Küp filmini izleyenlere sorum şu; arapça da küp anlamına gelen kâbe, neden küp şeklindedir, hiç düşündünüz mü ? Son dönemlerde bu oldukça kafama takılıyor.
 
Orijinal adı ile HyperCube adlı film, oldukça akla dayalı bir kurgulama. Varolan araştırma ve bilimlere göre de kendinden fazla açık vermeyen (teorik fizik) bir film. Altı eşit kenar ve sonsuza doğru dört boyutlu bir daralma ve çoğalma. Teorik fizik denen alanda oradaki küp kavramı zaten var ve muhtemelen senarist, bundan da oldukça etkilenmiş görünüyor. Ayrıca film boyunca, topluma ve davranışlara karşı çok çok iyi sorgulamalar. Birinci filmden sonra çıkan, hiperküp iki, ilkinden çok daha etkileyici ve aklı oldukça zorlayıcı hale getirilmiş. Dikkat edildiğinde bazı diyaloglar kuru ve eksikmiş gibi gelse de konsept olarak oldukça başarılı buluyorum.
Senaryo ve kurgu olarak, içiçe geçmiş ve her biri birbirine bir kapı ile bağlantılı olan küp şeklindeki odalardan oluşan devasa bir küpler yığını içinde toplumun muhtelif kesimlerinden oraya nasıl geldiklerini bir türlü bilemeyen, çözemeyen, neden – nasıl durumlarında insanlar… Varoluşu iyi derecede ve farklı bir bakış açısı ile sorgulayan bir düşünceler yığını küp!
Sürekli yer değiştiren ve biribiri ile bütün özellikleri ile aynı olan geometrik odalar içinde, her odada farklı, ürkütücü hatta dehşet verici tehlikeler içinde çıkış yolunu bulmaya çalışan insanoğlunun varacağı noktayı, düşünsel bağlamda, kişiyi ihtimallere bırakan bir yapısı var filmin…
En etkileyici kısmı ise, filmin tabanında gizli bir cehennem tasviri yatıyor olması. Hususi ikinci versiyonda bu daha da kendini ortaya koyuyor. Bir küpodadan diğer küpodaya geçen adamın o küpodada, duvarlardan kendisine doğru yaklaşan, dünya hayatında iken bir çoğumuzun kötü ya da günah olarak nitelendirdiği kendisine ait görüntülerin bir yumak olduğu ışınların adamın vücuduna girip, onu milyonlarca parçaya ayırıp, kaotik bir boyutta yokoluşa sürükleyen sahne…. ve onu yaşayan yani yokoluşa sürüklenen adamın, anında diğer herhangi bir küpte varoluşu ve acıların, tedirginlik, korku kısacası azabın devam edişi.
İşte bu noktada bir cehennem tasviri olduğunu görebiliyoruz. Anlatılagelen cehennem kavramına da çok yakın olduğunu görüyoruz; sonsuz azap.
Bence izlemeye, üstünde düşünmeye değecek bir film.

Yine aklıma geldi… Kâbe neden küp ?

Konuk Yazar