“Kanat Arşa götürür ancak ötesine geçmek için kanat yüktür, terk edilir. Ondan sonrasına kanatsız devam edilir.” Yunus Emre

Adı gibi güzel bir kitap… ❤️ “Bilindiği gibi 13. ve 14. yüzyıllar Anadolu’da Sufi çalışmalarının zirve yaptığı bir döneme denk gelir. Yunus Emre de bu dönemler arasında yaşamış çok büyük bir mürşittir.

İlk sufi öğretisini Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda almış ancak O’nun asıl eğitimi Hacı Bektaş-ı Veli’nin kendisini yanına yolladığı Taptuk Emre Dergahı’nda gerçekleştirilmiştir.

Aşk… Vuslat… Yunus Emre’yi anlamak için önce O’nun soyadının anlamından başlamak gerekir. Emre “aşık” demektir. “Aşk” sözcüğü Sufizm’de çok ayrıcalıklı bir kullanılış alanına sahiptir. Sufizm’in temel kavramlarının başında gelmektedir. Tasavvufi – Batıni Öğreti’de aşk sözcüğünün içinde barındırdığı anlam, vuslata olan özlem ve cezbedir. Vuslattan kasıt ise varlığın kendi ruhsal büyüklüğüyle buluşmasıdır. Kendini bulması, kendini bilmesi, kendi sınırlarına ulaşarak; “Tanrısal – İlahi Sırlar”a kavuşmasıdır burada anlatılmak istenen vuslat… Büyük okyanustaki bir damlanın hikayesidir bu… Okyanustan süzülüp bu dünyanın karanlığına bürünen ama içinde sakladığı ışığı hiç unutmayan ve bir gün yeniden o okyanusla kavuşacağını bilen bilgelerin öyküsüdür bu… O büyük mürşidin engin dünyasının aşkı üstünüze olsun… O aşk yüreğinizi ve yolunuzu aydınlatsın…” Kevser Yeşiltaş

Tasavvuf deryasına Yunus Emre’nin gözleriyle bakmak isteyenler… Buyurun yol buradan geçiyor… ❤️ ?