“Bugün üniversitelerde öğretilen bilim, yalnızca duyularımız ile algılanabilenleri dikkate almaktadır. Bu bilgiler insanlığın evrimi için elzemdir ancak tek başına hakikate ulaşmak için yeterli değildir. Hakikate ulaşabilmek için, sadece beş duyumuza hitap eden zahiri manaların ötesine geçmemiz, beş duyu ile algılanamayan Batıni manaları yakalayabilmemiz gereklidir. Hayatın bütün temel mesajları zahirde değil, batında gizlidir. Gönül gözüyle görme alışkanlığı edinme, Batını keşfetme terbiyesi Ezoterizmdir. Ezoterizm, mistik yahut metafizik bir yol değildir.” Cihangir Gener – Ezoterizmin Bilimsel İspatı Kuantum

Ezoterizme gönül vermişlerin kütüphanesinde mutlaka olsun diyeceğim bu kitabı buraya bırakıyorum. Detaylı araştırmalardan hoşlanan ve (özellikle ezoterik bilgilerle ilk kez buluşanların zihninin genellikle kabul etmekte zorlanabileceği tarzda bir araştırma sahasından sorumlu) ezoterizm okuyucularının (kullanmaya alışkın oldukları) sol beyinlerini ikna edecek akademik düzeyde bir eser kendisi. (Uf ne cümle kurdum?) Kitap zaten bazı üniversitelerde yardımcı ders kitabı olarak okutulmakta bunu da not düşeyim. 🙂
.
Kitap incelemesine gelirsek. Ezoterizm kadim zamanlardan gelme ve pek çok disiplini içeren bir araştırma alanıdır. İçine bilim de giriyor, tarih de giriyor, gizem de giriyor, kadim toplumların ritüelleri de giriyor, sembolizm de giriyor, felsefe de giriyor, dinler de vb giriyor… Ezoterik tarihte anlatılan pek çok kadim bilgiyi artık son dönem yapılan bilimsel çalışmalar da desteklemektedir. Bu kitap da bu zamana kadar yapılan bilimsel çalışmaları anlatan ve ezoterik anlatılarla bağlayan bir eserdir ifinim. Ancak ilk kez ezoterizm okuyacaklara önermem çünkü kitap ezoterik bilgilerden ziyade bilimsel araştırmaları temel alarak yazılmış. Daha doğrusu ezoterik camiaya bilimciler tarafından yapılan eleştirilere bir başkaldırı diyebilirim. Bu kitap öncesinde klasik tavsiye listem olan Ergun Candan, Gizli Sırlar Öğretisi, Ezoterizme Giriş, Antik Mısır Sırları ve Son Üç Peygamber kitaplarını yazdığım sırayla okumanızı öneririm. ?

Kitaba dönersek; kitabın bazı yerlerinde, Ezoterizmden sanki bir inanç kalıpları bütünüymüş gibi vurgu yapılması pek hoşuma gitmedi. ‘Belki ben yanlış anlamışımdır o ifadeleri’ diye düşünüp, o kısma çok takılmak istemiyorum. Yukarıda belirttiğim gibi ezoterizm bir araştırma sahasıdır. Belli bir düşünceyi savunan kalıp bir disiplin değildir. Kitabı okurken böyle bir kanıya kapılmanızı istemem. Bütüne bakacak olursak kitap öyle doluydu ki bilgi eksikliği çektiğim pek çok konunun altını doldurdu. Ve sık sık danışacağım bir araştırmalar bütünü oldu.
.
Böylesine ince detaylara sahip akademik düzeyde bir kitabı zihnimin tüm sabotajlarına rağmen yarım bırakmayıp bitirdiğim için kendimi kutluyorum. ?? Kolay okudum dersem yalan olur. Ezoterik araştırma okumalarını derinleştirmek isteyenlerin kitaplığında mutlaka olsun diyeceğim bir eser. İyi ki okudum. Bence sizde okuyunuz ifinim ☺️