daha çok bölünen, bölündükçe dağılan ve çoğalan “arzunun” sığ, yüzeysel ve menfii olandan özgürleşip, kudsi ve ulvi olan asli doğasına, Tevhide geri dönmesi bilinçli zihnimizin ortak duası olmalıdır. 

Adı geçmiş ve gelecek olan zaman algısını ancak bu şekilde yapılandırdıktan sonra şimdiyi bilebiliriz.

Bir geçmiş ve bir gelecekten söz ediyorsak aynı zamanda yoksunluk ve umuttan söz ediyoruz demektir. Açığa çıkan her ihtiyacın o an içinde mutlak bir karşılayıcısı vardır. Umut bu eş zamanlılığın yakalanmasında zihinsel bir araçtır. Yoksunluk ve Umut arasındaki mesafe artarsa zihin daha fazla gurultuye maruz kalır, geçmiş gelecek denilen zaman aksında hızla hareket eder.

Yoksunluğun varoluşsal kök ihtiyacı birleşmektir. Basit fiziksel yoksunluklarda da aynı ihtiyaç söz konusudur. Aç olma halinde yemekle birlesmek, üşüdüğünde sıcakla birleşmek, yorgunluğunda yatakla birleşmek, su ile birleşmek şeklinde devam eder ve gider. Birleşmelerimiz tamamlandıkça farklı boyutlarda farklı birlenmelere doğru yol alırız. Yoksunluk kendini her boyutta gosterir ve birlenme motivasyonu icin yoksunlugun içinde umut harekete geçer. İlahi sistemde her şey birlenme üzerinedir. Birlenme tamamlanmadır. Tamamlanmış her an’ın geçmişi ve geleceği olmaz. Bu durumda yoksunluk ve umut birlikte aynı amaç için çalışan iki önemli kuvvettir. Ve her ikisinin bağlı olduğu ana kuvvet ise arzudur.

Arzu yoksunluğu yaratır ve sonra umudu doğurur.

İçindeki en derin yoksunluğun keşif ve müşahedesine erişmiş bir zihin için arzu yücelmiştir. Semavi olana, merkezde O’nun olduğu her şeye özenle yönlendiğinden sonsuz olasılıklar arasında ihtiyaç duyulan fırsat, ışıl ışıl parlar; artık onun için kolaylıkla görünür, anlaşılır, ayırt edilir ve hızla hayata geçirilir olur.

Keşif ve Gözleme emanet arzularınız ve can suyu şuur olan fırsatlarınız olsun.

SATH Bilinç Okulu