“Dinin tutucu ana babaları, inancın ve törelerin direğidirler ve dindarlıklarıyla sizlere örnek teşgil ederler. Ama siz sıra dışı olanlar için inanç ve gelenekler dekor pastalar gibidir; ne midenizdeki, ne kalbinizdeki, ne de ruhunuzdaki açlığı doyurabilirler. Sizi ancak bizlerin ‘Yaratan’ diye tarif ettiği gerçeği direkt olarak ve aniden deneyimlemek paklar.” Kitap Önsözünden
.
İki gündür Yasaklı Rumi’yi okuyordum. Bugün, ait olduğu yerde Konya’da bitirdim kendisini. ❤️
.
Mevlananın 23 ciltik Divan-ı Kebir’inin üstü örtülmeye çalışılan, kuralcıları ve aşırı dincileri rahatsız eden dizelerinin yer aldığı muhteşem bir kaynak.
.
Bu dizelerin ne zorlukla önümüze geldiğini anlamak için muhteşem bilgiler içeren önsözünü okumayı ihmal etmeyin ☺️

****

“Din yolunda, başlangıçta çok faydalı olan temel prensipler, ilahi kaynakla bir olmaya doğru ilerleyip derinlere indikçe engellere dönüşebilir. Mutlak gerçeğe erişmek için, kişinin atını bırakıp ruhun çizilmemiş yollarında yalnız başına yürümesi gerekir. Bu yolda yürürken, dinle tanımlanan kuralları sıkıca takip ederek yetişmiş birinin aklına dahi gelmeyecek davranış şekillerine ihtiyaç olabilir.
.
Böyle bir yolcu, Allah’ı dini sevdiğinden daha çok sever. Kendi içgüdülerine ve gördüğü manalara, organize dinin temsilcilerinden daha fazla güvenmesi gerekir. Kişiden Allah’a giden yoldaki engellerin din adamları tarafından konması ne yaman çelişkidir.
.
Bu kuralları bir kenara bırakacak yüreğin var mı? Seni dini kurallardan ayıracak olsa dahi kendi gerçeğinin peşinden koşmaya cesaretin var mı? Peki ya bu teslimiyet dinin gerçeğini anlamak için tek yolsa? Hayatın pahasına dahi olsa, içindeki sesi dinleyebilecek misin?” Yasaklı Rumi – Dr Nevit O. Ergin
.
Mevlana’nın daha önce hiç okumadığım “düzene aykırı” dizelerinde kayboldum bu kitapla. Ona olan hayranlığım, -bir “kural tanımaz” olan ben- onun “kural tanımaz” yanıyla tanışınca daha da arttı. ❤️
.
Her ne kadar çoğunluk onu İslami bir lider gibi düşünse de, Mevlana bunların çok ötesinde, herkese hitap eden gelmiş geçmiş en büyük düşünür, felsefeci, öğretmen, şair ve aşık’tır. O tüm dinlerin, inançların, sıfatların,benliklerin ötesinde olup, bize oradan ışık tutan yol gösterendir. O’nu Öz’de anlayanlara buradan selam olsun. ☀️