“Ey gözü bağlı kör ruh!
Sırlar meşalesiyle donat kendini…
Dünya karanlığında göksel mahiyetini ancak böyle bulup ortaya çıkarabilirsin.
Bu ilâhi rehberi takip et ve o senin koruyucu meleğin olsun.
Senin geçmişteki ve gelecekteki hayatlarının anahtarı ondadır.”
.
Mısır’ın Ölüler Kitabı, yani kadim Mısır döneminin ezoterik bilgilerini içeren kutsal kitabından bir alıntıydı bu cümleler. Bazı kaynaklarda ölülerin arkasından okunan metinler olarak belirtilse de, Mısır’ın Ölüler Kitabı bundan çok daha fazlasıdır. Kadim Mu ve Atlantis döneminden kalma bilgilerin Atlantisli rahip Toth’un büyük tufan öncesi Mısır topraklarına göç etmesi ve bu evrensel bilgilerin bozulmadan aktarılmaya devam etmesi için yazıya dökülen en eski kutsal metinlerdir.
.
Ergun Candan ezoterizm anlatır da bu konulara değinmese olur muydu? Olmazdı tabi…?
.
Odam buram buram mistisizm kokuyor… Ve masamdaki bu nefis kitap sebebiyle yine uykusuz bir gece beni bekliyor… ??
.
Bu kitabın içinde kaybolmak serbest!.. ?✨

****

“Gerçek özü görenler ruha da, maddeye de hakim olan ezeli-ebedi hakikati görürler. Şunu bilin ki, her şeyin içine nüfuz etmiş olan ilâhi kudret tahribattan münezzehtir. Bitmez tükenmez olanı hiçbir güç tahrip edemez.
.
Bedenlerimiz geçicidir. Ama bizler biliyoruz ki, ruh ezeli-ebedi ve tahrip edilemez niteliklidir. Ruhun öldürülebileceğini düşünenler yanılgı içindedirler. O, ne doğmuştur, ne de ölür… Sahip olduğunu ezelden ebede kadar sürdürür.
.
Bir insan eskimiş elbiselerini nasıl atarsa, aynı şekilde bedenlenmiş ruh da eskimiş bedenini zamanı gelince eskimiş bedenini atar ve yenilerini alır.
.
O’nu ne ateş yakabilir, ne su ıslatabilir, ne de hava kurutabilir. O süreklidir… Değişmez… Ezeli-ebedidir… Ve her şeye nüfuz eder.” Ergun Candan – Ezoterizme Giriş
.
MÖ. 3100lü yıllarda yaşayan ve Rama’dan sonra Hint Ezoterizmine yön veren Krişna’nın sözleri tanıdık geliyor mu? ?
.
Evet, buram buram tasavvuf kokuyor… Ya da tasavvuf buram buram doğu öğretisi kokuyor… Ya da doğu öğretisi buram buram Mısır Ezoterzmi kokuyor… Ya da Mısır Ezoterizmi buram buram kadim Mu uygarlığının benimsediği Osiris Öğretisi kokuyor…
.
Ne çok buram buram dedim… ☺️? Ama hepside iç içe geçmiş ve temeli kadim Mu uygarlığına kadar dayanan bu öğretileri ve hepsinin Öz’de aynı kapıya çıktığını başka nasıl anlatabilirdim bilemedim… ?☺️

****

“Varlığınız yani ruhunuz bir mikrokozmos, bir küçük evren değil midir? Ama o şu anda fırtınalar ve fazlalıklarla dolu bulunmaktadır. Öyleyse orada birliği, ahengi gerçekleştirmek için arınmamız gerekmektedir. İlahi Güçler sizin şuurunuz içine ancak o zaman inip dahil olacaktır. Ama onları davet etmek sizlere düşmektedir.” demekle kalmamış Fisagor. “Kendini bil. Bu yolla Tanrılar alemini de bilirsin…” demiş…
.
Galiba her Ergun Candan kitabında biraz daha hayran oluyorum bu yazara.
.
‘Ezoterizme Giriş’ kitabıyla sadece ezoterizme giriş yapmadım, zamanında Mısır Mabedlerinde eğitim almış birbirinden ünlü düşünürlerin hayatına ve söylediklerine dair de pek çok şey öğrendim sayesinde.
.
Dinler tarihi, dinlerin içerdiği sembolik anlatım ve manâları, mitolojinin doğuşu, kadim zaman uygarlıkları (Mu-Atlantis), kısaca günümüzde hala gizemini koruyan pek çok konuyu benim için aydınlatan bir alan olmuştur ezoterizm.
.
Fotoğraftaki üç kitap, ezoterizm okumak isteyen, başka bir deyişle ‘yaratılışı kavramını, mevcut düzeni’ anlamak isteyen herkese tavsiyemdir. Okunma sırası da önemli değil. İstediğinizden başlayabilir, varoluş’un gizemli tarihine balıklama dalabilirsiniz. ?
.
Sevgiyle tavsiye olunur. Okuyunuz ifinim. ☺️?