Kültürlerin üzerine kurulmuş olan Türkiye ve medeni-yetin beşiği Anadolu’ya ait güzellikleri ve özellikleri dizeler haline getirip Türk dilinin enginliği ve zenginliği içinde sunmaya çalıştık.

“Kendi milli, mânevi ve kültürel değerlerine sahip çıkmayan milletler gelecekte yok olmaya mahkumdur.” gerçeğinden yola çıktık.

 

Her ne aradık ise kendimizde, yani bizler için çok kutsal olan, şehit kanları ile sulanmış bu vatan toprakları üze-rinde, “Adım adım Anadolu” ile “Adım adı, mânâ dolu” gerçeğinde bulduk.

Sahip olduğumuz ve geçmişten günümüze kadar yansıyan, aynı zamanda yaşatılan değerlerin tümüne “Bizde” diyebilmekten büyük bir onur duyduk.

Bizlere emanet edilen Cumhuriyet’i yükseltecek ve yaşatacak olan neslin, kendi değerlerimize güçlerinin yettiğince sahip çıkacaklarından, istikbâl için üzerlerine düşen görevleri layık olduğu şekilde yerine getireceklerinden  ve bizdeki güzellikleri, özellikleri  barış içinde tüm insanlığa yansıtacaklarından asla şüphemiz yoktur.

İnancımız odur ki; yıllar yılı türlerin kökenlerini araştıranlar, Türklerin  kökenlerini gerektiği gibi araştırmış olsalardı, şüphesiz ki tüm insanlığa büyük hizmet etmiş ve onların mutluluğu için çaba göstermiş olurlardı.           

Mutlu ederek mutlu olma erdemini sergileyenlere, barış için yeşil zeytin dalı taşıyan güvercinlere,“Yurtta barış, Dünyada barış” ve “Ne mutlu Türküm diyene”  ve dedirtenlere, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Hararet nardadır, sac da değil,
Kerâmet baştadır, taç da değil,
Her ne arar isen kendinde ara,
Mekke’de, Kudüs’te, Hac’ta değil.

Hacı Bektaş Veli

Erenlerin sözüne uyduk,
Doğruluğu yolda bulduk,
Adalet ile sevgiyi
Gönül kefesine koyduk.
Aradık, taradık, anladık ki:
GÜZELLER ve GÜZELLİKLER
BİZDE

 

         Ana bizde,

         Ata bizde,

         Yar bizde,

         Yaran bizde.

         **************         

                   Al bizde,

                   Kan bizde,

                   Yıldız bizde,

                   Ay bizde.

                   **************

                             Akıl bizde,

                             Us bizde,

                             Usta bizde,

                             Kâr bizde.

                             *************

                                       Kağan bizde,

                                       Kalkan bizde,

                                       Kılıç bizde

                                       Kın bizde

                                       *************

                                                 İmân bizde,

                                                 Göğüs bizde,

                                                 Ser bizde,

                                                 Serhât bizde.

 

 

         Aslı bizde,

         Nesli bizde,

         Dede bizde,

         Korkut bizde.

         *************

                   Oğuz bizde,

                   Bilge bizde,

                   Bilgi  bizde,

                   Destan bizde,

                   *************

                             Altay bizde,

                             Alpay bizde,

                             Hilâl bizde,

                             Dolunay bizde.

                             *************

                                       Ufuk bizde,

                                       Tan bizde,

                                       Doğan bizde,

                                       Güneş bizde.

                                       *************

                                                 Koca bizde,

                                                 Yusuf bizde,

                                                 Ferman bizde,

                                                 Güç bizde.

 

 

           Cünkâr bizde, *

         Hünkâr bizde,

         Beylik bizde,

         Efendilik bizde.

         *************

                   Hilim bizde, *

                   İlim bizde,

                   Hirfanlı bizde,

                   İrfanlı bizde.

                  *************

                             Dost bizde,

                             Post bizde,

                             Ten bizde,

                             Nur bizde.

                             *************

                                       Çıra bizde,

                                       Çıralı bizde,

                                       Meşale bizde,

                                       Işık bizde.

                                       *************

                                                 Nefes bizde,

                                                 Sıhhat bizde,

                                                 Cihan bizde,

                                                 Evren bizde.

 

 

          Kontak bizde,

         Temas bizde,

         Rabıta bizde,

         Bağ bizde.

         *************

                   Gesi bizde,

                   Gezi bizde,

                   Meram bizde,

                   Seyran bizde.

                   *************

                             Neyi bizde,

                             Meyi bizde,

                             Maral bizde, *

                             Meral bizde. *

                             *************

                                       Hareler bizde, *

                                       Haralar bizde,

                                       Karacabey bizde,

                                       Çifteler bizde.

                                       *************

                                                 At bizde,

                                                 Avrat bizde,

                                                 Silah bizde,

                                                 İhlas bizde.

 

 

          Bel bizde,

         Belî bizde, *

         Öte bizde,

         Beri bizde.

         *************

                   Hac bizde,

                   Cah bizde, *

                   Mevki bizde,

                   Makam bizde.

                   *************

                             Hasat bizde,

                             Ürün bizde,

                             Sivas bizde,

                             Gürün bizde.

                             *************

                                       Vasat bizde,

                                       Rasat bizde,

                                       Göz bizde,

                                       Gözlem bizde.

                                       **************

                                                 Hasret bizde,

                                                 Vuslat bizde, *

                                                 Öz bizde,

                                                 Özlem bizde.

 

 

          Aşık bizde,

         Maşuk bizde, *

         Server bizde, *

         Servet bizde.

         *************

                   Hürmet bizde,

                   Kıymet bizde,

                   İsmet bizde, *

                   Kısmet bizde.

                   *************

                             Hareke bizde, *

                             Hereke bizde,

                             Miras bizde,

                             Tereke bizde.

                             *************

                                       Hareket bizde,

                                       Bereket bizde,

                                       Kerevet bizde,

                                       Taht bizde.

                                       *************

                                                 Saadet bizde,

                                                 Tin bizde, *

                                                 Muhabbet bizde,

                                                 Bağı bizde.

 

 

          Falan bizde,

         Filan bizde,

         Ümmi bizde,

         Sinân bizde.

         *************

                   Seyyid bizde,

                   Emir bizde,

                   Sultan bizde,

                   Yalvaç bizde.  *

                   *************

                             Muhammet bizde,

                             Mustafa bizde,

                             Kemal bizde,

                             Kamil bizde.

                             *************

                                       Niyet bizde,

                                       Nihâd sizde, *

                                       Namaz bizde,

                                       Niyaz bizde.

                                       *************

                                                 Mabut bizde,

                                                 Mahmut bizde,

                                                 Mabet bizde,

                                                 Mihrap bizde.     

 

 

          Mıstık bizde,

         Mistik bizde,

         Azim bizde,

         Azâm bizde.

         *************

                   Hasan bizde,

                   Hüseyin bizde,

                   Ashâb bizde

                   Kehf bizde.

                   *************

                             Perçem bizde,

                             Zülüf bizde,

                             Zülfi birde,

                             Kâr bizde.

                             *************

                                       Tek bizde,

                                       Bir bizde,

                                       Dirlik bizde,

                                       Birlik bizde.

                                       *************

                                                 Kep bizde,

                                                 Kepenek bizde,

                                                 İtenek bizde,

                                                 Yetenek bizde.

 

 

          Değirmen bizde,

         Hak bizde,

         Öğüt bizde,

         Un bizde.

         *************

                   Hamur bizde,

                   Habur bizde,

                   Maya bizde,

                   Öz bizde.

                   *************

                             Hece bizde,

                             Cümle bizde,

                             Kelime bizde,

                             Tevhid bizde.

                             *************

                                       Sekine bizde, *

                                       Sefine bizde, *

                                       Defne bizde,

                                       Define bizde.

                                       *************

                                                 İnsan bizde,

                                                 Nisan bizde,

                                                 Haziran bizde,

                                                 Hazirûn bizde. *

 

 

          Nev bizde,

         Nevi bizde,

         Sev sizde,

         Sevi bizde.

         *************

                   Cem bizde,

                   Cemi bizde, *

                   Gem bizde,

                   Gemi bizde.

                   *************

                             Dudu bizde,

                             Udu bizde,

                             Udi bizde,

                             Cudi bizde.

                             *************

                                       Divanı bizde,

                                       Lügâtı bizde,

                                       Köşkerli bizde,

                                       Kaşgarlı bizde.

                                       *************

                                                 Kitap bizde,

                                                 Katip bizde,

                                                 Üsküdar bizde,

                                                 Geçmiş bizde.

 

 

          Eşik bizde,

         Beşik bizde,

         Eşit bizde,

         Çeşit bizde.

         *************

                   Hitabe bizde,

                   Kitabe bizde,

                   Anıt bizde,

                   Kanıt bizde.

                   *************

                             Hitit bizde,

                             Hatti bizde,

                             Cirim bizde,

                             Çorum bizde.

                             *************

                                       İbrik bizde,

                                       Güğüm bizde,

                                       Kördüğüm bizde,

                                       Gördüğüm bizde.

                                       **************

                                                 Keban’ı bizde,

                                                 Mebânı bizde,*

                                                 Cennet bizde,

                                                 Mekânı bizde.

 

 

          Kar bizde,

         Karya bizde, *

         Dolusu bizde,

         Anadolu’su bizde,

         **************

                  Alp bizde,

                  Arslan bizde,

                   Melik bizde,

                   Şah bizde.

                   *************

                             Gazne bizde,

                             Hazne bizde,

                             Harun bizde,

                             Reşit bizde.

                             *************

                                       Cengiz bizde,

                                       Han bizde,

                                       Atilla bizde,

                                       Hun bizde.

                                       *************

                                                 Osman bizde,

                                                 Orhan bizde,

                                                 Yiğit bizde,

                                                 Söğüt bizde.

 

 

          Fatih bizde,

         Fetih bizde,

         Fethiye bizde,

         Methiye bizde.

         *************

                   Yasa bizde,

                   Kanun bizde,

                   Kanuni bizde,

                   Süleyman bizde.

                   *************

                             Yavuz bizde,

                             Selim bizde,

                             Olur bizde,

                             Onur bizde.

                            **************

                                       Adalet bizde,

                                       Mülk bizde,

                                       Bina bizde,

                                       Temel bizde.

                                       *************

                                                 Gök bizde,

                                                 Kubbe bizde,

                                                 Altı bizde,

                                                 Üstü bizde.      

  

 

          Ney bizde,

         Neyzen bizde,

         Tevfik bizde,

         Fikret bizde.

         *************

                   Beyazı bizde,

                   Zıtı bizde,

                   Bestami bizde,

                   Mestani bizde. *

                   *************

                             Necip bizde, *

                             Fazıl bizde, *

                             Kıssa bizde, *

                             Kürek bizde.

                             *************

                                       Hafız bizde,

                                       Nafiz bizde,

                                       Han bizde,

                                       Duvarları bizde.

                                       *************

                                                 Bey bizde,

                                                 Atlı bizde,

                                                 Kanat bizde,

                                                 Kanatlı bizde.

 

 

          Namık bizde,

         Kemal bizde,

         Şair bizde,

         Yazar bizde.

         *************

                   Âvân bizde, *

                   Âyân bizde, *

                   Boğaz bizde,

                   Aşiyân bizde.*

                   *************

                             Ada bizde,

                             Dil bizde,

                             Vatan bizde,

                             İl bizde.

                             *************

                                       Tarih bizde.

                                       Talih bizde,

                                       Miled bizde,

                                       Mit bizde.

                                       *************

                                                 Efe bizde,

                                                 Efes bizde,

                                                 Terme bizde,

                                                 Demre bizde.

 

 

          Az bizde,

         Uz bizde,

         Zanaat bizde,

         Kanaat bizde.

         *************

                   Ahi bizde,

                   Evrân bizde,

                   Devir bizde,

                   Devrân bizde.

                   *************

                             Hâl bizde, *

                             İç bizde,

                             Dış bizde,

                             Kapı bizde.

                             *************

                                       Ali bizde,

                                       Veli bizde,

                                       Derviş bizde,

                                       Hırka bizde.

                                       *************

                                                 Bektaş bizde,

                                                 Veysel bizde,

                                                 Yunus bizde,

                                                 Emre bizde.

 

 

          Hacı bizde,

         Bayram bizde,

         Şems’i bizde,

         Şemsettin’i bizde.

         **************

                   Hanya bizde,

                   Konya bizde,

                   Rumi bizde,

                   Rumeli bizde.

                   *************

                             Ses bizde,

                             Sedâ bizde, *

                             Nidâ bizde, *

                             Hüdâ bizde. *

                             *************

                                       Aba da bizde,

                                       Çuha da bizde

                                       Giyen de bizde,

                                       Seven de bizde.

                                       *************

                                                 Sevdâ bizde,

                                                 Aşk bizde,

                                                 Gönül bizde,

                                                 Sultanı bizde,

 

 

          Güzel bizde,

         Gazel bizde,

         Soluk bizde,

         Nefes bizde.

         *************

                   Şarkı bizde,

                   Türkü bizde,

                   Söyleyen bizde,

                   Çığıran bizde.

                   *************

                             Çağrı bizde,

                             Davet bizde,

                             Minare bizde,

                             Şerefe bizde.

                             *************

                                       Dağıtan bizde,

                                       Toplayan bizde,

                                       Müvezzi bizde, *

                                       Müezzin bizde. *

                                       *************

                                                 Maksat bizde,

                                                 Maksut bizde, *

                                                 Hedef bizde,

                                                 Menzil bizde.

  

 

          Kaynak bizde,

         Pınar bizde,

         Dere bizde,

         Çay bizde.

         *************

                   Kara bizde,

                   Ak bizde,

                   Deniz bizde,

                   Göl bizde.

                   *************

                             Kıyı bizde,

                             Kenar bizde,

                             Liman bizde,

                             Koy bizde.

                             *************

                                       Yel bizde,

                                       Yelken bizde,

                                       Dümen bizde,

                                       Yeke bizde. *

                                       *************

                                                 Demir bizde,

                                                 Direk bizde,

                                                 Çapa bizde, *

                                                 Seren bizde. *

 

  

          Yedi bizde,

         Veren bizde,

         Gülleri bizde,

         Deren bizde.

         *************

                   Yeşil bizde,

                   Mavi bizde,

                   Irmak bizde,

                   Gök bizde.

                   *************

                             Dağ bizde,

                             Tepe bizde,

                             Çukur bizde,

                             Ova bizde.

                             *************

                                       Eski bizde,

                                       Yeni bizde,

                                       Şehir bizde,

                                       Köy bizde.

                                       *************

                                                 Bal bizde,

                                                 Balık bizde,

                                                 Kesir bizde,

                                                 Küsûr bizde.

 

 

          Ağa bizde,

         Bey bizde,

         Amca bizde

         Emce bizde.

         *************

                   Karesi bizde,

                   Dairesi bizde,

                   Çapı bizde,

                   Pi’si bizde.

                   *************

                             Recep bizde,

                             Şaban bizde,

                             Ramazan bizde,

                             Pidesi bizde.

                             *************

                                       Bayramı bizde,

                                       Töreni bizde,

                                       Töresi bizde,

                                       Yöresi bizde.

                                       *************

                                                 Tekman bizde,

                                                 Batman bizde,

                                                 Karaman bizde,

                                                 Türkmen bizde.

 

 

          Oğuzeli bizde,

         Osmaneli bizde,

         Orhaneli bizde,

         Yavuzeli bizde.

         *************

                   Yıldızeli bizde,

                   Türkeli bizde,

                   Taşeli bizde,

                   Dost eli bizde.

                   *************

                             Göçer bizde,

                             Oba bizde,

                             Padişah bizde,

                             Otağ bizde.

                             *************

                                       İcâz bizde, *

                                       Mecâz bide, *

                                       Adil bizde,

                                       Cevaz bizde. *

                                       *************

                                                 Defter bizde,

                                                 Kebir bizde, *

                                                 Cebir bizde,

                                                 Câbir bizde.

 

 

          Yediler bizde,

         Kırklar bizde,

         Pınarlar bizde,

         Göller bizde.

         ************

                   Onlar bizde,

                   Yüzler bizde,

                   Binler bizde,

                   Yarlar bizde.

                   *************

                             Güverler bizde,

                             Meşeler bizde,

                             Gökler bizde,

                             İstikbâl bizde.

                             *************

                                       Allar bizde,

                                       Tuğlar bizde,

                                       Tümler bizde,

                                       Korlar bizde.

                                       *************

                                                 Pirler bizde,

                                                 Mirler bizde, *

                                                 Orlar bizde,

                                                 Ordular bizde.

 

 

          Mehmet bizde,

         Mehmetçik bizde,

         Bandırma bizde,

         Edincik bizde.

         *************

                   Ana bizde,

                   Kucağı bizde,

                   Asker bizde,

                   Ocağı bizde.

                   *************

                             Ateş bizde,

                             Od bizde,

                             Fevzi bizde,

                             Çakmak bizde.

                             *************

                                       Cenk bizde,

                                       Conk bizde,

                                       Bayırı bizde,

                                       Düzü bizde.

                                       *************

                                                 Tınaz bizde,

                                                 Tepesi bizde,

                                                 Dumlu bizde,

                                                 Pınarı bizde.

 

 

          On dokuz bizde,

         Yirmi üç bizde,

         Otuz bizde,

         Dokuz bizde

         *************

                   Mayıs bizde,

                   Nisan bizde,

                   Ağustos bizde,

                   Eylül bizde.

                   *************

                             Samsun bizde,

                             Ankara bizde.

                             Afyon bizde,

                             İzmir bizde.

                             *************

                                       Cumhur bizde, *

                                       Cumhuriyet bizde,

                                       Yirmi dokuz bizde,

                                       Ekim bizde.

                                       *************

                                                 Ata bizde,

                                                 Türk bizde,

                                                 Türklük bizde,

                                                 Türkân bizde. *

 

 

          Gazi bizde,

         Kahraman bizde,

         Şerefli bizde,

         Şanlı bizde.

         *************

                   Antep bizde,

                   Maraş bizde,

                   Koçhisar bizde,

                   Urfa bizde.

                   *************

                             Harran bizde,

                             Perran bizde, *

                             Kut bizde,

                             Kutman bizde.

                             *************

                                       El bizde,

                                       Ayak bizde,

                                       Vücut bizde,

                                       Baş bizde.

                                       *************

                                                 Sevgi bizde,

                                                 Saygı bizde,

                                                 Erdem bizde,

                                                 Erdemli bizde.

 

 

          Çeyiz bizde,

         Ceviz bizde,

         Sandık bizde,

         İçi bizde.

         *************

                   Gelin bizde

                   Gelen bizde,

                   Nasip bizde

                   Kısmet bizde.

                   *************

                             Erim bizde,

                             Verim bizde,

                             Tabir bizde,

                             Terim bizde.

                             *************

                                       Nam bizde,

                                       Name bizde,

                                       Mani bizde,

                                       Sani bizde., *

                                       *************

                                                 Han bizde,

                                                 Hamam bizde,

                                                 Külhan bizde,*

                                                 Küheylan bizde.*

 

 

          Atı bizde,

         Seyisi bizde,

         Temel bizde,

         Reisi bizde.

         *************

                   Kasım bizde,

                   Patı bizde,

                   Şahı bizde,

                   Matı bizde.

                   *************

                             Şaka bizde,

                             Şuka bizde,

                             Taka bizde,

                             Tuka bizde.

                             *************

                                       Şartı bizde,

                                       Şurtu bizde,

                                       Kartı bizde,

                                       Martı bizde.

                                       *************

                                                 Tadı bizde,

                                                 Tuzu bizde,

                                                 Anası bizde,

                                                 Kızı bizde.

 

 

          Ayna bizde,

         Mahruti bizde,

         Aks bizde,

         Aksan bizde.

         **************

                   İye bizde,

                   Üye bizde,

                   Nahiye bizde,

                   Kaza bizde.

                   *************

                             İl bizde,

                             İlçe bizde,

                             İçel bizde,

                             Mersin bizde.

                             *************

                                       Üs bizde,

                                       Üslûp bizde,

                                       Küp bizde,

                                       Ürgüp bizde.

                                       *************

                                                 Irıp bizde, *

                                                 Urup bizde, *

                                                 Şarap bizde,

                                                 Şurup bizde.

  

 

          Acı bizde,

         Tatlı bizde,

         Mayhoşu bizde,

         Ekşi bizde.

         **************

                   Tarla bizde,

                   Tokat bizde,

                   Saban bizde,

                   Sabancı bizde.

                   *************

                             El bizde,

                             Elek bizde,

                             Kalbur bizde,

                             Nalbur bizde.

                             *************

                                       Adak bizde,

                                       Kurban bizde,

                                       Olan bizde,

                                       Koç bizde.

                                       *************

                                                 Koyun bizde,

                                                 Keçi bizde,

                                                 Abdurrahman bizde,

                                                 Çelebi bizde.

  

 

          Nal bizde,

         Nalın bizde,

         Çakan bizde

         Yontan bizde.

         *************

                   Servi bizde,

                   Boylu bizde,

                   Sevgili bizde,

                   Soylu bizde.

                   **************

                             Yaz bizde,

                             Yazgı bizde,

                             Halı bizde,

                             Çul bizde.

                             *************

                                       Kaş bizde,

                                       Göz bizde,

                                       Yüz bizde,

                                       Güz bizde.

                                       *************

                                                 Sümbül bizde,

                                                 Nergis bizde,

                                                 Lale bizde,

                                                 Gül bizde.

  

 

          Side bizde, *

         Nar bizde,

         Anamur bizde,

         Gülnar bizde.

         *************

                   Narlı bizde

                   Kuyu bizde,

                   İn bizde,

                   Suyu bizde.

                   *************

                             Su bizde,

                             Suluca bizde,

                             Kum bizde,

                             Kumluca bizde.

                             *************

                                       Can bizde,

                                       Canik bizde,

                                       Ladik bizde,

                                       Fadik bizde.

                                       *************

                                                 Sin bizde,

                                                 Sine bizde,

                                                 Mine bizde,

                                                 Çine bizde.

  

 

         Bor’u bizde,

         Moru bizde,

         Abant bizde,

         Koru bizde.

         **************

                   Arpa bizde,

                   Buğday bizde,

                   Kile bizde,

                   Zile bizde.

                  ***************

                             Aşkale bizde,

                             Başkale bizde,

                             Kastamonu bizde,

                             Çanakkale bizde.

                             **************

                                       Aynalı bizde,

                                       Çarşısı bizde,

                                       Karşısı bizde,

                                       Gelibolu bizde.

                                       *************

                                                 Nusret bizde,

                                                 Gemisi bizde,

                                                 Geçilmezi bizde,

                                                 Boğazı bizde.

  

 

          Bentler bizde,

         Bülentler bizde, *

         Erler bizde,

         Leventler bizde.

         **************

                   İn bizde,

                   İnönü bizde,

                   Emin bizde

                   Eminönü bizde.

                   **************

                             Özüm bizde

                             Üzüm bizde,

                             Sirke bizde,

                             Sirkeci  bizde.

                             *************

                                       Haydar bizde,

                                       Mahmut bizde,

                                       Paşa bizde,

                                       Gar bizde.

                                       *************

                                                 Galata bizde,

                                                 Köprüsü bizde,

                                                 Sarayı bizde,

                                                 Kulesi bizde.

 

 

         Nene bizde,

         Hatun bizde,

         Tabya bizde,

         Tarabya bizde.

         **************

                   İrice bizde,

                   Ortaca bizde,

                   Kanlıca bizde,

                   Sütlüce bizde.

                   **************

                             Aşkın bizde,

                             Taşkın bizde,

                             Bakkal bizde,

                             Şaşkın bizde.

                             *************

                                       Bağ bizde,

                                       Bahçe bizde,

                                       Bostan bizde,

                                       Bostancı bizde,

                                       *************

                                                 Uç bizde,

                                                 Avuç bizde,

                                                 Aya bizde,

                                                 Sofya bizde.

 

  

         Bismil bizde,

         Derik bizde,

         Sabır bizde,

         Goruk bizde.

         **************

                   Besni bizde,

                   Kulp bizde,

                   Lice bizde

                   Nice bizde.

                   *************

                             Kamu bizde,

                             Hepsi bizde,

                             Tepsi bizde,

                             Sofra bizde.

                             *************

                                       İp bizde,

                                       Ucu bizde,

                                       Tenzil bizde,

                                       Menzil bizde.

                                       *************

                                                 Kavram bizde,

                                                 Kural bizde,

                                                 Kuram bizde,

                                                 Kur’an bizde.

  

 

         Din bizde,

         Dindar bizde,

         Uğur bizde,

         Dündar bizde.

         **************

                   Rıza bizde,

                   Rize  bizde,

                   Vize bizde,

                   Onay bizde,

                   **************

                             Urgan bizde,

                             Halat bizde,

                             Ahlat bizde

                             Ahlâk bizde.

                             *************

                                       Evliya bizde,

                                       Diyarı bizde,

                                       Bekir’i bizde,

                                       Tekir’i bizde.

                                       *************

                                                 Cemâl bizde,

                                                 Celâl bizde,

                                                 Ayar bizde,

                                                 Bayar bizde.

 

 

          Ünye bizde,

         Künye bizde,

         Ümit bizde,

         Sürûr bizde. *

         **************

                   Veşme bizde, *

                   Çeşme bizde,

                   Dertli bizde,

                   Eşme bizde.

                   *************

                             Er bizde,

                             Erek bizde,

                             Erik bizde,

                             Serik bizde.

                             *************

                                       Elma bizde,

                                       Elmalı bizde,

                                       Portakal bizde,

                                       Finike bizde.

                                       *************

                                                 Afyon bizde,

                                                 Esrar bizde,

                                                 Kaynak bizde,

                                                 Kaymak bizde.

  

 

          Erdek bizde,

         Mertek bizde,

         Kaz bizde,

         Ördek bizde.

         *************

                   Bahri bizde, *

                   Bahriye bizde,

                   Fahri bizde, *

                   Fahriye bizde.

                   *************

                             Soyu bizde,

                             Sopu bizde,

                             Safi bizde,

                             Sûfi bizde.

                             *************

                                       Abdal bizde,

                                       Musa bizde,

                                       Tekke bizde,

                                       Mekke bizde.

                                       *************

                                                 Toprak bizde,

                                                 Türâp bizde, *

                                                 Çorap bizde,

                                                 Eşarp bizde. 

 

 

          Başmak bizde, *

         Yaşmak bizde, *

         Taşmak bizde,

         Çoşmak bizde.

         **************

                   Şeb’i bizde, *

                   Arus bizde, *

                   Kafiye bizde,

                   Uyak bizde.

                   **************

                             Semâ bizde,

                             Semâh bizde,

                             Semâi bizde,

                             Koşma bizde.

                            *************

                                       Sâbâ bizde,

                                       Nevâ bizde,

                                       Kürdi bizde,

                                       Hicaz bizde.

                                       *************

                                                 Tülbend bizde,

                                                 Dilbend bizde,

                                                 Rast bizde,

                                                 Nihavent bizde.

 

 

         Murgul bizde,

         Maden bizde,

         Altın bizde,

         Gümüş bizde.

         **************

                   Cümbüş bizde,

                   Ahenk bizde,

                   Oyun bizde,

                   Uyum bizde.

                   **************

                             Boran bizde,

                             Horan bizde,

                             Bar bizde,

                             Halay bizde.

                             **************

                                       Makam bizde,

                                       Dergâh bizde,

                                       Ölçü bizde,

                                       Segâh bizde.

                                       **************

                                                 Kilim bizde,

                                                 Milim bizde,

                                                 Metre bizde,

                                                 Mikap bizde.

 

 

 

           Vehhâb bizde,*

         Vehbi bizde, *

         Fikri bizde,

         Zikri bizde.

         **************

                   İmgesi bizde,

                   Simgesi bizde,

                   Kimyası bizde,

                   Simyası bizde.

                   **************

                             Aydınlık bizde,

                             Aydıncık bizde,

                             Arifler bizde,

                             Yazarlar bizde.

                             *************

                                       Edip bizde,

                                       Adap bizde,

                                       Halide bizde,

                                       Valide bizde.

                                       **************

                                                 Vilayet bizde, *

                                                 Velâdet bizde, *

                                                 Vildan bizde,

                                                 Vicdan bizde.

 

 

         Araç bizde,

         Amaç bizde,

         Hallac bizde,

         Mansur bizde.

         **************

                   Araban bizde,

                   Balaban bizde,

                   Baradan bizde,

                   Yaradan bizde.

                   **************

                             Amber bizde,

                             Kamber bizde,

                             Arzu bizde,

                             Sevinç bizde.

                             **************

                                       Ayşe bizde,

                                       Fatma bizde,

                                       Hatice bizde,

                                       Gülşen bizde. *

                                       **************

                                                 Koza bizde,

                                                 Boz bizde,

                                                 Vefa bizde,

                                                 Cefa bizde.

 

 

          Eyüp bizde,

         Sabrı bizde,

         Tuncer’i bizde,

         Tunceli bizde.

         **************

                   Tambur bizde,

                   Rebâb bizde,

                   Tandır bizde,

                   Kebap bizde.

                   **************

                             Yoğurt bizde,

                             Yayık bizde,

                             Ayran bizde,

                             Yağ bizde.

                             **************

                                       Yörük bizde,

                                       Körük bizde,

                                       Demirci bizde,

                                       Kömürcü bizde,

                                       **************

                                       Taşı bizde                                    

                                        Linyiti bizde                                 

                                         Ateşi bizde,                                

                                               Közü bizde.

 

 

          Yâver bizde,

         Dilâver bizde, *

         Yiğit bizde,

         Cengâver bizde.

         **************

                   Dağ bizde,

                   Çağ bizde,

                   Çağla bizde.,

                   Çağlayan bizde.

                   **************

                             Hortum bizde,

                             Tortum bizde,

                             Düden bizde,

                             Şelâle bizde.

                             **************

                                       Bolu bizde,

                                       Kepçe bizde,

                                       Mengen bizde,

                                       Yengen bizde.

                                       **************

                                                 Cila bizde,

                                                 Cilo bizde,

                                                 Nire bizde,

                                                 Tire bizde.

 

  

         Durdu’su bizde,

         Durmuş’u bizde,

         Durağanı bizde,

         Yatağanı bizde,

         **************

                   Pamuğu bizde

                   Kalesi bizde,

                   Denizli ‘si bizde,

                   Göllü’se bizde,

                   **************

                             Güllü’sü sizde,

                             Süllü’sü bizde,

                             Çobanı bizde,

                             Sürüsü bizde.

                             **************

                                       Hortulu’su bizde, *

                                       Yortulu’su bizde, *

                                       Çallı’sı bizde,

                                       Çullusu bizde,

                                       **************

                                                 Tekesi bizde,

                                                 Mekesi bizde,

                                                 Zartlatması bizde

                                                 Zortlatması bizde.

 

  

          Keçe bizde,

         Peçe bizde,

         Ayak bizde,

         Paça bizde,

         **************

                   Çorba bizde,

                   Torba bizde,

                   Çorbalı bizde,

                   Torbalı bizde.

                   **************

                             Ocak bizde,

                             Başı bizde,

                             Keman bizde,

                             Kaşı bizde.

                             **************

                                       Telli bizde,

                                       Turna bizde,

                                       Davul bizde,

                                       Zurna bizde.

                                       *************

                                                 Düğün bizde,

                                                 Dernek bizde,

                                                 Gelin bizde,

                                                 Damat bizde.  

  

 

          Felek bizde,

         Melek bizde,

         Nazlı bizde,

         Civelek bizde.

         **************

                   Sakalar bizde,

                   Şakalar bizde,

                   Senler bizde,

                   Şenler bizde.

                   *************

                             Fıkra bizde,

                             Fırka bizde,

                             Alay bizde,

                             Mizah bizde.

                             **************

                                       Dengi bizde,

                                       Mengi bizde,

                                       Çalgı bizde,

                                       Çengi bizde.

                                       *************

                                                 Bülbülü bizde,

                                                 Düldül’ü bizde,

                                                 İsmail bizde,

                                                 Dümbüllü’sü bizde.

  

 

          Usûl bizde,

         Erkân bizde,

         Yol bizde,

         Bol bizde.

         **************

                   Para bizde,

                   Pul bizde,

                   Lira bizde,

                   Mira bizde. *

                   *************

                             Yön bizde,

                             Yan bizde,

                             Kol bizde,

                             Yen bizde.

                             *************

                                       Kaftan bizde,

                                       Kefken bizde,

                                       Cep bizde,

                                       Cepken bizde.

                                       *************

                                                 Firaz bizde, *

                                                 Miras bizde,

                                                 Gördes bizde,

                                                 Milas bizde.

 

 

          Sefa bizde,

         Süren bizde,

         Zeki bide,

         Müren bizde.

         **************

                   Ekip bizde,

                   Şekip bizde,

                   Ayhan bizde,

                   Işık bizde,

                   **************

                             Muhsin bizde, *

                             Ertuğrul bizde,

                             Vasfi bizde, *

                             Rıza bizde.

                             *************

                                       Sanat bizde,

                                       Sonat bizde,

                                       Kantar bizde,

                                       Kenter bizde.

                                       **************

                                                 Yıldız bizde,

                                                 Ay bizde,

                                                 Şükür bizde,

                                                 Şükrân bizde.

 

 

          Bedi bizde, *

         Bedai bizde, *

         Bedia bizde, *

         Muvahhid bizde. *

        ***************

                   Ayın bizde,

                   Kayın bizde,

                   Emel bizde,

                   Sayın bizde.

                   **************

                             Çolpan’ı bizde,

                             İlhan’ı bizde,

                             Atilla’sı bizde,

                             Osman’ı bizde.

                             **************

                                       Işığı bizde,

                                       Alışığı bizde,

                                       Turisti bizde,

                                       Seyyahı bizde.

                                       **************

                                                 Cihan bizde,

                                                 Küre bizde,

                                                 Yurt bizde,

                                                 Yunak bizde.

 

 

          Kemanı bizde,

         Yayı bizde,

         Suna bizde,

         Kan’ı bizde.

         **************

                   Müjde bizde,

                   Arı bizde,

                   Petek bizde,

                   Balı bizde.

                   **************

                             Sazan bizde,

                             Sezen bizde,

                             Müjdat bizde, *

                             Gezen bizde.

                             **************

                                       Kadifesi bizde,

                                       Kesesi bizde,

                                       Kahvesi bizde,

                                       Sesi bizde.

                                       *************

                                                 Safiye bizde,

                                                 Müzeyyen bizde, *

                                                 Niyet bizde,

                                                 Hamiyet bizde. *

 

 

          Reşidi bizde,

         Rüştü bizde,

         Şarı bizde,

         Dağı bizde.

         **************

                   Sübhan bizde,

                   Allahûekber bizde,

                   Ağrı bizde,

                   Şerafettin bizde.

                   **************

                             Büyük bizde

                             Küçük bizde,

                             Menderes bizde,

                             Nehir bizde.

                             *************

                                       Dicle bizde,

                                       Fırat bizde,

                                       Ceyhan bizde,

                                       Seyhan bizde.

                                       **************

                                                 Koz bizde,

                                                 Kozcağız bizde,

                                                 Köyceğiz bizde,

                                                 Dalyan bizde.

 

  

         Itri bizde,

         Fıtri bizde, *

         Hamami bizde

         Dede bizde.

         *************

                   Münir bizde, *

                   Mürşit bizde,

                   Hacı bizde,

                   Arif bizde.

                   **************

                             Şair bizde,

                             Ozan bizde,

                             Güfte bizdi,

                             Beste bizde.

                             **************

                                       Saz da bizde,

                                       Söz de bizde,

                                       Siz de bizde,

                                       Biz de bizde.

                                       *************

                                                 Selâm bizde,

                                                 Kelâm bizde,

                                                 Akıl bizde,

                                                 Devam bizde.

 

                                                                                                                                               

SÖZLÜK

Âvân : Vakit, zaman

Âyân : Eşraf, bir memleketin ileri gelenleri.

Âşiyan : Kuş yuvası, mesken.

Arus : Gelin.

 

Bahri : Deniz ördeğinin bir çeşidi, denize mensup.

Başmak : Ayakkabı

Bedi : Yeni, nadide

Bedai : Güzellikler

Bedia : Nadide ve güzel, yeni icat edilmiş şey

Beli :  Evet

 

Cünkâr :

Cah : Makam, itibar, hürmet

Cemi : Toplama, bir araya getirme

Cevaz : Müsaade, izin

Cumhur : Halk

Çapa: Gemi demiri
 

Dilâver : Yiğit, kahraman

  

Fahri : Övünülecek şey, iftihar vesilesi

Fazıl : Fazilet sahibi, ahlâklı, olgun

Firaz : Yükselten, yokuş, çıkış

Fıtri : Yaratılıştan olun, doğuştan

 

Gülşen : Gül bahçesi

 

Hâl : Oluş, bulunuş

Hamiyet : Himaye ve muhafaza etme gayreti

Hareke : Arapça da kısa sesli harfleri okumaya ait işaret

Hilim : Yumşaklık, sabır, tahammül

Hazirûn : Göz önünde olanlar

Hüdâ : Doğru yol

Hortu : Nasrettin Hoca’nın doğduğu köy

 

Irıp : Büyük balık ağı

 

İcâz : Sözü kısa ve özlü söylemek- Aciz bırakmak

İsmet : Doğruluk, temizlik

 

Karya : Anadolu’da Ege bölgesi eski bir kavim ve devlet

Kıssa : Hadise, olay, hikaye

Külhan : Hamam ateşliği

Küheylan : Bir cins at

 

Mebâni : Temel, esas, yapılar

Maksut : Maksat, niyet, istek

Mâşuk : Sevgili

  

Maral : Dişi geyik, ceylan

Meral : Halk dilinde maral

Mestani : Sarhoş

Mecâz : Gerçek mânâsıyla ilgili  olmakla beraber başka  

              bir anlamda kullanılan kelime.

Mir : Amir, reis, baş

Mira (Myra) : Demre- Antalya’da tarihi bölge

Muhsin : İyilik eden, cömert

Muâhid : Aralarında yemin eden 

Müezzin : Ezan okuyan görevli

Müvezzi : Postacı, dağıtan, tevzi eden 

Münir : Nurlandıran, ışık veren, parlak

Müzeyyen : Bezenmiş, süslenmiş

 

Necip : Soylu, asil

Nidâ : Çağırma, seslenme

Nihâd : Tabiat , yaratılış

Nusret : Yardım- Allah’ın yardımı

 

Perrân : Uçucu

 

Sâni : İkinci – yapan, işleyen

Sefine : Gemi

Sekine : Rahat, huzur

Seren : Üzerine yelken çekilen direk

Server : Baş, başkan

Side : Antalya’da tarihi bir kent – Nar

Sürûr : Sevinç

 

Şeb : Gece

 

Tin : Ruh

Türkân : Türkler

 

Urup : Elbise

 

Vasfi : Hâl ve sıfat ile alakalı

Vehhâb : Fazlası ile bağışlayan ,veren ( Allah’ın sıfatların-  

               dan biri), ihsan sahibi

Vehbi : Allah vergisi

Veladet : Doğma, doğuş

Veşme : Yağmur tanesi, göz yaşı

Vilayet : Vatan, memleket

Vuslat : Aşıkın sevgilisine kavuşması, özlem, bekleyiş

 

Yalvaç : Peygamber

Yaşmak : İnce beyaz tülbent

Yeke: Gemilerde dümene takılan düz kol

Yortu : Hıristiyanların Hz.İsa’nın doğumunu kutladıkları   

            gün, bayram