1094-1148 yılları arasında yaşayan ve asıl adı Ua Morgair olan İrlanda’lı rahip ve Kabalist Aziz Malachy,Latince kısa cümleler olarak yazdığı kehanetlerinde 1143 yılından sonra gelecek son 111 adet Papa’yı tarif etmektedir. Aziz Malachy’nin şu an Papa olan Benedict XVI’e kadar seçilen tüm Papa’lar için öngördüğü kehanetleri tutmuştur. Aziz Malachy, 112. sıradaki son kehanetinde bir kaç cümle ile üzeri örtülü olarak İnsanlığın başına gelecek korkunç bir olayı bildirmektedir.

 

Aziz Malachy, ismini İsrail Peygamberi Malaki’den alır. “Malaki” kelimesi İbranice “habercim” anlamına gelmektedir.

Aziz Malachy’nin 111 adet kehaneti, Papa’ların armasını, hayatını, isimlerini, doğduğu şehri, Papalıklarında iz bırakan olayları ve eserlerini anlatmaktadır.

Aziz Malachy, İrlanda Manastırı’nın kurucusu olup , piskoposluğa kadar yükselmiştir. Roma’yı ikinci ziyareti sonrasında Clairvaux’ya uğradığında kollarında son nefesini vermiş olduğu yakın dostu Clairvaux’lu Aziz Bernard, biyografisini yazmıştır. Burada şunu da belirtmek gerekir ki Aziz Bernard , Tapınak şövalyeleri Tarikatı’nın hamisidir.

“Prophetia de summis pontificibus” yani “Papalar üzerine Kehanetler” kitabını Clairvaux’lu Aziz Bernard’ın yazmış olabileceği de iddia edilmektedir. Kehanetler, rahip Arnold De Wion tarafından “Lignum Vitae” yani “Hayat Ağacı” adıyla 1595 yılında yayınlanmıştır.Ancak 112. kehanet “Lignum Vitae” nin 1820 basımında yer almasına rağmen Aziz Malachy’nin orjinal el yazmasında bulunmaz. Bu kehanetin Aziz Benedict tarikatına mensup rahipler tarafından eklendiği iddia edilmektedir. Bu tarikat son Papa’nın kendi mensuplarından biri olacağına inanmaktadır. Bu inançlarının temelinde Aziz Benedict’in bir kehaneti vardır: “Dünya’nın sonundan önce kendi tarikatının liderliğinde olduğu Katolik Kilisesi, Şeytan ile savaşacaktır (Armageddon).”

1590 yılına kadar saklı olarak kalan ve bu tarihte bulunan kehanetlerin sonuna eklenen 112. kehanetin Nostradamus tarafından yazılmış ve daha sonra Aziz Malachy’nin kehanetlerine eklenmiş olduğu yönünde iddialar da bulunmaktadır. Nostradamus’un babasının ataları, İsaşar adlı Yahudi kabilesinden gelmişlerdir. Söz konusu kabilenin, Eski Ahit’te adı geçen, birçok peygamberin bağrından çıktığı bir kabile olduğu ve İşaya, Yeremya ve Malaki ile Nostradamus arasında doğrudan bir kan bağı olduğu ifade edilir. Nostradamus’un dedesi Jehan, yahudi mistizmi Kabbala ve astroloji ile yakından ilgiliydi. Nostradamus’da çok küçük yaşlarında dedesinden Kabala öğretisini öğrenmeye başlamıştı.

 

Aziz Malachy’nin Papa’lar hakkındaki kehanetlerine bazı örnekler:

Papa Innocent X için “Iucunditas Crucis” yani “Haçın Şenliği” cümlesini kullanmıştır.

Papa İnnocent, “Haçın Şenliği” kutlamasından bir gün sonra seçilmiştir.

Papa Alexander VII için “Montium Custos” yani “dağların koruyucusu” cümlesini kullanmıştır.

Papa Alexander VII’nin arması altı tepe ve bir yıldızdan oluşmaktadır.

Aziz Malachy, son dört Papa için aşağıdaki kehanetlerde bulunmuştur:

Paul VI için “Flos Florum” yani “çiçeklerin çiçeği” cümlesini kullanır. Çiçeklerin çiçeği Hristiyanlık geleneğinde zambak çiçeğidir. Papa’nın armasında bu işaret vardır.

Otuz üç günde ölen Papa John Paul I için “De medietate lunae” yani “bir ay zamanı” cümlesini

kullanmıştır.

Papa John Paul II için “De Labore Solis” yani “Güneşin İşi” cümlesini kullanır.

Daha sonra Papa John Paul II ismiyle bilinecek olan Karol Jozef Wojtyła 18 May 1920 yılında kısmi güneş tutulması sırasında doğmuştur. 8 Nisan 2005 ylında gömüldüğünde ise yine bir güneş tutulması yaşanmıştır. Güneşin doğudan doğmasına işaretle , Doğu Avrupa’da doğan ve Papa olan ilk kişidir.

Papa Benedict XVI için “De Gloria Olivae” yani “Zeytinin İhtişamı” cümlesini kullanır.

Benedictine tarikatının simgesi zeytin dalıdır. Son Papa olan Kardinal Joseph Ratzinger, 2005 Nisan ayında seçildiğinde Benedictine tarikatından olmamasına rağmen Benedict XVI ismini seçmiştir. 1993 yılında Velletri-Segni’ye Kardinal olarak atanmıştır. Velletri’nin armasında üç adet zeytin ağacı yer alır.

Aziz Malachy, 112. sırada olan son kehanetinde, diğer kehanetlerinden farklı olarak uzun cümleler kullanır:

“IN PERSECUTIONE EXTREMA S.R.E. SEDEBIT PETRUS ROMANUS,

QUI PASCET OVES IN MULTIS TRIBULATIONIBUS:

QUIBUS TRANSACTIS CIVITAS SEPTICOLLIS DIRUETUR,

ET IUDEX TREMENDUS IUDICABIT POPULUM SUUM.

FINIS.”

Kehanetin Türkçesi :

“Kutsal Roma Kilisesinin son zulmü esnasında, Başta koyunlarını sayısız sıkıntıların ortasında

otlatacak olan Romalı Peter bulunacak. Ve bunlar sona erdikten sonra yedi tepeli şehir yok

edilecek, ve korkunç hakim insanlarını yargılayacak. Son.”

Kehanet hakkında, genel olarak, son seçilecek olan Papa Romalı Peter ile birlikte Katolik Kilisesi’nin yıkılacağı ve Dünyayı sarsacak sıkıntılı bir dönem sonunda da yedi tepeli şehrin yani Roma’nın yok edileceği yorumları yapılmaktadır. Yedi tepeli şehir ünvanı verilen iki şehir bulunmaktadır : Roma ve İstanbul.

Araştırmaya göre ise 112. kehanet aslında kendi içinde bir şifre içermektedir ve Kehanet’in Latince olarak yazılmış orjinal versiyonunda bulunan “S.R.E.” harfleri çözüme götürecek olan anahtardır.

Şifre çözüldüğünde ise Latince “AVIS IN REX IRANUS” cümlesi elde edilmektedir.

Bu cümle “İşaret İran Kralında” anlamına gelir.

Peki bu işaret nedir? Ve İran Kralı ile nasıl bir ilgisi olabilir?

Hristiyanlık geleneğinde yer alan en önemli işaretlerden biri Chi-Rho yani “XP” işaretidir.Hristiyanlığı Roma’nın resmi dini olarak kabul etmiş olan Roma’nın son Pagan İmparatoru olan Constantine I , 28/10/312 tarihinde Milvian Köprüsü savaşını kazanır. Constantine I , savaştan bir gün önce rüyasında gökyüzüne güneşe doğru baktığında ışıkla parlayan bir haç ve bu haçın üzerinde de Yunanca “εν τούτω νίκα” (Latincesi : “In hoc signo vinces”) yani “Bu işaretle fethedeceksin” yazısını görür. Aynı gece, bu defa Hz. İsa aynı işaretle Konstantin’in rüyasına girer ve bu işareti askerî bir sembol (Labarum) olarak benimsemesini, onu savaşlarda taşımasını ve onunla korunmasını emreder.

Bunun üzerine Constantine I, askerlerinin kalkanlarına Chi(X)-Rho(P) monogramını yazdırır. Bu monogram Yunanca “IHCOYC XPICTOC” u (yani Hz. İsa’nın ismini) temsil eder. XP harfleri, “XPICTOC” kelimesinin ilk iki harfidir. Monogram genel görünüm olarak “X” şeklindedir.

Şifre’nin çözümü sonucu elde edilen işaretin “XP” olduğu belirlendikten sonra bu işaret ve şu an İran Başkanı olan Mahmoud Ahmadinejad arasındaki bağlantı kurulduğuna 28 Ekim 2008 tarihi elde edilmektedir.

İran Başbakanı Mahmoud Ahmadinejad 28/10/1956 doğumludur. Yani Milvian Köprüsü Savaşı’nın yapıldığı gün doğmuştur.

Mahmoud Ahmadinejad ismi 18 karakterden oluşur. 18 rakamı 6+6+6 sayılarının toplamıdır. 666 rakamı İncil’in Esinlemeler kitabında İsa karşıtının sayısı olarak belirtilmektedir.

Milvian köprüsü savaşının yapıldığı gün 28 Ekimdir. 28 sayısını dikkate alırsak , savaşının yapıldığı 312 yılından sonra 2 ile başlayıp 8 ile biten tek yıl 2008 dir. Genel görünümü Roma rakamlarına göre “X” yani 10 sayısı şeklinde olan Chi-Rho monogramı ise 10. aya işaret etmektedir. Bu bilgilere göre karşımıza 28/10/2008 tarihi çıkar. İşte bu tarih , Aziz Malachi’nin son kehanetinde anlattığı olayların başlangıç tarihidir.

Mahmoud Ahmadinejad ismi “M” harfi ile başlar ve “D” harfi ile biter. “MD” harfleri Nostradamus’un 866. kehanetinde “DM” olarak yer alır. Aziz Malachi kehanetlerini tahminen 1142 yılında tamamlamıştır.
1142 + 866 = 2008 etmektedir. Aziz Malachi’nin kehanetlerini 1139 yılında yazdığı da söylenmektedir. Buna göre 1139+866 = 2005 yılını verir ki bu tarih son Papa’nın seçilme tarihidir.

28 Ekim gününe rastlayan bazı diğer önemli olaylar :
* Özgürlük Anıtı 28/10/1886 da NewYork limanına adanır.
* Bill Gates bu tarihte doğar. Microsoft’un işletim sistemlerinden birinin adı da “XP” dir.
* Amerikan Başkanı George W. Bush , 28/10/2005 tarihinde Beyaz Saray’da “Teröre Karşı Savaş” tartışmasını yapar.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/10/20051028-1.html
* 1965 yılında İkinci Vatikan Konsülü’nde “Kilise ile Hristiyanlık Dışındaki Dinlerin İlişkisi” bildirisi olan “Nostra Aetate” , Papa Paul VI tarafından yayınlanır. Bu bildiri Yahudilerin Hz. İsa’nın öldürülmesi üzerine suçlamaları içeren ve Papa Innocent III tarafından 760 yıl önce yayınlanan bildirinin tersine olarak suçlamaları temize çıkarmaktadır. Kısaca Papa Paul VI, bildirisinde, Hz. İsa’nın öldürülmesinde Yahudilerin hepsinin sorumlu olmadığını duyurmaktadır.
* Erasmus’ta 27 yi 28 e bağlayan gece doğmuştur. Bu nedenle doğumgünü 28/10 da kutlanmaktadır.

 

Bu sonuçlara göre 28 Ekim 2008 tarihinde olacak olan bütün Dünyayı sarsacak olay nedir? Bunu bekleyip göreceğiz. Elbette bununla ilgili bazı yorumlarım var. Şimdi bunları sizlerle paylaşmak istiyorum :

1. “AVIS IN REX IRANUS” Latince cümlesinin kelimelerinin ilk harflerini alalım : “AIR I” Bulunan harfler Amerika Birleşik Devletler Başkanı’nın uçağı olan “Air Force One ” a işaret ediyor olabilir. Bush’un 28 Ekimde Teröre karşı savaş konuşması ve bu günde İran Başkanının doğması bir ilişki kurmamıza yardım ediyor. Air Force One , düşürülecek ve bunun sorunlusu olarak İran gösterilecek.

2. Şu an Papa olan Benedict XVI suikasta uğrayacak ve öldürülecek. Bunun suçu İran’a yüklenecek. Aslına bakılırsa Aziz Malachy’nin 111 adet kehaneti var. Şu an Papa olan Benedict XVI , 111. kehanette tarif edilen Papa. 112. sırada olan son kehanet Aziz Malachy’nin orjinal el yazmasında yer almıyor. Benedict XVI , son Papa olabilir. 112. kahanetin Aziz Malachy’nin kitabının 1820 baskısında yer aldığı ve Benedictine tarikatına mahsus rahipler tarafından eklendiği iddiaları var. Ben buna katılmıyorum. Kehanetin yazım tarzı Nostradamus’un kehanetlerini andırıyor. Nostaradamus’un bilinmeyen ve gizli kalmış kehanetlerinden biri olabilir. Zira Nostaradamus’da Aziz Malachy gibi Kabala’nın gizli öğretileri ile ilgiliydi. Soyu incelendiğinde de dedesinin İsrail’in İşaya kabilesinin mensuplarından olduğu ve Peyhamber Malaki’ye kadar gittiği görülüyor. Aslan İrlandalı olan ve ismi Morgair olan Aziz Malachy’de vaftiz edildiğinde ismini bu peygamberden esinlenerek Malaki olarak değiştirmiş.

3. 112. kehaneti ters yönde en sondan başlayarak aşağıdan yukarı ve sağdan sola olacak şekilde tararsak ve bütün “S” , “R” ve “E” karakterlerinden sonra gelenleri alırsak aşağıdaki karakterleri elde ederiz :

“ITD ITV ASP ERS REP”

Bu karakterler Latince “PERSIA PERDITVS T” cümlesini verir. Anlamı ise “Harabeye çevrilen İran T” dır. “T” karakteri Haçı sembolize etmektedir.

4. “PETRUS ROMANUS SRE” kelimelerinin anagramlarından biri Latince “MORS SUPERNUS ARET” cümlesini veriyor. Bu cümle “Cennetsel Kuzu ekip biçecek” anlamına gelmektedir. “Cennetsel Kuzu” , Hz. İsa’yı temsil eder. İslam inanışında da Hz. İsa’nın kıyamet öncesi Dünyaya geri döneceği ve Mehdi ile birlikte Deccal’e karşı savaşağı anlatılır.

5. “PETRUS ROMANUS SRE” kelimelerinin anagramlarından bir diğeri de Latince “SERN PROUT ERASMUS” cümlesini veriyor. Bu cümle “Erasmus’a göre SERN” anlamına gelmektedir. Burada “SERN” kelimesi “CERN” e işaret ediyor olabilir. 28 Ekimde CERN’de büyük bir kaza yaşanabilir. Bu arada Erasmus’un doğum gününün de 28 ekim de kutlandığını not düşelim. Erasmus 1526 yılında ölmüştür. Malachy’nin kehanetleri ise 1590 yılında bulunuyor. Bu çözüm son kehanet’in 1526 yılından sonra başkası tarafından eklenmiş olabilme ihitmalini destekliyor.

SONUÇ:

Nostradamus’un kehanetlerinden biri Türkiye’ye giren bir milyon Arap askerinden bahseder. Aziz Malaki’nin son kehanetinde yedi tepeli şehrin yani Roma’nın imha edileceği belirtilmektedir. Ancak bu ünvanı taşıyan ikinci bir şehir daha var : İstanbul. 28 Ekim günü tarihin en korkunç savaşı olacak olan üçüncü Dünya savaşının başlama zamanı yada bütün Dünya’yı etkileyebilecek olan büyük bir felaketin vuku bulma zamanı olabilir. Üçüncü Dünya savaşı maalesef güzel ülkemizi de içine alabilir. Umarım yanılıyorumdur ve çözümüm hatalıdır. Barışa hasret güzel Dünyamızda savaşların ve yıkımların olmamasını temenni ediyorum.

(Araştırma ile ilgili detay bilgi http://www.gradale.com/malachy-tr.htm adresinde yer almaktadır.)

Konuk Yazar